Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Maliki'de Ezan ve İkamet

M Çevrimdışı

maliki

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu videoda Maliki mezhebine göre ezanın ve ikametin nasıl okunduğunu öğreneceksiniz.

Görüyoruz ki ezanda Hanefilikle arasında 2 temel fark bulunuyor. Biri, ezanın başında tekbirin 4 defa değil de 2 defa söylenmesi (ki Hanefiler'de İmameynin de görüşü budur) diğeri ise terci' dediğimiz işlemdir. Yani şehadeti yüksek sesle okumadan önce 2-2 olarak alçak sesle okumak.

Kamet lafızları ise birer birer söylenmektedir, "Kad kametis salah" da bundan istisna edilmemiştir.

 
Üst