Dua En Faydalı Ilaçlardandır - Ibn Kayyim ( Allah Ona Rahmet Etsin) Kalbin Ilacı Kitabın'dan

Ebu Yusuf

Yeni Üye
Üye
Dua en faydalı ilaçlardandır.

Dua belânın düşmanıdır, onu kovar, tedavi eder, inmesini engeller, inmişse ortadan kaldırır veya hafifletir. O mü'minin silahıdır.

Nitekim Hâkim'in Sahih'in de Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem):

"Dua mü'minin silahı, dinin dirreği, göklerin ve yerin nurudur." buyurmuştur.

Duanın belâya göre üç durumu vardır:

Birincisi: Belâdan güçlü olmasıdır. O durumda onu defeder.

İkincisi: Belâdan zayıf olmasıdır. O durumda belâ duaya galebe çalar ve kul belâya tamamen duçar olur. Fakat dua zayıf da olsa bazen belâyı hafifletir.

Üçüncüsü: Birbirleriyle mücadele etmeleri ve her birinin diğerini engellemesi.

Hâkim'in Sahih'inde, Aişe (r.a.) kanalıyla zikrettiği bir hadiste Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Şiddetle sakınmanın kadere bir faydası yoktur. Dua inen belâya da inmeyen belâya da fayda verir. Belâ iner, sonra dua ona yetişir ve bunlar kıyamete kadar kavga ederler."

Hâkim'in İbn Ömer kanalıyla zikrettiği hadiste Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem):

"Dua, inen belâya ve inmemiş belâya fayda verir. Siz duaya tutunun ey Allah'ın kulları!" buyurmuştur.

Yine Hâkim'in Sevbân kanalıyla rivayet ettiği başka bir hadiste Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem):

"Kaderi ancak dua geri çevirir. Ameli (n sevabını) ancak takva artırır. Vallahi adam işlediği günahtan ötürü (kendisine belirlenen) rızıktan mahrum bırakılır." buyurmuştur.
 
Üst Alt