Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü İtikafın En Az Süresi Ne Kadardır?

I Çevrimdışı

Islam0891

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Es selamualeykum hocam, benim sorum şu:

I'tikafın en kisasının bir anlık olmasi doğru mudur? Yani bazı âlimler 1 veya bir kaç saatle'de i'tikaf ibadetinin yerine getirildiğini söyledikleri doğru mudur? Ve bunun sünnetten bir delili var mı. Ayrıca mezheplerin gorüşlerini de aktarırsanız sevinirim.

Es selamualeykum
 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah;

İTİKAF
itikaf.jpg
Hanefilere göre: (Felhu'l-Kadîr, II, 106; ed-Durru'l-Muhtâr, II, 176; Meraki'l-Felâh, 118; el Lubâb, I, 174)
Cemaatle namaz kılınan bir mescidde oruçlu olarak ve itikâfa niyet ederek beklemektir. Mescidde beklemek itikâfın ruknudur. Çünkü itikâf beklemek, mescidde bulunmakla gerçekleşir. Adanan itikâfta oruçlu olmak ve niyetlenmek şarttır. Erkeğin İlikâfı cemaatle namaz kılınan bir mescidde olur. Cemaatle namaz kılınan mescid, imam ve muezzini bulunup beş vakit namazın öncelikle kılındığı yerdir. Kadınlar için itikâf ise evinin mescidinde yapılır. Bu mescid de kadının evi içinde namaz kılmak için belirlediği yerdir. Kadınların evinin dışındaki mescidde itikâfa girmeleri mekruhtur. Kadının itikâfa girmesi evinde namaz kıldığı yerden başka yerde sahih değildir.

Malikilere göre: (eş-Şerhu'l-Kebîr, I, 541 vd; eş-Şerhu's-Sağîr, T. 725 vd)
İtikâf temyiz çağındaki Müslüman bir kimsenin, herkese açık olan mescidde oruçlu olarak cinsî ilişki ve bu ilişki öncesi davranışlardan uzak kalarak ibadet kasdıyla ve niyetli olarak, bir gün bir gece veya daha fazla bir zaman kalmasıdır. Kâfir kişinin itikâfa girmesi sahih değildir. Bunun gibi temyiz çağında olmayan kimselerin itikâfı ve herkese açık olmayan mescidde yapılan itikâf ile oruçsuz olarak yapılan ilikâf sahih değildir. Bu oruç ister Ramadan orucu gibi farz oruç olsun, ister nafile olsun fark etmez. Gece veya gündüz cinsî ilişkide bulunmakla yahut cinsî ilişki öncesi öpüşmek, sevişmek gibi hareketlerle itikâf batıl olur. İtikâfın en azı bir gün bir gece olup çoğu için her hangi bir sınır yoktur. İbadet kastı ve niyetle yapılmasının sebebi ibadet olmasına binaendir. Çünkü her ibadetin niyete ihtiyacı vardır.

Şafîlere göre: (Muğni'l-Muhtâc, I, 449)
İItikâf belirli bir kimsenin niyet ederek mescidde kalmasıdır.

Hanbelilere göre: (Keşşafu'l-Kınâ, III, 404; el-Muğnî, III, 183)
İtikâf, özel bir şekilde, Müslüman, akıllı, mumeyyiz, guslü gerektirecek şeylerden temizlenmiş kişilerin Allah'a itaat etmek için mescidde kalması demektir. En azı kısa bir muddettir. Murted de olsa kâfirin itikâfı sahih değildir. Bunun gibi delinin ve çocuğun itikâfları da geçerli değildir. Çünkü niyet yoktur. Cunub ve benzeri kimsenin itikâfi abdeslli de olsa sahih değildir. Mescidden geçmek itikâf için yeterli değildir. En azı bir lahzadır.


******

İbn Hazm şöyle dedi: İtikaf, Arab dilinde ikamet etmek/beklemek anlamına gelmektedir. Böylece Allah’a yaklaşma niyetiyle yapılan her hangi bir bekleme, ister az olsun ister çok olsun itikaf hükmündedir. (el Muhalle 5/179)
İbn Ebi Şeybe, Yâ’le bin Umeyye Radiyallahu anhu’dan rivayet ettiğine göre şöyle dedi: “Ben Mescidde bir saat/bir muddet beklerim, bu bekleyişim sadece itikaf niyetiyledir.

Şafiîlere göre de, "SubhanAllah" denilmesinden bir an kadar fazla olan pek az bir zamandır.

Ebu Hanife’den aktarılan bir rivayete göre ve bâzı Mâlikilerden aktarılan görüşe göre itikafın minimum süresi bir gündür.
İmam Muhammed'e göre itikaf'ın en az suresi bir saattir ifadesine fukaha 'zamanın belirsiz olan az veya çok bir parçası demektir. Yoksa bir günün yirmi dörtte biri demek değildir' denmiştir.Salgın Hastalık vb. Sebeblerden Dolayı Mescidde Kalamayan, Evinde İtikaf Yapabilir mi?
 
I Çevrimdışı

Islam0891

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
BarakAllahufeek hocam. En güçlü görüşün hangisi olduğunu ve hangi delile dayandığını söyleyebilir misiniz lütfen. Bir saatliğine itikaf yapan bir sahabi olmuş mu
 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Lahzaya bir saat veya bir namaz vaktinden diğer namaz vaktine diyebilir miyiz? Yanlış bilmiyorsam İmam Muhammed'in fetvasına göre de en azı 1 saat kalmak.
İbn Hazm şöyle dedi: İtikaf, Arap dilinde ikamet etmek/beklemek anlamına gelmektedir. Böylece Allah’a yaklaşma niyetiyle yapılan her hangi bir bekleme, ister az olsun ister çok olsun itikaf hükmündedir. (el Muhalle 5/179)
İbn Ebi Şeybe, Yâ’le bin Umeyye Radiyallahu anhu’dan rivayet ettiğine göre şöyle dedi: “Ben Mescidde bir saat/bir müddet beklerim, bu bekleyişim sadece itikaf niyetiyledir.
Mâlikîlerce tercih edilen görüşe göre ise; bir gündüz kadar, bir gecedir.
Şafiîlere göre de, "SubhanAllah" denilmesinden bir an kadar fazla olan pek az bir zamandır.
Ebu Hanife’den aktarılan bir rivayete göre ve bâzı Mâlikilerden aktarılan görüşe göre itikafın minimum süresi bir gündür.
Bahsettiğiniz İmam Muhammed'e göre itikaf'ın en az suresi bir saattir ifadesine fukaha 'zamanın belirsiz olan az veya çok bir parçası demektir. Yoksa bir günün yirmi dörtte biri demek değildir' denmiştir.
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt