Kalbin Mühürlenmesi Ve Paslanmasi…!!!

Ehli_Hadis

New member
Üye
KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI…!!!

Ebu Hureyre’nin bildirdiğine gören Resulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurmuştur: Mümin bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta düşer. Şayet bu günahtan geri döner bağışlanma dileyip tövbe ederse kalbi arınıp temizlenir. Ancak aynı günaha dönerse o siyah nokta tüm kalbini sarana dek arttırılır. Yüce Allah’ın Hayır Doğrusu onların işlemekte oldukları kalplerini paslandırmıştır [Mutaffifin:14] ayetinde bahsettiği pas da işte budur. [İsnadı Hasendir. Tirmizi [3334]

Huzeyfe der ki; Kişi bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta düşer.Bir günah işlediği zaman kalbine bir nokta daha düşer. Bu şekilde sonunda kalbi [siyah] ben gibi olur. Beyhaki Şaubu’l-İman [6810:Ravileri güvenilirdir]

Huzeyfe der ki: Kalp avuç içi gibi açıktır. Kişi günah işlediği zaman bu kalp kapanmaya başlar. Bir daha günah işlediği zaman biraz daha kapanır. Günah işledikçe kapanmaya devam eder ve sonunda tamamen kapanıp üzerine mühür vurulur. Sonrasında kişi hayırlı bir şey duyduğu zaman bu hayırlı şey kulağından girip kalbine doğru iner ancak kapalı olduğu için kalbine işlemez İşte, Hayır! Doğrusu onların işlemekte oldukları kalplerini paslandırmıştır. [Mutaffifin [14] ayetinde ifade edilen budur. Beyhaki Şuabu’l-İman [6811:İsnadı Hasendir]

İbrahim b.Edhem der ki: Müminin kalbi ayna gibi beyaz,temiz pak ve parlaktır. Şeytan günahla birlikte bu kalbe hangi yönden yaklaşırsa yaklaşsın baktığı zaman aynaya bakıyormuş gibi kendi yüzünün yansımasını görür. Mümin bir günah işlediği zaman bu kalbine siyah bir nokta düşer. Şayet bu günah için tövbe ederse bu siyah nokta silinip kalbi temizlenir. Ancak tövbe etmez ve günahları ard arda işlemeye devam ederse siyah noktalar da kalbine ard arda düşer ve sonunda kalbi kapkara olur. İşte! Hayır! Doğrusu onların işlemekte oldukları kalplerini paslandırmıştır. [Mutaffifin [14] ayetinde ifade edilen budur. Kişi günahları ard arda işlediği zaman yavaş yavaş siyahlaşır. Sonunda hiçbir öğüt bu kalbe işlemez olur. Allah’a tövbe etmesi halinde Allah bu tevbesini kabul eder ve kalbi yine ayna gibi tertemiz olur. Beyhaki Şuabu’l-İman [6812:isnadı ceyyid]

İbn Ebi Necih bildiriyor: Mucahid Hayır! Doğrusu onların işlemekte oldukları kalplerini paslandırmıştır. [Mutaffifin [14] ayetini açıklarken şöyle demiştir. Günahlar kalbine işleyip sonunda onu çepeçevre sarar. Hayır! Doğrusu onların işlemekte oldukları kalplerini paslandırmıştır. [Mutaffifin [14] yetinde geçen Ran ifadesinden de kasıt budur. Beyhaki Şuabu’l-İman [6813:isnadı hasen]

Mucahid der ki: Ran [pas] mühürden daha hafiftir. Mühür de kilitten daha hafiftir. En ağırıda kalbe kilit vurulmasıdır. [Beyhaki Şuabu’l-İman [6815:isnadı sahihtir]

Muhammed Ebu’l-Cehm der ki: Yahya b.Ziyad el-Ferra [Mutaffifin [14] ayetini açıklarken: O kadar çok isyan edip günah işlediler ki sonunda bu günahlar kaplerini sarmıştır. İşte –Ran- ifadesiyle kastedilen budur demiştir. Beyhaki Şuabu’l-İman [6816:ravileri güvenilirdir]

Abdullah b. Amr b.el-As’ın bildirdiğine göre Resulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurmuştur: Hiçret iki şekilde olur. Biri kötülüklerden uzaklaşmaktır. Diğeri de Allah ve Resulüne hicret etmektir. Tövbeler kabul edildiği müddetçe hicret de sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da edilen tövbeler kabul görür. Güneş batıdan doğduğunda ise her kalbe içindekilerle birlikte mühür vurulur ve artık insanlardan amel kabul edilmez. Beyhaki Şuabu’l-İman [6820:isnadı hasendir]
 

Benzer konular

Üst