Müşriklәrin Kәsdiyi Icma Ilә Haramdır

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
İslam-TR Üyesi
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

MÜŞRİKLERİN KESTİKLERİ İCMA İLE HARAMDIR

Kitap ehlinden olmayan müşriklerin kestikleri icma ile haramdır

Müşriğin kestiğin haram olması hususunda illet besmele değil dindir
 

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
İslam-TR Üyesi
İcma edilmiş konular üzerinde kitap yazanlardan İbn Hubeyre
‘’İhtilaful Eimmetil Ulema‘’ kitabında bu konuda İcma naklediyor:

‘’(İlim ehli) Ehli Kitap dışındaki kâfirlerin kestiklerinin mubah
olmadığı konusunda icma etmişlerdir.‘’
Bkz. İhtilaful Eimmetil Ulema: 2/349.
 

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
İslam-TR Üyesi
Müfessirlerden Ebu Muhammed El Beğavi bu konuda şöyle
demiştir:

‘’(Âlimler) iki Kitap ehlinin (Yahudi ve Hıristiyanların) aksine
Mecusilerin kestiklerinin ve kadınlarıyla evlenmenin haram olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.‘’
Bkz. Mealimut Tenzil: 4/35.
 

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
İslam-TR Üyesi
Hanbelî fakihlerinden Muvaffakuddin İbn Kudâme bu konuda âlimler arasında ihtilaf olmadığını belirtmiştir:

‘’Putlardan, taşlardan, ağaçlardan ve hayvanlardan uygun gördüğüne tapanlar gibi, Ehli Kitap dışındaki kâfirlerin kadınlarının ve kestiklerinin haram olduğu konusunda ilim ehli arasında ihtilaf
yoktur.‘’
Bkz. El Muğni: 13/298.
 

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
İslam-TR Üyesi
Şübhe:

Kesilen etlerin üzerinde besmeleyi yeterli görüp, kesenin dinini
itibara almayanların Kurani Kerim’den delil(!) olarak sarıldıkları bir ayeti kerime vardır. Bu da Yüce Allah’ın:

‘’Eğer Onun ayetlerine iman edenlerden iseniz üzerinde
Allah’ın ismi anılanlardan yiyin.‘’ ayetidir.

Şübhenin redddi:

Şeyh Abdul Latif bin Abdir Rahman bu şüpheyle alakalı şöyle demiştir:

‘’Kim Yüce Allah’ın ‘’Üzerinde Allah’ın ismi anılanlardan yiyin‘’
ayetini putperest ve mürtedin kestiğinin yenebileceğine delil olarak gösterirse, o Yüce Allah’ın Kitabı, Onun Resulu’nun – sallallahu aleyhi ve sellem – Sünneti ve Ümmetin İcması konusunda insanların en cahillerindendir!
Bu kimse, Yüce Allah’ın “Allah’ın ziynetlerini kim haram
kıldı?’’ Ayetini ipek elbisenin caiz olduğuna delil getiren kimse
gibidir. Tevil ve nüzul sebeplerini bilmemenin zararı, âlim görkemlilere bile dokunmuştur. O zaman kaba cahillerin ve avamın hali nasıl olur?
Bil ki, Yüce Allah’ın “Kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir’’
ayeti kesilmiş etlerin helal olmasıyla ve bu etlerin ayede zikr edilmiş “yiyecek’’ olmasıyla tefsir edilmiştir.
Ayetten anlaşılan kâfir ve müşriklerden Ehli Kitap dışındakilerin kestiklerinin haram olduğudur. İlim ehli bunu delil getirmiştir. Yüce Allah’ın ve Onun Resulu’nun kelamından anlaşılan şeyler – mefhumlar şer’i delillerdir.
Yüce Allah’ın “Üzerinde Allah’ın ismi anılanlardan yiyin’’ ayetini ise şöyle açıklamışlar: Bu ayetten murad, üzerinde Allah’ın ismi zikredildiğinde Müslüman ve Kitabînin kestiğidir. Bu açıklamadaki dayanakları da Maide suresindeki ayetin mefhumudur.
Bu konu, üzerinde karar kılınmış, meşhur bir konudur.‘’
Bkz. Ed Durerus Seniyye, 7/483-484.
 

Tevhid38

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Musa Hoca'dan etlerin hükmünü dinlemeni tavsiye ederim baya tafsilatlı anlatmış Allah ona rahmet etsin
 

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
İslam-TR Üyesi
Ehli Sünnet alimlerinin görüşü ortadayken Musaya ne de başka birisine ihtiyacım yok.

Sen tavsiye ettiğin için demek ki dinlemişsin.
Peki ne diyor Musa hocan?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt