Onların Sözleri

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Muhammed b. İshak’ın rivayetine göre; Lokman (as) oğluna:

“Ey oğlum, birini arkadaş edinmek istediğinde önce onu kızdır. Kızdığı zaman sana karşı insafı elden bırakmazsa arkadaş ol. Aksi taktirde ondan sakın!” diye nasihat etmiştir.!

Zekiler Kitabı, İbnü'l-Cevzi ,rahimehullah.
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allame Muhammed b. Salih el-Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Sünneti yaymaya ne zaman fırsatın olursa yay, onun mükafatını ve kıyamet gününe kadar onunla amel edenlerin mükafatlarından eskilmeksizin alacaksın.

(Şerhi Riyazus Salihin 254/4)
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Vekî ibn el-Cerrâh رحمه الله dedi ki; "Sufyân'a, Ka'be'nin etrafına inşa edilen binâlar hakkında soru sorulduğunda şöyle dediğini işittim; "Bu binâlara bakmayın! Bu binâlar ancak gözler kendisine çevrilsin diye inşa edilmiştir."

Ebû Nuaym,
Hilyetu'l-Evliyâ, 6/379.
 

Hicret Vakti

Üye
İslam-TR Üyesi
Vekî ibn el-Cerrâh رحمه الله dedi ki; "Sufyân'a, Ka'be'nin etrafına inşa edilen binâlar hakkında soru sorulduğunda şöyle dediğini işittim; "Bu binâlara bakmayın! Bu binâlar ancak gözler kendisine çevrilsin diye inşa edilmiştir."

Ebû Nuaym,
Hilyetu'l-Evliyâ, 6/379.
boynuzlu bina buna çok iyi bir örnek kabenin ihtişamını gölgelemeye çalışıyor.
28475
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Üç haslet sahibinin imânı kemâle ermiştir. Bunlar huzurda iken bâtıla sapmamak, kızdığı zaman haktan ayrılmamak, gücü yettiği hâlde haddi aşmamaktır."

| Muhammed b. Kâ'b (rahmetullâhi aleyh)
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
İbnu'l- Mübârek der ki : Dünya ehli, dünyadaki en güzel şeyi tatmadan dünyayı terk ettiler. Kendisine : Dünyadaki en güzel şey nedir? diye sorulunca ise : Allah azze ve celle’yi tanımaktır cevabını verdi.

[Hilyetu’l Evliya 6/315]
 

Bin Yusuf

Varma lain Yezid'in yanına, huyun benzer huyuna.
İslam-TR Üyesi
"Müslüman bir kimseden bir söz duyduğunuzda onu en güzel şekilde yorun. Şayet güzel bir yorum yapamazsanız kendi nefsinizi kınayın."
Cafer-i Sâdık (rah.)
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
İmam Evzai rahimehullah der ki:

''Sünnet üzere sabret, âlimin durduğu yerde sende dur,
alimlerin söylediklerini sende söyle, onların uzak durduğu şeylerden sende uzak dur.
Onların yetindikleri şeyle sende yetin.''

(İbn Kesir, El Bidaye)
 

Hutve

Fani dünyada; ayrılıklarda fanidir..
İslam-TR Üyesi
Şeyh Abdullah Azzam (rahimehullah) 'Cihadi Terbiye' isimli kitabında şöyle demiştir:

Ribat'a sabretmek hapise sabretmekten çok daha zordur. Çünkü hapis çözümü olmayan ve kişinin elinde seçenek bulunmayan bir iştir. Ancak cephelerin içinde sabretmek kişinin elinde olan bir durumdur, dilediği zaman bırakır, dilediği zamansa sabreder. Cephelerin içinde sabretmek meşakkatli ve zordur. Bundan dolayı Kur'an'ı Kerim'de ribattan önce iki kere sabır emredilmiştir;

"Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin. (Hudutlarınızda) Ribat tutun. Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz." (Al-i İmran Suresi/200)
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Tabiinden Ebu Said R.a Anlatıyor;

"Mü'minlerin Emiri Ömer Bin Hattab Radıyallahu Anh'ı Dua Ederken Gördüm, Öyle Şiddetli Ağlayarak Dua Ediyordu Ki Sanki Çocuğunu Yitirmiş Anne Gibiydi."

İçimden Dedim Ki Çok Sert ve Sinirli Dediğiniz Ömer Bu mu?

▪-İbn Ebi Şeybe-El Musannef-
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt