Selamun 'Aleyküm ,

''Allah'ın Sıfatların Te'vil'' konusunda Te'vil yolunu seçenlerin sıfatları ta'til etmiş olmayacağını anladım . Ancak Selefin büyük imamı ve mezhebine tabi olduğum Ebu Hanife rahimehullah 'dan çevirilmiş bu sözleri duyuyorum

“Yüce Allah’ın Kur’an’ı Kerim’de de belirttiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. O’na ait bu sıfatlar nasıllığı bizce bilinemeyen sıfatlardır. ‘O’nun eli kudreti ya da nimetidir.’ denilemez. Çünkü bu takdirde o sıfatın iptali söz konusudur. Bu ise Kaderiye ve Mutezile mensuplarının görüşüdür.”

Fıkhu’l-Ekber 302

İmam Maturidi de sıfatları te'vil ediyor ancak anlamını Allah'a bırakmanın daha iyi olduğunu söylüyor .

Aynı zamanda İbni Batta'dan çevrilmiş bu sözleri okudum . Seleften olduğunu iddia eden birinin sözleri olabilir mi ?

“Ashâb ve tâbîinden olan Müslümanlar, Allâh’ın semâvâtı üzerinde, Arşı üstünde mahlûkatından ayrı olduğu hususunda icmâ etmişlerdir.” [İbn Batta, el-İbânetu’l-Kubrâ: 7/136.]

Mahlukatından ayrı söylemi ne oluyor ? Bu söz eklenmiş olabilir mi ? Hz.Ali ve İbni Abbas RadiyAllahu Anhum tevil yolunu seçtiği söyleniyorsa bu nasıl oluyor ?
Tutmamım selametli olduğu yol nedir ? Cezamukullahu hayran .