Sihirden Sayılan Şeyler

Ebu Muhammed Eymen

New member
Frm. Yöneticisi
Üye
Sihirden Sayılan Şeyler:

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
«İyafe, Tark, Tıyara sihirden sayılır.»
(Ahmed Ebu Davud Nesei, sahih senedle)
İyafe : Bazı kuşların isimlerini veya seslerini uğurlu veya uğursuz saymak.

Tark : Kumda çizgiler çizmek suretiyle bakılan faldır.

Tıyara : Uğura ve uğursuzluğa inanmaktır.
İbni Abbas (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
«Müneccimlikle (yıldız falına bakmakla) biraz ilgilenen sihirle uğraşmış olur.» (Ebu Davud, sahih senedle)
Ebu Hureyre (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
«Kim düğüm düğümler ve ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuştur. Kim bir menfaat sağlamak veya bir zararı defetmek için bir şey takarsa Allah (c.c) bu kişinin dileğinin yerine getirilmesini taktığı şeye bırakır.»
(Nesei rivayet etti ve hasen dedi.)
 

Amir_

New member
Üye
şifa vermek amaçlı yapılan şeyler ( hiç bir muska vb. sey kullanmadan ) sihir midir? ve eğer sihirse ilaç veren doktorlarda sihir yapmış olmaz mı?
 
Üst