LİAN – YANİ LANETLEŞME – KONUSU

Askalani

Yeni Üye
Üye
Allah’u Teala şöyle buyurmuştur : { Eşlerine zina suçu atan ve kendilerinden başka şahitleri bulunmayan kimselere gelince, onlardan her birinin şahitliği dört defa, kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna Allah’ı şahit tutmasıdır. Beşinci defa da ; eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetinin kendisinin üzerine olmasını diler. Kadının da dört defa sözüne Allah’ı şahit tutup kocasının, mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, kendisinden cezayı kaldırır. Beşinci defa da ise ; eğer kocası doğrulardan ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını diler. }

NUR : 6-7-8-9


{ … Sehl b. Sa’d es-Said r.a şöyle dedi : Uveymir b. el-Aclani, Asım b. Adiyy el-Ensari’ye geldi ve ona : Bir kimse karısı ile beraber bir adam yakalasa, kadının kocası o adamı öldürse, - siz de onu kısas yaparak - öldürür müsünüz, yoksa bu kimse nasıl yapar, bu konuda görüşün nedir ? Ya Asım bunu benim için Rasulullah’a bir sor dedi. Asım bu meseleyi Rasulullah’a sordu. Ancak Rasulullah s.a.v bu soruları kerih görüp ayıpladı. Hatta Rasulullah s.a.v’den işittiği şeyler Asım’a ağır geldi. Asım ailesinin yanma döndüğünde Uveymir geldi ve : Ya Asım Rasulullah sana ne söyledi dedi. Asım : Sen hayır getirmezsin ; Rasulullah s.a.v sorduğum soruları kerih gördü dedi. Uveymir : Vallahi ben bu meseleyi Rasulullah’a sorana kadar soru sormayı bitir- meyeceğim dedi. Uveymir dönüp Rasulullah s.a.v insanların ortasın da iken onun yanına geldi ve : Ya Rasulallah, Bir kimse karısı ile beraber bir adam bulsa, kadının kocası da o adamı öldürürse, siz de onu öldürür müsünüz, yoksa bu kimse nasıl yapar, görüşün nedir ? Rasulullah s.a.v : Allah senin ve karının hakkında ayet indirdi, git o kadını getir,buyurdu. Sehi dedi ki : 0 karıkoca birbirleriyle lanetleştiler. Ben de Rasulullah’ın yanında insanlarla beraber idim, lanetleşmeleri bitince; Uveymir: Ya Rasulellah, eğer bu kadını nikahımda tutarsam, ona yalan isnat etmiş olurum dedi ve Rasulullah ona emretmeden önce kadını üç talakla boşadı. İbni Şihab : Bunun lanetleşmeden sonra karısını üç talakla boşamak lanetleşenler için bir sünnet oldu dedi. }

Malik 2/566/34 Buhari 5259-Ter:5334-5335 Müslim 1492/1 Ebu Davud 2245 Nesei 3466 Darimi 2/150 İbni Mace 2066 İbn Carud 737-756 İbni Hibban 4284 Tabarani 5676-M. Kebir Beyhaki 7/398 Beğavi 2366 Ahmed 5337 Albani 2100-İrva
 

Askalani

Yeni Üye
Üye
LİANDAN SONRA ERKEK KADINA VERDİĞİ MEHRİ ALAMAZ


{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v lanetleşen karıkocaya : Hesabınız Allah‘a aittir, ikinizden biri kuşkusuz yalancıdır. - Erkeğe - senin artık kadın üze-rinde bir hakkın yoktur buyurdu. Bunun üzerine koca : Ya Rasulellah, benim - mehir olarak verdiğim - malım ne olacak ? dedi. Rasulullah s.a.v : Sana mal yoktur. Çünkü sen kadına zina isnadında eğer doğru söyledinse, o mal onun fercinden kendine helal kılman mukabilinde vermiştin - bu ise tahakkuk etti - Eğer sen ona zina isnadında yalancı isen,bu sefer o malı istemek sana daha da uzaktır, buyurdu. }

Müslim 1493/5 Buhari 5312-Ter : 5417 Ebu Avane 4689 İbni Hibban 4287 Ebu Davud 2257


LİANDAN SONRA ÇOCUK ANAYA VERİLİR


{ … İbni Ömer r.a şöyle tahdis etti : Bir adam Rasulullah s.a.v in zamanında karısıyla lanetleşti. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v onların arasını ayırdı ve çocuğu da annesine verdi. }

Müslim : 1494/8 Buhari : 5315-Ter : 5419 Ebu Avane : 4698 Tirmizi : 1216

Bu hadiste kast edilen mana ; lanetleşmenin sebebi erkeğin karısına zina isnadı idi. İşte bu zinadan bir çocuk meydana gelirse, bu çocuk anasına ilhak edilir demektir. Erkeğin karısına zina isnadından önce aralarında meydana gelen çocukları, anasına verilir demek değildir.
 

sehit58

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
Volume 7, Book 63, Number 262:
Narrated Ibn 'Umar:

The Prophet said to those who were involved in a case of Lian, "Your accounts are with Allah. One of you two is a liar. You (husband) have right on her (wife)." The husband said, "My money, O Allah's Apostle!" The Prophet

said, "You are not entitled to take back any money. If you have told the truth, the Mahr that you paid, was for having sexual relations with her lawfully; and if you are a liar, then you are less entitled to get it back."

Senin onda hakkın var doğru Tercüme değil mi aslında?
 
Benzer konular Forum Tarih
tawh1d Kırık Linkler 0 1K

Benzer konular

Üst Alt