Tevhide dair olan bir şüpheye cecap; ALLAH BENİ TAĞUTLARIN VE MÜŞRİKLERİN TEKFİRİ İLE MESUL KILMADI

Şehide Filiz

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ALLAH BENİ TAĞUTLARIN VE MÜŞRİKLERİN TEKFİRİ İLE MESUL KILMADI VE ONLARDAN HESAP SORMAYACAKTIR;

Şeyh Muhammed ibn Abdulvehhab dedi ki; " Fallahi ve Vallahi Ey Kardeşlerim! Dininizin aslına yapışın. Evveline ve sonuna sımsıkıca sarılın. Esasına ve başına ki bu Lailaheillallah şehadetidir. Bunun manasını öğrenin, ehlinin sevin ve uzakta da olsalar onun ehlini kardeşler edinin. Tağutları inkâr edin. Onları sevenlere buğz edin. Ya da onlar hakkında mücadele edenleri sevmeyin. ya da onları tekfir etmeyenleri, banane onlardan diyenleri ve Allah beni onlarla mükellef kılmadı diyenleri sevmeyin. İşte böyle söyleyenler Allah'a yalan iftirada bulunmuşlardır. Bilakis; Allah onları mükellef kılmıştır. Onları inkâr etmeyi farz kılmıştır. Onlardan uzaklaşmayı da. Eğer kardeşleri dahi olsalar ve çocukları dahi olsalar bile... Vallahi dininizin aslına yapışın ki umulur ki rabbinize hiçbir şeyi ortak koşmadan kavuşursunuz. Allah'ım bizi müslüman olarak öldür. Salihler arasına kat."7

Şeyh rahimehullah dedi ki; " Anladın ki; eğer insan Allah'ı birlese ve şirki terk etse bile, müşriklere düşmanlık yapmıyor ve onlara düşmanlık ve buğz izhar etmiyor ise İslamı ve dini yerine gelmiş olmaz."8

Şeyh Abdullatif ibn Abdurrahman dedi ki; " İşte bu müşrikleri ayıplamak, onları kötülemek, onları tekfir ederek onlardan beraat etmek işte bu dinin hakikatidir. Âlemlerin rabbine en büyük yakınlaşmadır. Müminin hayatı ancak bunlarla cihad etmek ile güzelleşir. Onlarla mücadele ederek onları tekfir etmesi ile Allah'a yaklaşmaktır." 9

Şeyh Muhammed ibn Abdulvehhab dedi ki; " Allah'ın İslam ile nimetlendirdiği mümin! Lailaheillallah'ın manasını bildin. Sende zannedersin ki bunu diyen hak olamaz. Şöyle ki; ben şirki terk ediyorum ama müşriklere itiraz etmem, onlar hakkında bir şey söylemem. İşte bu sözlerle sende zannedersin ki İnsan İslam'a girmiş olmaz. Bilakis kesinlikle onlara buğz etmesi, onları sevenelere buğz etmesi, onlara sövmesi, onlara düşmanlık yapması gerekir ki işte bu baban İbrahim'in yoludur. ve onunla beraber olanlar da bu sözü söylediler: " Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda ebedi olarak bir olan Allah'a iman edinceye kadar bir buğz ve düşmanlık başlamıştır."10 Allah dedi ki; " Her kim tağutu tekfir eder Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur."11 Yine Allah c.c. dedi ki; " Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik."( Nahl 36) Eğer biri der ise ben Nebi sav'e tabi oldum ancak Lat'a ve Uzza'ya ve Ebu Cehl'e itiraz etmem ve onlardan banane der ise İslam'ı sahih olmaz."________________________________
7 ( Durerus Seniyye 2/ 119-120)
8 (Durerus Seniyye 8/113)
9 ( Mecmuatur Resail 3/224)
10 (Mümtehine 4)
11 (Bakara 256)
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt