Allah'a Sığınma Babı-Sünen-i Nesai

EBU HANİFE

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah'a Sığınma Babı-Sünen-i Nesai

1- İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK5347- Abdullah b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) dört şeyden Allah’a sığınırdı: “Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalbten, kabul olunmayan duadan doymayan (aç gözlü) nefisten.”(Ebû Davud, Salat: 367; İbn Mâce, Fedailü’l Kur’an: 18)
2- KALBİN KÖTÜLÜKLERE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK
5348- Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Korkaklıktan, cimrilikten, kalbin kötülüklere kaymasından ve kabir azabından Allah’a sığınırdı.”(Müslim, Mesacid: 25; Ebû Davud, Salat: 184)


Devamı gelecek inşallah...
 

EBU HANİFE

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
3- GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR
5349- Şekel b. Humeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in yanına vardım ve: “Ey Allah'ın Peygamberi nelerden ve nasıl Allah’a sığınacağımı bana öğret” dedim. Elimi tuttu ve: “Allah’ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden Sana sığınırım de buyurdu. Ben de öylece ezberleyiverdim. Sa’d der ki: Meni erkeklik suyu demektir. (Tirmizî, Deavat: 75; Ebû Davud, Salat: 367)
4- KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK
5350- Mus’ab b. Sa’d (r.a) babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’in öğrettiği şu beş şeyi dua ederken babam bize öğretmişti. Rasûlullah (s.a.v) büyük dua eder ve böyle derdi: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ihtiyarlığın rezillik dönemine düşmekten, dünya ve fitnelerinden Sana sığınırım, kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 36; Tirmizî, Deavat: 75)
5- CİMRİLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK
5351- İbn Mes’ud (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) beş şeyden Allah’a sığınırdı: “Cimrilik, korkaklık, ömrün sonlarında kötü duruma düşmekten, kalbin batıl şeylere kaymasından ve kabir azabından.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

Devamı gelecek inşallah...
 

EBU HANİFE

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
1460011_10152436165333219_36949987_n.jpg


6- GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK
5354- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in devamlı okuduğu duaları vardı bu dua da onlardandır:Allah’ım! Gam ve kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan ve insanların zulmünden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)
5355- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’in devam edip terk etmediği dualar vardır şu duada onlardandır: Allah’ım! Gam ve kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borçtan ve insanların zulümlerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)
5356- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:Allah’ım! Tembellikten Sana sığınırım, ihtiyarlıktan Sana sığınırım, korkaklıktan, cimrilikten, deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)
5357- Enes (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, ihtiyarlıktan, cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından ve hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)
7- ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK
5358- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) dua ederken şöyle derdi:Allah’ım! Gam ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların zulümlerinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)
8- BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK
5359- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) günaha girmekten ve borçtan Allah’a çok sığınırdı. Dedim ki: “Ey Allah'ın Rasûlü! Borçtan ne kadar çok Allah’a sığınıyorsun?” Bunun üzerine: “Borçlanan kimse konuşur durur ve yalan söyler; söz verir, yerine getirmez” buyurdu. (Tirmizî, Deavat: 75; Buhârî, Deavat: 36)

Devamı gelecek inşallah...
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt