Günahların Hikmetleri

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
Üye
Allah svt dileseydi kullarını günahlardan korur ve kullarıyla günahlar arasında engel olabilirdi. Fakat Allah hepsini kendisinden başka hiç kimsenin yapamayacağı çok büyük hikmetlerden dolayı kullarıyla günahları başbaşa bırakır. Ezcümle:
 1. Allah tevbe edenleri seviyor ve onların tevbe etmelerinden dolayı hoşnut olduğu için... İşte tevbeyi sevip ondan hoşnut olduğu için, kulunun günah işlemesini takdir etti.
 2. Kulun Allah’ın korumasına muhtaç olduğunu, şayet Allah onu koruyup kollamazsa, kaçınılmaz olarak helak olacağını; çünkü onu param parça etmek için şeytanların her taraftan ellerini uzatmış olduklarını ona bildirmek için.
 3. Kulun kendisinden yardım istemesini ve düşmanıyla nefsinin şerrinden kendisine sığınmasını, kendisine dua edip yalvarmasını sağlamak için.
 4. Kulunun kendisinin önünde zilletle baş eğme makamının kemâle ermesini istediği için. Çünkü kul salih ve istikamet üzere olduğunu müşahede ederse kibirlenir. Allah onu günah işlemekle imtihan ettiği zaman, nefsi küçülür, zelil olur ve Allah’ın kendisini bağışlamasını ummaya başlar.
 5. Böylece Allah kula, nefsinin hakikatini ve onun çok hata yapan cahil olduğunu göstermek için günah işlemesine izin verir.
 6. Kulunun günahlarını örtmekle ne kadar geniş bir ilim ve kereme sahip olduğunu ortaya koyması için. Zira Allah dileseydi, günahından dolayı hemen kulu cezalandırır ve kulların arasında onun ayıplarını teşhir ederdi.
 7. Kendi amelleriyle övünme ve kendisini beğenme elbisesini kuldan çıkarması için.
 8. Kulun kalbinde bulunan kulluk/ubudiyet duygusunu, korku, haşyet, ağlamak ve pişman olmak yollarıyla dışa vurması için.
 9. Kul tevbe edip döndüğü zaman Allah onu sever ve mükafatlandırır. Zira Allah, onun bu tevbesi sebebiyle ona olan sevgisini, rızasını ve mükafatını artırır. Eğer onun günahtan sonra tevbesi olmasaydı bunların hiçbiri artmayacaktı...
 10. Bazen kulun kalbinde hissetmediği müzmin hastalıklar bulunur da, kul onların ilacını talep eder. Latif ve habir olan Allah svt ona minnet edip, onun çok açık olan bir suçu işlemesini takdir eder. Bu suçu işleyen kul, bu hastalığın acısını hisseder ve Rabbine sığınarak faydalı olan ilacı içer. Böylece hissetmediği o müzmin hastalıklarda gitmiş olur.
 11. Bu durum kulları, insanların ayıplarını araştırmaktan ve onların hatalarını düşünmekten alıkoyarak; kendi nefis ve hataları ile onları meşgul eder.
 12. Yine bu durum kulun çok geniş bir hilim sahibi olmasını, kendisine kötülük yapanları affetmesini ve hemen onları cezalandırmaması içindir...Çünkü kendisi hata yapmasına rağmen Rabbinin kendisine devamlı ihsanda bulunduğunu müşahede eder.
 13. Bu kulun işlemiş olduğu günah ve hataları müşahede etmesi; hiç kimseye bir üstünlüğünün olmadığını ve hiç kimse üzerinde bir hakkının bulunmadığını düşünmesine sebep olur.
 14. Bununla Allah kulun yapmış olduğu iyi amellerini ona unutturup; onu günahlarıyla meşgul eder. Böylece onun işlemiş olduğu günahlar devamlı gözünün önünde olur.
 15. Kul yaptığı kötülükleri müşahede ettiği zaman, Allah’ın kendisine vereceği az nimetleri çok görür; çünkü kendisi gibi kötü bir adama bu nimetlerin bile çok olduğunu düşünür.

Hikmetiyle bütün akılları şaşkınlık içinde bırakan Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir...


(İbni Kayyım rh “İki Hicret Yolu” kitabından bir kesit)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt