Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Olması

Muzzammil

Yeni Üye
Üye

- Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Olması -
Busr b. Saîd -radıyallâhu anh- ‘dan rivâyet edilmiştir:
‘’ Zeyd b. Hâlid el Cuhenî, namaz kılanın önünden geçen kimse hakkında Rasûlullah s.aw.s. ‘den ne işittiğini sormak üzere Busr’u, Ebû Cuheym’e göndermişti. Bunun üzerine Ebû Cuheym ( şunları ) söylemişti: Rasûlullah s.a.w.s. :
'' Namaz kılanın önünden geçen kimse, ne kadar da günah işlediğini bilseydi, kırk beklemeyi, ( namaz kılanın ) önünden geçmekten daha hayırlı bulurdu '' buyurdu.

Ebû’n Nadr: '' ( Râvinin ) Kırk gün mü, kırk ay mı, yoksa kork yıl mı ? Dediğini bilmiyorum. '' dedi.

Buhârî , Salât 101; Muslim, Salât 261 ( 507 ); Ebû Dâvûd, Salât 108 ( 701 ); Tirmizî, Salât 134 ( 336 ); Nesâî, Kıble 8; İbn Mâce, İkâme 37 ( 945 ); Ahmed b. Hanbel 4 / 116


Tirmizî der ki: ‘’ Peygamber s.a.w.s. ‘in şöyle dediği rivâyet edilmiştir:
‘’ Sizden biriniz yüz yıl durup beklemesi, namaz kılan ( din ) kardeşinin önünden geçmesinden daha hayırlıdır. ‘’

Tirmizî, Salât 134 ( 336 )
 
Üst Alt