El-aziz

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index (9).jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Aziz isminin lügat anlamı

el-Azîz ismi, “el-Izzü” veya “el-izzetü” kökünden sıfat olarak türetilmiş bir kelimedir. Azîz kelimesinin zıddı, zelil kelimesidir. Aziz ismi sözlükte, hiçbir zaman mağlup edilemeyen, eşi ve benzeri olmayan, izzet, şeref ve kuvvet veren anlamlarına gelmektedir. Aziz ismi, Kur‟an‟da 92 kez geçmektedir.

Aziz isminin Kur‟an içerisinde incelenmesi
1-Bütün izzet ve şeref Allah‟a aittir:

“Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki, bütün izzet ve şeref Allah‟ındır..” (Fatır 10)

2-Peygamber ve iman edenler de izzetli ve şereflidir:

“...Asıl izzet ve şeref, ancak Allah‟a, Rasulüne ve mü‟minlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.” (Munafıkun 8)

3-Kur‟an‟ın bir adı da, izzet ve şereftir:

“..Muhakkak ki o; aziz, izzet ve şeref sahibi bir kitaptır.” (Fussilet 41)

4-Peygamberin bir adı da Aziz‟dir:

“Muhakkak ki size kendi içinizden Aziz olan bir peygamber gelmiştir...” (Tevbe 128)

Aziz isminin bize yüklediği görev ve sorumluluklar

1-Bizler Allah‟ın dışındaki ilahların yanında şeref ve izzet aramamalıyız:

“Onlar kendilerine bir izzet ve şeref olsun diye Allah‟tan başka ilahlar edindiler. Hayır! Taptıkları o ilahlar, onların ibadetini tanımayacak bilakis onlara düşman kesileceklerdir.” (Meryem 81-82)

2-Mü‟minleri bırakıp kafirleri dost edinmemeliyiz:

“Mü‟minleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar. Bilsinler ki, bütün izzet yalnız Allah‟a aittir.” (Nisa 139)

3-Firavunların yanında izzet ve şeref aramamalıyız:

“Bunun üzerine iplerini ve değneklerini atarak: “Firavun‟un izzetine yemin olsun ki, elbette bizler galip geleceğiz” dediler.” (şuara 44)

4-Dünyalıkları, malları ve evlatları izzet ve şeref ölçüsü olarak görmeyeceğiz:

“Bahçe sahibi, arkadaşıyla konuşurken şöyle dedi: “Ben malmülk bakımından senden daha zenginim. insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve şerefliyim.” (Kehf 34)

5-Allah‟ın Aziz oluşunu şeytanın kabul edişi gibi kabul etmemeliyiz:

“şeytan dedi ki: “izzetine yemin olsun ki, onların hepsini azdıracağım. Ancak ihlas sahibi olan kulların müstesna.” (Sad 82-83)

6-Allah‟ın Aziz oluşuna gerçekten iman edersek kafirler bundan rahatsız olacaklardır:

“Onlardan sırf Aziz ve Hamid olan Allah‟a iman ettikleri için intikam aldılar.” (Buruc 8)

7-Dünyada kendilerini Aziz sıfatına layık gören kafirlerin, gerçek sonlarını bugünden bilmeliyiz:

“Allah zebanilere emreder: “Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! Ve deyin ki; “Tat bakalım! Hani sen kendince azizdin, güçlüydün, şerefliydin!” (Duhan 47-49)

8-Kafirlere karşı izzetli, onurlu ve şerefli durmalıyız:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah sevdiği ve kendisini seven, mü‟minlere karşı alçak gönüllü ve şefkatli, kafirlere karşı ise izzetli ve zorlu bir toplum getirecektir. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. işte bu Allah‟ın dilediğine verdiği lütuftur. Allahın lütfu ve ilmi geniştir.” (Maide 54)


 
Üst