Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Allah (c.c.)'tan Başkasindan Yardim Istemek

S Çevrimdışı

selefi

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah'ı bırakıp ta sana fayda da zarar da veremeyecek şeylere dua etme! Eğer böyle yaparsan, şüphesiz zalimlerden olursun. Allah seni bir zarara uğratırsa, onu senden kaldıracak ancak O'dur. Sana bir hayır dilediği takdirde O'nun ihsanını geri çevirecek de yoktur." (Yunus: 10/106)

"Siz rızkı ancak Allah katında arayın, O'na ibadet edin..." (Ankebut: 29/17)

"Allah'ı bırakıp ta kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan, kendisine yapılan dualardan habersiz kalan şeylere ibadet edenlerden daha sapık kim olabilir? Kıyamet Günü insanlar haşrolununca, onlar kendilerine yalvarıp yakaranlara düşman olurlar ve kendilerine yapılmış olan ibadetleri reddederler." (Ahkaf: 46/5)

"Yoksa, dua ettiği zaman sıkıntıya düşen kimsenin duasını kabul edip fenalığı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı?" (Neml: 27/62)

Rasulullah (s.a.v.) zamanında mü'minlere eziyet eden bir münafık vardı. Bazı mü'minler:

"Şu münafığın şerrinden korunmak için Allah'ın Rasulü'nden yardım isteyelim." dediler. Durumdan haberdar olan Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Benden yardım istenmez, yardım yalnızca Allah'tan istenir." (Taberani, Heysemi Mecmeuz-zevaid: 10/159, Ahmed: 5/317.)


İSTİFADELER

1 - Dua sıkıntılı veya ferah her durumda, yardıma çağırmak ise sıkıntılı bir durumla karşılaşıldığında yapılır.

"Dua" kelimesi daha genel olup yardım istemeyi de kapsadığından ayetlerde "yardım istemek" yerine "dua" kelimesi kullanılmıştır.

2 - Yunus suresinin 106. ayeti zikredilen hadis ve ayetlerin ışığında netliğe kavuşmaktadır. Buna göre dua ve yardıma çağırmak yalnız Allah'a yapılması gereken amellerdir. Zira herhangi bir mahluğa fayda sağlayacak veya ondan bir fenalığı giderecek olan ancak ve ancak Allah (c.c.)'tır.

3 - Allah'tan başkasına dua etmek veya yalnız Allah'ın yapabileceği bir konuda ondan yardım istemek büyük şirktir.

4 - Allah katında insanların en kıymetlisi dahi, başkalarının gönlünü hoş etmek için Allah'tan başkasına dua eder ve ondan yardım isterse "kendisine zulmedenlerden" olur. Allah katında insanların en kıymetlisi Rasulullah (s.a.v.)'dır. Ayetteki "Böyle yaptığın taktirde" sözüyle hitap olunan da Rasulullah (s.a.v.)'dır.

5 - Allah'tan başkasına dua etmek, başkasından yardım istemek şirk olduğu gibi, bunlar dünyada bir fayda da vermezler. Zira Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu senden kaldıracak ancak O'dur."

6 - Nasıl ki büyük bir nimet olan Cennetin yalnızca Allah'tan istenmesi gerekiyorsa, rızkın da yalnız Allah'tan istenmesi gerekir.

7 - Ankebut ve Ahkaf surelerindeki ayetlerin açıklaması yapılmıştır.

8 - Allah'tan başkasına dua edenlerden daha sapık kimse yoktur.

9 - Kendilerine dua edilen şeyler, dua edenlerden ve onların dualarından habersizdirler.

10 - Allah'tan başkasına dua eden kimseler, bu davranışlarıyla, dua ettikleri kimselerin kendilerine kızmalarına ve düşman olmalarına sebep olurlar. Ve bunlar:

"Kendilerine yapılmış olan ibadetleri reddederler."

11 - Allah'tan başkasına dua edenlerin bu yaptıkları onlara ibadet etmektir. Onlar her ne kadar bunun böyle olduğunu kabul etmeseler de durum değişmez.

12 - Dua etmek ibadet olduğu için, kendilerine dua edilen salih kimseler kendilerine yapılan duaları reddederler.

13 - Bu hususlar, Allah'tan başkasına dua edeni insanların en sapığı durumuna düşürür.

14 - Hayretle karşılanacak bir husus ta puta tapanların ve Allah'tan başkasından medet umanların; sıkıntıya düşenin duasını kabul edip fenalığı giderenin Allah olduğunu inkar etmemeleridir. Zaten bu yüzden başları sıkıştığında hemen dönüp ihlas ile Allah'a dua ederler.

15 - "Benden yardım istenmez, yalnızca Allah'tan yardım istenir" hadisinden; Rasulullah (s.a.v.)'ın Allah'a olan derin saygısı sebebiyle şirkten hassasiyetle sakındığını anlıyoruz.
 
Üst Ana Sayfa Alt