Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

114 Sure 114 Hafız Görüntülü Türkce Mealli Hatim

cihad1 Çevrimdışı

cihad1

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
esselamu aleykum

Kur an-ı Kerim Hatim Seti - 114 Sure - 114 Hafız Arapça Metin - Kelime Takip - Türkçe Meal


Sure-001.gif


video
Index of /0/items/114sure114hafizgoruntuluturkcemeallihatim/

Audio

http://www.archive.org/download/114-Sure-114-Hafiz


okuyan hafizlar

1-Fatiha Mustafa İSMAİL 2-Bakara Meşari Reşad 3-Al-i İmran Ebu Bekir Eş Şatiri 4-Nisa Muhammed Cibril 5-Maide Saad Ğamidi 6-En am Muhammed Habeşi 7-A raf Mahmud Zeki Abdusselam 8-Enfal Mahmud Yasin Ahmed 9-Tevbe Ahmed El-Acemi 10-Yunus Abdulhalık Ali 11-Hud Muhammed Hassan 12-Yusuf Yasir Hedeyeni 13-Ra d İbrahim Cabireyni 14-İbrahim Nasır Ğamidi 15-Hicr Ali Huzeyfi 16-Nahl Abdulaziz Ahmed 17-İsra Halid Süleyman 18-Kehf Halid Kahtani 19-Meryem Sabr Abdulhakim 20-Taha Tarık İbrahim 21-Enbiya İzzet Emin 22-Hac Abdurrahman Abdulhalık 23-Mü minun Fethi Abdulhamid 24-Nur Rabi Bedir Selim 25-Furkan Muhammed Muheysini 26-Şuara Ali Haccac Suveysi 27-Neml Eşref Buseyvini 28-Kasas Mahmud Halil Husari 29-Ankebut Abdulfettah Said Ali 30-Rum Yasir Sellame 31-Lokman Abdurrahman Es Sudeys 32-Secde Salim Abdulcelil 33-Ahzab Said Şaalen 34-Sebe Ahmed İbrahim 35-Fatır Mahmud Ali El-Benna 36-Yasin İlhan TOK 37-Saffat Muhammed Minşevi 38-Sad Adil Kelbani 39-Zümer İsam Muhammed Arabi 40-Mü min Salih Er-Raşid 41-Fussilet Suud Eş-Şureym 42-Şura Fahd El-Ğurabi 43-Zuhruf Muhammed İsmail 44-Duhan Fatih Çollak 45-Casiye Muhammed Salih Ebu Zeyd 46-Ahkaf Abdullah Basfir 47-Muhammed Musa Hasan Meyyan 48-Fetih Abdulkerim Ed-Divan 49-Hucurat Seyyid Sadık 50-Kaf Abdulbedi Ebu Haşim 51-Zariyat Nureddin Ahmed 52-Tur Muhammed Nezar Mervan 53-Necm Perhizkar 54-Kamer Muhammed Abdullatif 55-Rahman Abdullah El-Bereymi 56-Vakıa İsam Es-Sari 57-Hadid Ala İsmail 58-Mücadele Ramazan Sibeği 59-Haşr Muhammed Eyyub 60-Mümtehine Abdulbasıt Abdussamed 61-Saff İbrahim Ali Kayyim 62-Cum a Mahmud Minyevi 63-Münafikun İsmail Eş-Şeyğ 64-Teğabun Seyyid Hasan 65-Talak Abdullah Maturidi 66-Tahrim Abdulmenam Abdulmumdi 67-Mülk Faysal Halebi 68-Kalem Abdulvedud Haneyfi 69-Hakka Mustafa Özcan Güneşdoğdu 70-Mearic Tarık Hevasi 71-Nuh Ahmed Semir Şerrare 72-Cin Muhammed Tevfik 73-Müzzemmil Abdulbarisubeyti 74-Müddesir Muhammed Abdulhadi 75-Kıyamet Muhammed Ahmed 76-İnsan Abdulmuhsin Kasım 77-Mürselat Hani Er-Rufai 78-Nebe Mehmet Emin AY 79-Nazi at Halid El-Ramih 80-Abese Talha Muhammed Tevfik 81-Tekvir Abdullah El-Halife 82-İnfitar Ömer Kazabiri 83-Mutaffifin İbrahim El-Ömeri 84-İnşikak Muhammed El-İmam 85-Büruc Muhammed Tablevi 86-Tarık Muhammed Yusuf 87-A la Muhammed Atiyye 88-Ğaşiye Şaban Abdulaziz Seyyad 89-Fecr Ahmed Trablusi 90-Beled Hasan Muhammed 91-Şems Mahmud Abdullatif 92-Leyl Mahmud Abdulradi 93-Duha Tevfik Saiğ 94-İnşirah Muhammed Seyyid 95-Tin Fahd Kendiri 96-Alak Macid Kavasimi 97-Kadir Kerim Abdulhamid 98-Beyyine Ömer El-Hac 99-Zelzele Ahmed Halil Şahin 100-Adiyat Abdulaziz Nede 101-Kaari a Abdulmunim Ahmed 102-Tekasür Ahmed Hicazi 103-Asr Ahmed Abdulrezzak 104-Hümeze Yusuf Şuveyvi 105-Fil Said Ali 106-Kureyş Abdulbari Muhammed 107-Ma un Muhammed Osman 108-Kevser Ziyad Muhammed 109-Kafirun Abdurrahman Bahrevi 110-Nasr İbrahim Saden 111-Mesed Muhammed Ebu Devvad 112-İhlas Abdulaziz Zehrani 113-Felak Abdulavad Cehni 114-Nas Ebu Huzeyfe El-Mekki
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt