Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Muharref Tevrat'a göre Hz.Süleyman Allaha Şirk Koşmuştur!

Hasan Hüseyin Demirci Çevrimdışı

Hasan Hüseyin Demirci

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
TEVRAT - 1. KRALLAR 11
Süleyman, Tanrı'dan Uzaklaşıyor

Hazreti Süleyman, Saydalıların Tanrıçası Aştoret'e ve Ammonlular'ın iğrenç ilahi Molek'e tapmış! -Haşa-


Screenshot_20231119-102744.jpg
 
أهل الحديث Çevrimdışı

أهل الحديث

لا إله إلا الله
İslam-TR Üyesi
Kardeşim, bu konuların ekserisini vaktiyle işleyip reddiye yapmıştık. Yani orada mevcutken tekrardan müstakil ayrı ayrı konu açarak düzen bozulmasın diye söylüyorum.


Bir de "Hazret" tabirini kullanmasak daha uygun olur. Onun yerine "Süleyman aleyhisselam" diyebiliriz inşâAllah.

 
Üst