Çözüldü Oruçlu Olan Bayanlar , Akıntı Hususunda Nasıl Davranmalılar ?

erczz

Üye
Üye
Esselamu aleykum.

İlmihallerde pamuğun orucu bozacağı yazıyor. Kadınlar abdesti korumak için bunu kullanıyorlar ama bu durumda ne yapılacak? Birşey koymadan namaz kılsa eğer , akıntısıda gelse namazı ifsat mı olur?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Âleykum selam we rahmetullah;

Kadının fercinin iç kısmına pamuk koymasının orucun sıhhatine etkisi:

Muhammed Refî’in de dediği gibi bu husûsta Mezhebimizin imâmları Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Muhammed’den bir rivâyet yoktur. Gerek Kâsânî ve gerekse diğerleri ‘orucu bozacak bir şeyin kadının fercinin içine girmesiyle orucun icmâ’ ile bozulacağı'nı söylediyseler de bu, ‘mesâneye varacağı ve oradan da içeriye gideceği’ takdîrine bağlıdır. (İmam Kâsâni, Bedâyi, C. 2, sf:93; M. Refî’ el-‘Usmânî, Davâbitu’l-Mufettırât)
Bunun ise mesâneye varmadığı kesindir. Varsa bile oradan içeri gitmeyeceği bugün tıbben kesin olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim İmam Merğinânî bu husûsun fıkıhla değil, tıb ile alâkalı bir şey olduğunu söylemiştir. (İbnu Nuceym, el-Bahru’r-Râık, C. 2, sf: 278; M. Refî’ el-‘Usmânî, Davâbitu’l-Mufet tırât) Tıb ise bu gün artık ne kadının ne de erkeğin mesânesinden
(idrar torbası) fakîhlerce orucun bozulması için üç mûteber kabûl edilen iç boşluklardan ne gırtlağa ne mideye, ne de bağırsağa yol olmadığını ortaya koymuştur. Üstelik tam olarak fercin dâhilinde olmayan ve hiçbir zaman ve şekilde mesâneye ulaşmayacak bir pamuk aslâ orucun bozulma sebebi olmaz.

Mesâne - sidik torbası; İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre orucun bozulması için mûteber bir iç / dahil değildir, İmam Ebû Yûsuf’a göre ise mu’teber bir ‘dâhildir; çünkü O’na göre, mesâne ile mide arasında yol bulunmakta dır. Bütün bunlara göre sidik torbasına ulaşmayan bir madde Hanefî imâmlarından hiçbirine göre orucu bozmaz. (Serahsî, el-Mebsût, C. 3, sf: 67,68, Kâsânî, Bedâyiu’s-sanâi’, C. 2, sf: 93; İbnu Nuceym, el-Bahru’r-Râık, C. 2, sf: 278, Merğinânî, el-Hidâye -Fethu’l-Kadîr ile berâber-, C. 2, sf: 267,268; Fethu’l-Kadîr: , M. Refî’ el-‘Usmânî, Davâbitu’l-Mufettırât)
İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Muhammed’e göre ulaşsa da bozmaz, İmam Ebû Yûsuf’a göre ise ulaşsa bozar. (Merğinânî, el-Hidâye -el-Feth ile beraber-, C. 2, Sf: 267-268, İbnu Nuceym, el-Bahru’r-Râık, C. 2, sf: 278; M. Refî’ el-‘Usmânî, Davâbitu’l-Mufettırâ)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt