Muhammed KUTUB şöyle demiştir:
"Düşmanlarımız şunu söyleyeceklerdir: "Sizler demokratik değilsiniz, sizler demokrasinin düşmanlarısınız. "Biz de onlara şu cevabı veririz: İstediğinizi söyleyiniz. Bizler ta baştan beri Allah'ın şeriatına aykırı şekilde yasa yapma hakkını insanlara veren bir yönetim sistemini kabul etmiyoruz. Çünkü bizler bunu kabul edecek olursak, Müslüman kalamayız. Allah'ın bize indirdiği İslam'dır. Demokrasi değildir. Allah'ın bizi uymakla yükümlü kıldığı, İslam'dır. Demokrasi değildir. Kıyamet gününde bizi Allah, İslam dolayısıyla hesaba çekecektir. Demokrasi dolayısıyla değil."
Bkz. (Nasıl Dâvet Edelim, s. 112)