Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

tahaviyye akidesi

  1. أهل الحديث

    el-Akîdetü't Tahâviyye Şerhi - İbn Ebil-İzz el-Hanefî

    Hicri 321 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Ca'fer et-Tahavî'nin kendi mezhebinin imamı Ebû Hanîfe ve iki arkadaşı Ebû Yusuf ve Muhammed'in akîdelerinin selef-i salihîn'in akîdelerine muvafık olduğunu ortaya koymak üzere yazdığı değerli bir akîde metnidir. Bu akîde metni, amelî mezhepleri farklı...
  2. أهل الحديث

    el-Akîdetü't Tahâviyye Şerhi - Hamûd bin Uklâ eş-Şuaybî

    Elinizdeki bu eser geçmişin köklerini taşıyan, üç bereketli neslin inancını yansıtan mühim bir kitaptır. Akaid sahasında gözlerin kendisine çevrildiği önemli bir metin olarak İslâm ilim tarihinde kendisinin hak ettiği yeri almıştır. Birçok kimse onu incelemiş, şerh yazıp onun raflarda...
Üst Ana Sayfa Alt