Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ömür Devam Ettikçe Rızık Gelecektir

Muddessir Çevrimdışı

Muddessir

الحمد الله
Frm. Yöneticisi
Sana emredilenlerle kalbini tasa ve kederlerden temizleyip arındır!

Sana gelecek olanların meşguliyeti ile tasalanma! Çünkü rızık ve ecel verilecek olan iki dosttur.

Şu var ki; ömür devam ettiği sürece rızık da gelir. Rabbim hikmeti gereği rızık yollarından bir yolu kapatacak olursa, rahmeti gereği ondan daha yararlı başka bir yol açar.

Öyleyse henüz bir kan pıhtısı iken ana karnındaki cenin hâlini bir düşün!

Tek bir yolla beslenmekteydin; o da göbek kordonuydu. Kendisi ana karnından çıktığı vakit ise, bu yol kapanmış oluyordu ve kendisine yeni iki tane yol açılıyordu. İlkinden daha tatlı ve daha lezzetli bir rızık geliyordu ki, o da boğazından aşağıya güzelce inecek olan ana sütüydü. Süt emme müddeti bittiği ve sütten kesilme süreci başladığı zaman bu yol da kapanıyor ve kendisine dört yeni yol açılıyordu:

İki yeme yolu ve iki içme yolu. İki yeme yoluna gelince; bunlardan birisi hayvanlardan yediği, diğeri de bitkilerden yediğidir. İçmeye gelince; bu da sulardan ve sütlerden içtiğidir. Buna ek olarak da yine birçok faydalı ve lezzetli besinler almaktadır.

Bu kimse öldüğü zaman ise, bu dört yol da kendisi için kapanıyor ve Allahu Teâlâ, şayet o kimse salih bir kimse ise, ona sekiz tane yeni yol açıyor ki, bunlar istediğinden girebileceği cennetin sekiz kapısıdır.

İşte böylece Allahu Teâlâ dünyada mü'min kulundan bir şey kıstığı ve ona ondan bir şey vermediği zaman bundan daha hayırlısını ve daha yararlısını vermektedir.

Bu husus, mü'min olmayanlar için geçerli değildir. Çünkü ona düşük ve değersiz bir şey verdikten sonra bundan daha iyisini ve daha değerlisini vermesiyle bu kul yine de Allah'tan (c.c.) razı olmaz.

Kuşkusuz o, nefsinde bulunan maslahatlara dair cehaletiyle ve Allah'ın (c.c.) sonsuz cömertliğini, hikmetini ve lütfünü da bilmemesiyle, kendisinden alıkonulan ve kendisi için saklanan faktörler arasındaki farkı ayırt edememekte ve dolayısıyla bilmemektedir. Bu kimse istemiş olduğu şeyin kendisine hemen gelmesi hususunda çok da hırslıdır!

Eğer kul kendisine gelecek olan şeylerin nereden ve nasıl geleceği hususunda Rabbine karşı insaflı olsa, bilecektir ki, Allah'ın dünyadan, lezzetlerinden ve nimetlerinden kendisine kısıp vermemesi, kuşkusuz dünya lezzetlerinden verdiklerinden daha yücedir.

Şu var ki, o kimseye ancak vermek için kısmıştır. Allah'a ulaşması için ve O'na gitmesi amacıyla bu diyardan bazı şeyleri hibe etmesi için bu kulu bu diyardan çıkarmaktadır:

"İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur." (Furkan, 62);

"Fakat zalimler, inkârlarında yine de ısrar ederler." (İsra, 99)

Allah kendisinden yardım istenilendir.

* Her kim nefsini bilirse, onu ıslah etmek için çalışır.

* Kim Rabbini bilirse, nefsine uymayı bırakıp, Rabbi için çalışır.

* Amelin en faydalı olanı; ihlâslı olarak ameli yapıp, insanlardan o amelini gizlemek ve (kötü) nefsini yerin dibine sokarak bu ameli eda etmektir. Artık o ameli yerine getirirken, ne nefsini görürsün ne de insanları!

İbn Kayyım / El-fevaid
 
Üst Ana Sayfa Alt