Rubûbiyyet

samanpan

.
Yönetici
Admin
Kerim olan Allah'ın rububiyet ini inkar eden cahillere şöyle denir:

"Akıl sahibi hiçbir kimse müessiri (yapıcısı) olmayan bir eser, faili olmayan bir fiil ve yaratanı olmayan bir yaratığın bulunduğunu kabul etmez."

Sen bir iğne gördüğün zaman onun bir ustası bulunduğuna inanırsın da akıllara durgunluk veren, düşünceleri alt-üst eden şu muazzam kainatın bir yaratıcısı olmadan yaratıldığını nasıl söylersin?

Bu evrendeki yıldızlar, bulutlar, şimşekler, yıldırımlar, karalar, denizler, geceler, gündüzler, karanlıklar, aydınlıklar, ağaçlar, çiçekler, cinler, insanlar, melekler, hayvanlar, sayılan bilinmeye cek ve toplanama yacak cinsler nasıl olmuş da bir icat eden bulunmadığı halde vücuda gelmiş, yokluktan varlık alemine çıkmışlardır?

Allahım Sana sığınırım. Akıldan biraz hissesi ve anlayıştan biraz nasibi olan bir kimse böyle bir şey söylemez, söyleyemez.

Sonuç olarak, Allah'ın (c.c.) rububiyet i hususunda ki deliller saymakla bitirilem ez.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Yoksa kendileri, hiçbir şey olmadan (yani bir yaratıcı olmadan, yahut boşu boşuna)mı yaratıldılar? Yoksa yaratanla r kendileri midir?" (Tur: 52/35)

Hiçbir şeyin yaratıcısız yaratılmadığı ve kendi kendisini de yaratmadığı açıktır. Ne Arap müşrikleri ne de onlardan öncekiler veya sonrakile r, gökleri ve yeri kendileri nden birinin yarattığını iddia etmediler, o halde yaratan kimdir?

Bu sorunun bir tek cevabı vardır:

İnsan, fıtratına kulak verdiği takdirde, müşriklerin de verdiği cevaptan kendini alamaz. Bu cevap ise, her şeyi yaratanın Allah (c.c.) olduğu gerçeğidir.

Ama Dehriler, Komünistler ve onların kirli talimatına bulaşanlar, insanı, kainatı ve kainatın içinde olan her şeyi tabiatın meydana getirdiğine ve onları yaratanın tabiat olduğuna inanıyorlar.

Aynı zamanda onlar biliyorla r ki, O ilahlaştırdıkları tabiat, bizatihi Allah'ın (c.c.) yaratıklarından bir varlıktır. Allah'u Teala onu birtakım sıfat ve hususiyet lerle tahsis etmiştir. Gök, yer, güneş, yıldızlar, denizler, ağaçlar... vs. gibi.

Tabiat, görüldüğü gibi ne hayat, ne ilim, ne işitme, ne görme, ne kudret, ne irade ve ne de akıl sahibidir . Bu kadar Yüce sıfatlarla muttasıf olan insanı nasıl olmuş da o kör ve sağır tabiat yaratmıştır?

Hiç akıl alır mı ki; tabiat insana bunca kıymetli sıfatları versin de, o insan denizleri n diplerind e araştırma yapsın, fezaları yıldızları keşfetsin ve kendisi bütün bu üstün sıfatlardan yoksun kalsın. Bir kimse kendisind e olmayan şeyi başkasına veremez. Onlar akılsızlık, cehalet ve din ehline olan inatlarıyla, her türlü noksanlıktan münezzeh ve her türlü mükemmel sıfatlara sahip olan ve kainatı yaratan Allah'ın rububiyet ini inkar ederek, kör ve sağır olan tabiatın yaratıcı olduğunu söylediler.

Ben inanıyorum ki, onların Allah'ı (c.c.) inkarları dilleriyl e söylemelerinden öteye varmıyor ama, din ehline karşı inatçılık yapıyor ve bu zihniyetl eri ile mallarını sömürüyorlar. Bu küfrün yayılmasıyla hürriyet adına başıboşluk doğuyor ve insanlık adına utanç verici aşağılığa düşüyorlar, böylece mal ve namusları da payimal ediliyor.

Onların bu görüş ve inançlarının ne kadar batıl olduğunu şöyle açıklamak da mümkündür:

Madem ki tabiat insanın emrine musahhar (amade) ve insan yeryüzünde olan her şeyin efendisi kılındı, yapıp yıkarak istediğini istediği şekilde yaptı. Tabiat ise bu sırada kendisine hiç karşı çıkmadı ve isyan da etmedi. Tabiat her şeyi yarattığı halde nasıl oldu da kendi nefsine bir menfaatin elde edilmesi veya bir zararın defi hususunda bir şeye malik olamadı?

Bu nasıl yaratıcı olabilir?

Büyük şeyleri bir tarafa bırakalım, en ufak bir iğneyi yapan ustanın dahi her şeyden önce canlı ve hayat sahibi olması daha sonra da akıl, ilim, kudret ve irade sahibi olması gerekir ki, murad ettiği şeyi yapması için gerekli yolu takip etsin. Bir cahil, akıl, hayat ve irade sahibi olduğu halde, ilmi olmadığından istediğini yapamazke n nasıl olur da bu sıfatlardan hiç birine sahip olmayan tabiat bunları yaratır.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Görmediniz mi Allah, göklerde ve yerde bulunan her şeyi size boyun eğdirdi ve size zahir ve batın (dış ve iç; görülen, görülmeyen; bildiğiniz ve bilmediğiniz) nimetleri bol bol verdi? Yine de insanlard an kimi var ki ne bilgisi, ne yol göstereni ve ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan , Allah hakkında tartışır (durur)" (Lokman: 31/20)

"Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeyin yöneticisidir." (Zümer: 39/62)
 

boran el muvahhid

Yeni Üye
Üye
cezakallahu hayr ya ahi.

Allahu Teala Kur an da zaten ''Ben varım iman edin'' diyerek zatını ispata dair girmemiştir.rububiyeti inkar eden kendini de inkar etsin.
Allah Teala ''bana ortaklar koşmayın'' diye uyarmış ama akıl sahiplerinden başkası ibret mi alır?
 
Benzer konular Forum Tarih
S Şirk 1 2K

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt