Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

hadis kitablarina yapilan şerhler

  1. Abdullah4

    Keşfül Hafa - el-Acluni 4 Cilt

    Ebul-Fidâ İsmail b. Muhammed el-Aclûnî (ö. 1162/1749), tam adı Keşfü'l-Hafâ ve müzîlü'l-ilbâs amme'ştehere mine'l-ehâdîs ala elsineti'n-nâs olan bu eseri, halk arasında hadis diye yaygın olan rivayetlerden hangisinin sahih hadis, hangisinin uydurma rivayet, vecize, atasözü, hikmetli söz olduğunu...
  2. Abdulmuizz Fida

    İlmi Konu Hadis Kitablarına Yapılan Şerhler

    HADİS KİTABLARINA YAPILAN ŞERHLER İmam Buhari (256), el-Camiu's-Sahih Şerhleri: a. İbn Hâcer (852), Fethu'l-Bâri b. Ayni (855), Umdetu'l-Kari c. Kastallani (923), İrşadu's-Sari d. Kirmani (786), el-Kevakibu'd-Derari e. Hattabi (388), İlamu's-Sunen İmam Muslim, Sahihu Muslim Şerhleri...
Üst Ana Sayfa Alt