Yedi büyük günahtan sakınanın durumu

ebulkasım190919

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Nesai,İbni Mace,İbni Cerir,İbn Huzeyme,İbn Hibban,Hakim ve Beyhaki,Sünen'de Ebu Hureyre ile Ebu Said'den bildirir:Hz. Peygamber(a.s) minbere oturdu ve: "Nefsim elinde olana yemin olsun ki beş vakit namazını kılan,Ramazan orucunu tutan,zekatını veren ve yedi büyük günahtan kaçınan kişiye kıyamet gününde Cennetin sekiz kapısı da açılır ve kapı kanatları birbirine çarpmaya başlar" buyurdu sonra:"Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz"(Nisa:31.ayet) ayetini okudu.

Resulullah(a.s.) "Cehennemi gerektiren yedi günahtan sakının!" buyurdu "Ya Resulullah bunlar hangileridir?" diye sorulunca da şöyle buyurdu: "Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymak ,sihirle uğraşmak ,faiz yemek ,yetim malını yemek ,savaş anında kaçmak ve haberi olmayan evli kadınlara zina iftirasında bulunmak"(Buhari(2766),Müslim(145),Ebu Davud(2874) ve Nesai(3673))
Allaha şirk koşmakta hadislerde yedi büyük gühahtan sayılmaktadır.

İbnul Münzir ,taberani ve ibni merduyye,İbni Amr'den bildirir:Hz Peygamber(a.s.)"Beş vakit namazını kılan ve yedi büyük günahtan sakınan kişiye, kıyamet gününde Cennet kapılarından :"Selametle içeri gir" diye seslenilir" buyurdu(bu hadis ed-dürrül mensurda geçmektedir)
 

ebulkasım190919

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Beş vakit namazla ilgili;
Resulullah(s.a.v.) "İki serinliği(yatsı ve sabahı) kılan kişi; Cennete girecektir" buyurmuştur(Buhari 574, Müslim 635, ve Beyhaki 1/466)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt