Haber Taliban Lideri Heybetullah Ahundzade Bayram Mesajı Yayınladı

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi


Taliban lideri Heybetullah Ahundzade, yazılı olarak yayınladığı mesajında kapsamlı açıklamalarda bulunuyor.

Uzun yıllar Taliban'ın yönetim kadrosunda bulunan Ahundzade, kurucu liderleri Molla Muhammed Ömer'in ölmesinden sonra yerine geçen Molla Ahtar Muhammed'in 2016 yılı Mayıs ayında Pakistan'da ABD insansız hava araçlarıyla hedef alınıp öldürülmesi sonrasında grubunu lideri olmuştu.

Ahundzade'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Müslümanların Emiri, saygıdeğer Şeyh Heybetullah Ahundzade’nin (Allah onu korusun) Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajıdır.

Sevinç içinde olduğumuz şu bayram günlerinde gerçekleştirdiğiniz yeni fetihler hasebiyle sizleri bir kez daha tebrik ederim. “Hendek Harekatının” başladığı günden itibaren, Mücahidler birçok kent merkezini ve geniş alanları özgürlüğüne kavuşturdular. Allah’a şükürler olsun ki, Allah Mücahidlere düşmanların saldırıları karşısında sabır ve sebat ihsan etti ve Mücahidlerin eliyle Amerikalı işgalcilerin cani ve acımasız taktiklerini yerle bir etti. Allah verilen mücadeleleri, yapılan fedakarlıkları, mümin ümmetin ve buradaki Mücahidlerin arasından aldığı şehitlerinin şehadetlerini kabul etsin. Yaralılara şifa versin. Zindanlardaki Mücahidlerin özgürlükleri ve kurtarılması için gereken yolları açsın."

"Cihadımız insani yasalarla uyumludur"
Yürüttüğümüz cihadımız, dinimizin bütün ilkelerinin yanı sıra entelektüel ve insani yasalar ile de uyumludur ve bu ilkeleri izler. Olaya bakışımızın özeti şudur; Müslüman milletimizin İslam dinine uygun bir İslami yönetimin gölgesi altında özgürce yaşama hakkı sabittir. Ancak bugünün putları (Amerika ve müttefikleri) kendi ideolojilerini zorla bize kabul ettirmenin, ülkemizi cebren işgal ederek burada savaşı devam ettirmenin ve en temel hakkımız olan yaşama (ve özgürlük) hakkını elimizden almanın peşindedirler.

Amerikalı işgalciler, milletimizi boyunduruk altına almak için hiçbir acımasızlıktan ve canilikten geri durmadılar. Köylerimizi, camilerimizi, şehirlerimizi, okullarımızı ve insanların toplandıkları organizasyonları (düğün, cenaze vb.) bombalıyorlar. Masum sivilleri katlediyorlar. Binlerce Afganı zorla memleketlerinden çıkarttılar ve göçe mahkum ettiler. Binlercesini de zindanlarında akıl almaz işkencelerden geçirdiler ve halen geçirmekteler. Kendilerini denetleyen herhangi bir kurum olmadığı için de kimseye bir hesap zorunda kalmıyorlar.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de, ülkede yeni çatışmaların, yeni ahlaksızlıkların, yeni ayrımcılıkların ve yeni provakasyonların yaymak ve değerli yeraltı kaynaklarımızı çalmak istiyorlar. Sömürgeci emelleri doğrultusunda yeni silahlı gruplar kurarak vatanımızın topraklarını, özelde komşularımıza genelde de bütün bölgeye karşı askeri bir üs olarak kullanmak istiyorlar. Eğer Amerikalı işgalcilere bu tehlikeli politikaları uygulaması için fırsat verilirse bütün bölge ve özellikle de kendi vatanımız ve halkımız tüm kurtuluş yollarının kapandığı sefalet ve çatışmalarla dolu bir döneme girer.

"Felaketten kurtulmanın tek yolu ABD ve diğer ülkelerin Afganistan'ı terk etmesidir"
Bu felaketlerden kendimizi kurtarabilmenin tek yolu bütün Amerikalı ve diğer ülkelere mensup güçlerin ülkemizi terketmeleri ve bağımsız, İslami, bütün Afganları kuşatıcı bir yönetimin başa gelmesidir. Cihadımız bu amaç uğruna başlatılmıştı. Silahlı cihadımızın yanı sıra, anlaşılma ve pazarlık kapılarını da bu amaca hizmet ettiği sürece her zaman açık tuttuk. İslam Emirliği Siyasi Bürosunu bu alandaki çalışmaları yürütmesi için kurduk.

Eğer Amerikalılar Afganistan’daki duruma barışçıl bir şekilde son verilmesi gerektiğine gerçekten inanıyorlarsa bizzat kendileri müzakere masasına oturmalıdır ki bu trajedi (yıkıcı etkisini en çok Amerikan ve Afgan halklarının hissettiği savaş) konuşarak çözüme ulaştırılsın. Amerikalı yetkililerin en büyük hatası buradaki her meseleye inatla yaklaşmalarıdır ancak bilmeliler ki güç kullanmak her zaman sonuç vermez.Taliban lideri Heybetullah Ahundzade

"Dünün işgalini reddedip, bugünün işgalini kabul edemeyiz"
Müslüman bir halk olaran bizlerin, gerekli görülen her şekilde topraklarımızı işgal edenleri buradan çıkarma hakkı sabittir. Bizim İngilizlere ve Sovyetlere karşı icra ettiğimiz cihadımız dün nasıl meşru olarak nitelendirildiyse, bugün Amerikalılara karşı verdiğimiz cihad da aynı şekilde meşrudur ve haklıdır. Dünün işgalini reddedip, bugünün işgalini kabul etmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

Afganistan’da ikamet eden İslam alimlerimize yönelik mesajım şudur ki; Amerika ve müttefikleri bu savaşın her cephesinde yenilgiye uğratılmıştır. Bu yüzden çıkarlarını korumak adına ulemanın isimlerini arkasına almak için çaba göstermektedir. Ulemamızın bugüne kadar zeval gelmemiş şerefine ve lekesiz tarihine el sürmek niyetindedirler. Bu şekilde işgalcileri halkımızın gözünde ve kalbinde itibar sahibi kılmayı planlamaktadırlar. O halde, asil alimlerimiz uyanık olmalı ve Allah korusun, işgalcilere, katıldıkları konferanslardaki varlıklarını bir İslam yurdunun işgal altında olduğu, Kur’an ve sünnete uygun bir şekilde cihad edilmesi gerektiği gerçeğinden dikkatleri uzaklaştırmak için fırsat vermemelidirler.

"Medyaya inanmayın"
İşgalci düşman, savaş meydanındaki her cephede size karşı mağlup olduğu için, medya aracılığıyla Mücahidlere karşı propaganda savaşına ağırlık vermektedir. Bazen Mücahidleri terörist diye yaftalıyorlar, bazıları da haklı mücadelemizin dış güçlerin elinde olduğunu ima ediyorlar. Biliniz ki, Mücahidler sizin kendi abileriniz, ablalarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız, evlatlarınızdır ve evlatlarınız her daim dininizi ve yurdunuzu müdafaa edecektir. Düşman medyası ne propaganda yaparsa yapsın, gerçek her zaman ayan beyan ortadadır zira sizler herşeye kendi gözlerinizle şahit olmaktasınız. Medyanın dediklerine inanmayın, kendi aklınızın ve basiretinizin sesini dinleyin. İslam Emirliği Mücahidlerinin tek amaçladıkları hayatlarınızın mübarek Kur’an’ın ışığı ile aydınlanmasıdır.

Onlar sizlerin hakettiği kaliteli eğitime, Şeriata dayalı yönetime, özgürlüğe, şerefe, haysiyete, barış dolu bir yaşama sahip olmanızı ve gelecek nesillerimizi kafir bir topluluğun işgalinin getireceği uhrevi sonuçlardan korumayı arzulamaktadır. İslam Emirliği olarak, hem dini hem de fenni ilimleri Afganların ve Afgan toplumunun başarısı için olmazsa olmaz olarak kabul ediyoruz. Allah’ın yardımıyla, kontrolümüz altında olan bölgelerde herkesin memnun olduğu bir barış ortamı tesis ettik. Elimizdeki imkanları seferber ederek insanımızın eğitimini ve ilerlemesini daha kolay hale getirmek için gerekli adımları attık. Allah’ın izniyle de halkımız barış ve refah dolu, aydınlık bir geleceği göreceğimizden emin olsun.

Memleketimizin kendini ikame edebilmesi, iş fırsatlarının artması, yerel ekonomilerin güçlenmesi ve helal rızık kazanma imkanlarının çoğalması maksadıyla, durumu el veren bütün hemşerilerimi ve kardeşlerimi bütün Afganistan’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yatırımlar yapmaya davet ediyorum. Eğer yatırımlarınızı mücahidlerin kontrolü altındaki yerlerde yapmak isterseniz, İslam Emirliği her konuda size yardım edeceğini taahhüt eder.

"Sivil ölümleri en ciddi ve temel sorunumuz"
İslam Emirliği, sivil ölümleri meselesini en ciddi ve temel sorunlardan birisi olarak kabul etmektedir. Bu konuda aldığımız önlemleri bugüne kadar titizlikle uyguladık ve bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz.

İslam masum bir canı almayı, küfürden sonra en büyük günah olarak görür ve hiçbir mümin bilerek böyle bir cürüm altına girmez. (Allah rızası için cihad yaşamını tercih eden) Mücahidlerimiz asla bilerek ve isteyerek Allah’ı gazaba getirecek bir amel işlemez. İşin gerçeği, sivil ölümlerinin neredeyse hepsinin sorumlusu ya işgalci güçler ya da onlarla beraber çalışan gruplardır ve bu eylemler sayesinde, planlı bir şekilde cihada çamur atılması için bu odaklar büyük miktarda para ve zaman harcamaktadır. Bu yüzden insanımız uyanık olmalı ve olayların doğasını ve biçimini iyi analiz etmeli, bunun yanı sıra düşman propagandasına da kulak asmamalıdır.

Düşman ile işbirliği içindeki tüm askerlere, sivillere ve askeri personele mesajımız şudur; sizler bu toprakların evlatlarısınız, analarınız, babalarınız ve de sizden önceki atalarınız Kur’an ve sünnete bağlı Müslümanlardı. Sizlerin, dinimiz İslam’ın ve Kur’an’ın en azimli düşmanı olan, yurdumuzu işgal ve insanımıza her türlü işkenceyi reva görenlerle aynı safta yer alarak kendi Mücahidlerinize karşı savaşmanız caiz değildir. Sizinle tek ayrı düştüğümüz nokta budur. İşgalcilere yardım etmeyi bırakırsanız, sizler bizim kardeşimizsiniz dir. Her gün düşman saflarını terk edenleri karşılayan, esirlerin yaralarını saran ve onların bakımından sorumlu olan Mücahidler aynı zamanda can ve mal güvenliğinizi sağlayacaktır. O yüzden hem bu dünyada hem de ahirette sizi kurtaracak olana doğru adımlar atmanız gerekir. Amerikalıların hizmeti altında canınızı vermeden önce işgalcilerin saflarından kendinizi kurtarın.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması
ABD elçiliğinin Beytul Makdis’e taşınması hamlesi, Amerikayı yönetenlerin İslam’a, İslam ümmetine ve İslami değerlere olan nefretini iyice ilan eden bir hamle olmuştur. İslam Emirliği olarak bu kararı en ağır şekilde kınıyoruz, Müslümanların ilk kıblesi meselesini İslam aleminin bütününün bir meselesi olarak görüyoruz ve Kudüs’ün İslam dünyasının bir parçası olarak kalmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Mücahidlere ve yerel yöneticilere (ister askeri ister sivil) yönelik son mesajım şudur; sorumluluklarınızı tutkuyla ve samimiyetle yerine getiriniz.

Mücahidlerin yönetimi altında olan her yer, Mücahidler için İslami adaletin yerine getirilip getirilmeyeceği ve iddia ettiklerimizi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimizi göstereceğimiz aktif ve hayati bir imtihan sahasıdır.

Allah’ın (svt) nazarında hepimiz sorumluluk sahibiyiz zira her birimiz kendi görevlerimiz ve emrimiz altındakilere nasıl davrandığımız ile alakalı hesap vereceğiz. Allah El-Habir’dir ve onun ilminden hiçbir şey kaçmaz. İşlerimiz sadece ve sadece Allah (svt) için olmalıdır. Allah’ın (svt) yarattıklarına onun rızası için en güzel şekilde hizmet etmek gayemiz olmalıdır. Nazik olmak, hoşgörülü davranmak, alçak gönüllülük, insanlara yumuşak davranmak bizlerde olması gereken ana özelliklerdir.

Hepinize selam ederim. "Afganistan İslam Emirliği Lideri Müslümanların Emiri Heybetullah Ahundzade"

Taliban kaynakları tarafından yayınlanan açıklamada kendi kullandıkları dil aynen aktarılmıştır.

Kaynak: Mepa News
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt