Ateist, Deistler ve Hadis İnkarcılığı

Kuranın fitneye düşürdüğü

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
Aslında Namaz kılmayan kişiler öldürülür.

“Kâfirlerle aramızı ayıran fark, kılmayı taahhüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse, kâfir olur.” (Nesâî, Salât, 8)

Yukarıdaki hadise göre namazı terk ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Sünni inanca göre kafir olan birisi mürted olur. Mürted cezası belli. Zaten 3 mezhebe(Şafii-Maliki-Hanbeli) göre namaz kılmayan kişiler öldürülür. Hanefi mezhebine göre ise namaz kılıncaya kadar dövülür ve hapse atılır. Ey Sünniler korkak değilseniz ise benimle uyduruk hadislerinizi tartışırsınız. Hepinize hodri meydan !HADİS IŞİD
Namaz kılmayan en ağır ceza verilir. (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25)Namaz kılmayana ceza veriliyor. (IŞİD namaz kılmayanlara ceza getiriyor)
Mürted Öldürülür. (Buhârî, Cihâd, 149)Mürted olan kişi öldürülür. (IŞİD 12 Iraklıyı mürted diyerek infaz etti!
Zina yapan kişi recm cezası ile taşlanır. (İbn Mace, Nikah, 36)Zina yapanlara recm uygulanır. (IŞİD Recm videosu yayınladı)
Din savaş ile yayılır. (Buharî, îman 17)Din savaş ile yayılır. (
)
Oruç tutmayan 2 ay oruç tutması gerekir. (Buhari, Savm 29)Oruç tutmayan öldürülür. (IŞİD oruç tutmuyor diye iki çocuğu astı)
Kız çocuğu sünnet olur. (Beyhakî, es-Sünenü`I-Kübr2 VN/324)Kız çocuğu sünnet edilir. (IŞİD Irak'ta kadın sünneti fetvası verdi)
Eşcinsel olan insanlar öldürülür. (Ebû Dâvûd, “Ḥudûd”, 29; Tirmizî, “Ḥudûd”, 24)Eşcinsel olan insanlar öldürülür. (IŞİD 'eşcinsel' dediği iki kişiyi binadan aşağıya attı)
Kölelik ve Cariyelik var. (Tirmizi, Birr 32)Kölelik ve Cariyelik var. (IŞİD 500 kadını cariye olarak esir aldı)
İçki içen kişiye sopa cezası verilir. (Dârimî, Hudûd,10; A. b. Hanbel, IV, 389)İçki içen kişiye 80 sopa vurulur. (İngiliz vatandaşına Suudi Arabistan'da kırbaç cezası) Haberin aşağı taraflarını okursanız orada İşid’in 80 sopa cezasını görürsünüz.
 

Kuranın fitneye düşürdüğü

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
İçki içmeye devam ederse öldürülür.

İçki içtikleri zaman onlara dayak atınız. Sonra yine içerlerse dövünüz, sonra tekrar içerlerse, yine dövünüz, sonra yine içerlerse öldürünüz."(Tirmizi, Hudud 15; İbn Mace, Hudud 17; Nesai, Eşribe 42)
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Aslında Namaz kılmayan kişiler öldürülür.

“Kâfirlerle aramızı ayıran fark, kılmayı taahhüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse, kâfir olur.” (Nesâî, Salât, 8)

Yukarıdaki hadise göre namazı terk ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Sünni inanca göre kafir olan birisi mürted olur. Mürted cezası belli. Zaten 3 mezhebe(Şafii-Maliki-Hanbeli) göre namaz kılmayan kişiler öldürülür. Hanefi mezhebine göre ise namaz kılıncaya kadar dövülür ve hapse atılır. Ey Sünniler korkak değilseniz ise benimle uyduruk hadislerinizi tartışırsınız. Hepinize hodri meydan !HADİS IŞİD
Namaz kılmayan en ağır ceza verilir. (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25)Namaz kılmayana ceza veriliyor. (IŞİD namaz kılmayanlara ceza getiriyor)
Mürted Öldürülür. (Buhârî, Cihâd, 149)Mürted olan kişi öldürülür. (IŞİD 12 Iraklıyı mürted diyerek infaz etti!
Zina yapan kişi recm cezası ile taşlanır. (İbn Mace, Nikah, 36)Zina yapanlara recm uygulanır. (IŞİD Recm videosu yayınladı)
Din savaş ile yayılır. (Buharî, îman 17)Din savaş ile yayılır. (
)
Oruç tutmayan 2 ay oruç tutması gerekir. (Buhari, Savm 29)Oruç tutmayan öldürülür. (IŞİD oruç tutmuyor diye iki çocuğu astı)
Kız çocuğu sünnet olur. (Beyhakî, es-Sünenü`I-Kübr2 VN/324)Kız çocuğu sünnet edilir. (IŞİD Irak'ta kadın sünneti fetvası verdi)
Eşcinsel olan insanlar öldürülür. (Ebû Dâvûd, “Ḥudûd”, 29; Tirmizî, “Ḥudûd”, 24)Eşcinsel olan insanlar öldürülür. (IŞİD 'eşcinsel' dediği iki kişiyi binadan aşağıya attı)
Kölelik ve Cariyelik var. (Tirmizi, Birr 32)Kölelik ve Cariyelik var. (IŞİD 500 kadını cariye olarak esir aldı)
İçki içen kişiye sopa cezası verilir. (Dârimî, Hudûd,10; A. b. Hanbel, IV, 389)İçki içen kişiye 80 sopa vurulur. (İngiliz vatandaşına Suudi Arabistan'da kırbaç cezası) Haberin aşağı taraflarını okursanız orada İşid’in 80 sopa cezasını görürsünüz.
Bak sapık; öğrenmek yerine ukalalca uslûb ve tavrın sürdüğü sürece burada göreceğin karşılık böyle olacaktır ve böyle kaldığın sürece mesaj sayın çift hanelere ulaşamadan sonlanır. Kendi akıbetini kendin belirle.

Buna rağmen sana fitneye düştüğün hadisler konusunda cevabı da vereceğim. Fakat öncelikli olarak burası muşrik hadis inkarcılarının sitesi olmadığı gibi Harici Işid sapıklarının da sitesi değildir! Bundan sonra dersine iyi çalış!


Namazı Terk Etmenin (Kılmayanın) Hükmü
 

Kuranın fitneye düşürdüğü

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
Bak sapık; öğrenmek yerine ukalalca uslûb ve tavrın sürdüğü sürece burada göreceğin karşılık böyle olacaktır ve böyle kaldığın sürece mesaj sayın çift hanelere ulaşamadan sonlanır. Kendi akıbetini kendin belirle.

Buna rağmen sana fitneye düştüğün hadisler konusunda cevabı da vereceğim. Fakat öncelikli olarak burası muşrik hadis inkarcılarının sitesi olmadığı gibi Harici Işid sapıklarının da sitesi değildir! Bundan sonra dersine iyi çalış!


Namazı Terk Etmenin (Kılmayanın) Hükmü
Uyduruk dininizden korkup hemen beni yasaklayacak mısınız ? Kur'an namaz kılmayanları öldürün mü demektedir ? Burada kalmaya devam edersem birçok Sünni, hadisleri inkar edecek. Ayrıca "sünnet" kelimesine gelelim. Kur'an'da "sünnet" kelimesi hep Allah için kullanır. Bir tane Peygamber için kullanıldığı ayet getir. İnandığınız din münafıklık üreten bir dindir. İnanmadığı halde inanmış gibi gözüken bir din. Ne de olsa inanmadığı zaman ölecek. Kendi yazdığın yazı beni tasdik ediyor.

68:35-Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?
68:36-Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz?
68:37-Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz?
68:38-Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz?

Tarih boyunca elçilere ve müminlere hep "sapık" dediler.

7:60-Halkının ileri gelenleri, "Seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
İçki içmeye devam ederse öldürülür.

İçki içtikleri zaman onlara dayak atınız. Sonra yine içerlerse dövünüz, sonra tekrar içerlerse, yine dövünüz, sonra yine içerlerse öldürünüz."(Tirmizi, Hudud 15; İbn Mace, Hudud 17; Nesai, Eşribe 42)
Muaviye (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim içki içerse ona değnekle vurarak cezasını verin yine içmeye devam ederse dördüncüsünde onu öldürün.”
(Tirmizi, Hadler, bab 15, hadis no: 1444; Ebû Dâvûd, Hudûd: Bab 36, Hadis no: 4485; İbn Mâce, Hudûd: 17)
Tirmizî: Bu konuda Ebû Hurayra, Şerid, Şurahbil b. Evs, Cerir, Ebû’r Ramed el Belevî ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir

Tirmizî: Muaviye hadisini aynı şekilde Sevrî, Âsım’dan, Ebû Salih’den, Muaviye’den rivâyet etmiştir. İbn Curayc ve Mâmer’de Suheyl b. ebî Salih’den, babasından, Ebû Hurayra’den rivâyet ettiler.
Muhammed’den şöyle dediğini işittim: Ebû Salih’in Muaviye yoluyla rivâyet ettiği hadis Ebû Salih’in Ebû Hurayra’den rivâyet ettiğinden daha sahihtir.

İçki içene uygulanan bu ceza ilk zamanlarda böyle idi sonradan nesh olundu. Muhammed b. İshâk’ın Muhammed b. Münkedir’den, Câbir b. Abdullah’tan yaptığı rivâyet şöyledir: Kim içki içerse ceza olarak değnekleyin yine içmeye devam ederse dördüncüde öldürün.”
Câbir diyor ki: Bu sözden sonra Rasûlullah (s.a.v.)’e dördüncü sefer içki içen bir adam getirildi de yine onu değnekle cezalandırdı ve öldürmedi.

Aynı şekilde Zuhrî, Kabîsa b. Zûeyb vasıtasıyla benzeri bir hadis rivâyet etmekte ve şöyle demektedir. Böylece ölüm cezası kaldırıldı ve buna izin verilmiş oldu. İlim adamlarının çoğunluğunun uygulaması bu hadise göre olup geçmişte ve bu günde aralarında ihtilaf olduğunu bilmiyoruz. Bu konuyu destekleyen delillerden biri de değişik yollarla Rasûlullah (s.a.v.)’den rivâyet edilen şu hadistir:
"Allah’tan başka ilah olmadığına benim de Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç şeyden biri ile helal olur: “Cana karşı can, zina işleyen evli kimse ve dinini terk eden kimse.”
(Tirmizi, Hadler, bab 15, hadis no: 1444)


Kabîsa b. Zueyb (r.anh)’den rivayet edildi ki:
Rasûlullah (s.a.v.): "Bir kimse şarap içerse ona dayak atınız, tekrarlarsa yine dayak atınız. Yine tekrarlarsa üçüncüsünde veya dördüncüsünde onu öldürünüz" buyurdu.
Rasûlullah'a içki içmiş olan bir adam getirildi, ona dayak attı, sonra (yine) getirildi, yine dayak attı. Sonra (tekrar) getirildi, (tekrar) dayak attı. Sonra (tekrar) getirildi, yine dayak attı öldürmedi, (bu) bir ruhsattı.

Cumhuru ulemâya göre ise içki içmekte ısrar eden kişinin dördüncü kerreden sonra öldürüleceğini bildiren hadisler mensuhtur. Peygamber (s.a.v.)in kendisine dördüncü kez içki içtiği için getirilen şahsı öldürmediğini bildiren hadis öbürlerini neshetmiştir. Bazı alimlere göre ise bu, içkiyi helal görenler için veya Rasûlullah'ın maksadı tehdiddir, ya da öldürülme siyaseten tazir cezasıdır. Şimdi bu görüşleri serdeden bazı alimlerin dediklerini nakledelim:

Tirmizi, Kitabu'l- İlel'inde şöyle diyor:
"insanlar onun (öldürmenin) terkedildiğinde, yâni, mensuh olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Yahud da bu öldürme şiddetli dövme ile tevil edilir."

Munziri'nin nakline göre Tirmizi, Buhari'nin bu hükmün ilk dönemlere ait olup bilahare nesh edildiğini söylediğini ifade etmiştir.

Yine Munziri. İmam Şafii'den şu sözleri nakletmektedir:
"Kati (öldürme) bu ve başka hadislerle nesh edilmiştir."

Tıybî: "Ravinin (Kabisa b. Zueyb'in): "onu öldürmedi" sözü, Rasûlullah'ın; "onu öldürünüz" sözünün şiddetli dayaktan mecaz olduğuna delildir" der.

Hattabi de şöyle der:
"Bazan emir. cezayı vaad (ceza ile tehdit) şeklinde olur. Onunla bir fiilin vukuu kastedilmez. Onunla ancak bir işten sakındırmak kastedilir. Rasûlullah (s.a.v.)'in şu sözleri buna örnektir: "Bir kimse kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Kölesinin bir organım kesenin biz de organını keseriz." Halbuki tüm alimlerin görüşüne göre, kölesini öldüren kişi öldürülmez.

Beşinci kez içmesi halinde öldürmenin vâcib olup, sonradan neshedilmiş olması da muhtemeldir. Çünkü içki içen kişinin öldürülmeyeceği konusunda ummet icma etmiştir. Kabîsa b. Zueyb'ten, buna delâlet eden sözler zikredilmiştir."

Bu istikametteki sözlere İbn Kayyım'ın Zadul-Meâd'deki şu sözleri ile son verelim:
"Alimlerden bir grup dördüncü defa içmesi halinde öldürülmesi emrinin icma ile terkedildiğini söylemişlerdir. Bu, Tirmizi ve başka alimlerin sözüdür. O hükmün Abdullah Hammar'ın hadisi ile neshedilmiş olduğunu söyleyenler de vardır. Rasûlullah (s.a.v.); "dördüncüsünde öldürülür" dememiştir. Onu (öldürmeyi) niçin terkettin? diyenlere Ahmed b. Hanbel, Osman'ın, "bir müslümanın kanı ancak üç şeyden birisi için helal olur" hadisinden dolayı cevabını vermiştir.

Bunların hepsi tenkide açıktır. Öldürmenin hilafında icma olduğu iddiası geçersizdir. Çünkü icma yoktur. Abdullah b. Ömer onu (içki içeni) dördüncüde bana getirin öldüreyim, demiştir. Bu bazı Selef ulemanın görüşüdür. Abdullah Hammar'ın hadisi ile neshedildiği iddiası da ancak onun sonradan varid olduğunun ve dördüncü kerreden sonra getirildiğinin subutu ile söz konusudur. (Bu da sabit değildir). "Bîr müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur," hadisi ile neshedildiği görüşü de yerinde değildir. Çünkü o hadis âmm'dır, beşinci kez içki içeni öldürmeyi ifade eden hadis ise hass'tır.

Delilin gereği olarak söylenecek söz şudur: İçki içeni dördüncüden sonra öldürmeyi ifade eden emir, vucub için değildir. Aksine bu, maslâhat gereği tâzirdir. İnsanlar içki içmekte aşın giderler, cezalar da onları engellemeye kâfi gelmezse ve İmam öldürmeyi yararlı görürse öldürebilir. Bundan dolayı Ömer (r.anh) bir seferinde onu hapseder. Bir seferinde başını tıraş eder ve seksen değnek vurulurdu. Halbuki Rasulullah (s.a.v.) ve Ebu Bekir (r.anh) kırkar değnek vurmuşlardı. Öyleyse onu dördüncüsünde öldürmek had değil, maslahat gereği tâzirdir."

Muhtelif alimlerden yukarıya naklettiğimiz sözlerden elde ettiğimiz sonuç şudur:

Bir kimse içki içtiği zaman kaç kere içerse içsin öldürülmez. Cezası dayaktır. Dördüncü veya beşinci seferinde öldürüldüğünü bildiren hadislerden maksad şunlardan birisi olabilir:

1- Önceleri öldürme vardı, bu, ummetin icmacı ile terkedildi.
2- Önceleri öldürme hükmü vardı, bilahare bu hüküm neshedildi.
3- Rasûlullah'in maksadı, içki içmekten sakındırmak için tehdit idi. Öldürülmesi emri değildi.
4- Rasûlullah'ın "Onu öldürünüz" emri şiddetli dayaktan kinayedir.
5- Öldürme emri had değil, siyasettir. Devlet başkanı öldürmeyi maslahata uygun görürse öldürebilir.

Hanefi ulemasına göre, içki haddinde tedahul câridir. Yâni bir kimse muteaddit defalar içki içmiş olsa ve bunlardan dolayı had vurulmamışsa hepsi için sadece bir defa had vurulur. Ama had vurulduktan sonra, tekrar içerse yine had vurulur, Bu hal her içki içişte tekrarlanır. Çünkü ceza fayda vermemiş dernektir. Onun için tekrar cezalandırılır.
 

Kuranın fitneye düşürdüğü

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
Bak sapık; öğrenmek yerine ukalalca uslûb ve tavrın sürdüğü sürece burada göreceğin karşılık böyle olacaktır ve böyle kaldığın sürece mesaj sayın çift hanelere ulaşamadan sonlanır. Kendi akıbetini kendin belirle.

Buna rağmen sana fitneye düştüğün hadisler konusunda cevabı da vereceğim. Fakat öncelikli olarak burası muşrik hadis inkarcılarının sitesi olmadığı gibi Harici Işid sapıklarının da sitesi değildir! Bundan sonra dersine iyi çalış!


Namazı Terk Etmenin (Kılmayanın) Hükmü
İşid, hadisleri uyguluyor. Hadis=İşid
 

Kuranın fitneye düşürdüğü

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
Muaviye (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim içki içerse ona değnekle vurarak cezasını verin yine içmeye devam ederse dördüncüsünde onu öldürün.”
(Tirmizi, Hadler, bab 15, hadis no: 1444; Ebû Dâvûd, Hudûd: Bab 36, Hadis no: 4485; İbn Mâce, Hudûd: 17)
Tirmizî: Bu konuda Ebû Hurayra, Şerid, Şurahbil b. Evs, Cerir, Ebû’r Ramed el Belevî ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir

Tirmizî: Muaviye hadisini aynı şekilde Sevrî, Âsım’dan, Ebû Salih’den, Muaviye’den rivâyet etmiştir. İbn Curayc ve Mâmer’de Suheyl b. ebî Salih’den, babasından, Ebû Hurayra’den rivâyet ettiler.
Muhammed’den şöyle dediğini işittim: Ebû Salih’in Muaviye yoluyla rivâyet ettiği hadis Ebû Salih’in Ebû Hurayra’den rivâyet ettiğinden daha sahihtir.

İçki içene uygulanan bu ceza ilk zamanlarda böyle idi sonradan nesh olundu. Muhammed b. İshâk’ın Muhammed b. Münkedir’den, Câbir b. Abdullah’tan yaptığı rivâyet şöyledir: Kim içki içerse ceza olarak değnekleyin yine içmeye devam ederse dördüncüde öldürün.”
Câbir diyor ki: Bu sözden sonra Rasûlullah (s.a.v.)’e dördüncü sefer içki içen bir adam getirildi de yine onu değnekle cezalandırdı ve öldürmedi.

Aynı şekilde Zuhrî, Kabîsa b. Zûeyb vasıtasıyla benzeri bir hadis rivâyet etmekte ve şöyle demektedir. Böylece ölüm cezası kaldırıldı ve buna izin verilmiş oldu. İlim adamlarının çoğunluğunun uygulaması bu hadise göre olup geçmişte ve bu günde aralarında ihtilaf olduğunu bilmiyoruz. Bu konuyu destekleyen delillerden biri de değişik yollarla Rasûlullah (s.a.v.)’den rivâyet edilen şu hadistir:
"Allah’tan başka ilah olmadığına benim de Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç şeyden biri ile helal olur: “Cana karşı can, zina işleyen evli kimse ve dinini terk eden kimse.”
(Tirmizi, Hadler, bab 15, hadis no: 1444)


Kabîsa b. Zueyb (r.anh)’den rivayet edildi ki:
Rasûlullah (s.a.v.): "Bir kimse şarap içerse ona dayak atınız, tekrarlarsa yine dayak atınız. Yine tekrarlarsa üçüncüsünde veya dördüncüsünde onu öldürünüz" buyurdu.
Rasûlullah'a içki içmiş olan bir adam getirildi, ona dayak attı, sonra (yine) getirildi, yine dayak attı. Sonra (tekrar) getirildi, (tekrar) dayak attı. Sonra (tekrar) getirildi, yine dayak attı öldürmedi, (bu) bir ruhsattı.

Cumhuru ulemâya göre ise içki içmekte ısrar eden kişinin dördüncü kerreden sonra öldürüleceğini bildiren hadisler mensuhtur. Peygamber (s.a.v.)in kendisine dördüncü kez içki içtiği için getirilen şahsı öldürmediğini bildiren hadis öbürlerini neshetmiştir. Bazı alimlere göre ise bu, içkiyi helal görenler için veya Rasûlullah'ın maksadı tehdiddir, ya da öldürülme siyaseten tazir cezasıdır. Şimdi bu görüşleri serdeden bazı alimlerin dediklerini nakledelim:

Tirmizi, Kitabu'l- İlel'inde şöyle diyor:
"insanlar onun (öldürmenin) terkedildiğinde, yâni, mensuh olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Yahud da bu öldürme şiddetli dövme ile tevil edilir."

Munziri'nin nakline göre Tirmizi, Buhari'nin bu hükmün ilk dönemlere ait olup bilahare nesh edildiğini söylediğini ifade etmiştir.

Yine Munziri. İmam Şafii'den şu sözleri nakletmektedir:
"Kati (öldürme) bu ve başka hadislerle nesh edilmiştir."

Tıybî: "Ravinin (Kabisa b. Zueyb'in): "onu öldürmedi" sözü, Rasûlullah'ın; "onu öldürünüz" sözünün şiddetli dayaktan mecaz olduğuna delildir" der.

Hattabi de şöyle der:
"Bazan emir. cezayı vaad (ceza ile tehdit) şeklinde olur. Onunla bir fiilin vukuu kastedilmez. Onunla ancak bir işten sakındırmak kastedilir. Rasûlullah (s.a.v.)'in şu sözleri buna örnektir: "Bir kimse kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Kölesinin bir organım kesenin biz de organını keseriz." Halbuki tüm alimlerin görüşüne göre, kölesini öldüren kişi öldürülmez.

Beşinci kez içmesi halinde öldürmenin vâcib olup, sonradan neshedilmiş olması da muhtemeldir. Çünkü içki içen kişinin öldürülmeyeceği konusunda ummet icma etmiştir. Kabîsa b. Zueyb'ten, buna delâlet eden sözler zikredilmiştir."

Bu istikametteki sözlere İbn Kayyım'ın Zadul-Meâd'deki şu sözleri ile son verelim:
"Alimlerden bir grup dördüncü defa içmesi halinde öldürülmesi emrinin icma ile terkedildiğini söylemişlerdir. Bu, Tirmizi ve başka alimlerin sözüdür. O hükmün Abdullah Hammar'ın hadisi ile neshedilmiş olduğunu söyleyenler de vardır. Rasûlullah (s.a.v.); "dördüncüsünde öldürülür" dememiştir. Onu (öldürmeyi) niçin terkettin? diyenlere Ahmed b. Hanbel, Osman'ın, "bir müslümanın kanı ancak üç şeyden birisi için helal olur" hadisinden dolayı cevabını vermiştir.

Bunların hepsi tenkide açıktır. Öldürmenin hilafında icma olduğu iddiası geçersizdir. Çünkü icma yoktur. Abdullah b. Ömer onu (içki içeni) dördüncüde bana getirin öldüreyim, demiştir. Bu bazı Selef ulemanın görüşüdür. Abdullah Hammar'ın hadisi ile neshedildiği iddiası da ancak onun sonradan varid olduğunun ve dördüncü kerreden sonra getirildiğinin subutu ile söz konusudur. (Bu da sabit değildir). "Bîr müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur," hadisi ile neshedildiği görüşü de yerinde değildir. Çünkü o hadis âmm'dır, beşinci kez içki içeni öldürmeyi ifade eden hadis ise hass'tır.

Delilin gereği olarak söylenecek söz şudur: İçki içeni dördüncüden sonra öldürmeyi ifade eden emir, vucub için değildir. Aksine bu, maslâhat gereği tâzirdir. İnsanlar içki içmekte aşın giderler, cezalar da onları engellemeye kâfi gelmezse ve İmam öldürmeyi yararlı görürse öldürebilir. Bundan dolayı Ömer (r.anh) bir seferinde onu hapseder. Bir seferinde başını tıraş eder ve seksen değnek vurulurdu. Halbuki Rasulullah (s.a.v.) ve Ebu Bekir (r.anh) kırkar değnek vurmuşlardı. Öyleyse onu dördüncüsünde öldürmek had değil, maslahat gereği tâzirdir."

Muhtelif alimlerden yukarıya naklettiğimiz sözlerden elde ettiğimiz sonuç şudur:

Bir kimse içki içtiği zaman kaç kere içerse içsin öldürülmez. Cezası dayaktır. Dördüncü veya beşinci seferinde öldürüldüğünü bildiren hadislerden maksad şunlardan birisi olabilir:

1- Önceleri öldürme vardı, bu, ummetin icmacı ile terkedildi.
2- Önceleri öldürme hükmü vardı, bilahare bu hüküm neshedildi.
3- Rasûlullah'in maksadı, içki içmekten sakındırmak için tehdit idi. Öldürülmesi emri değildi.
4- Rasûlullah'ın "Onu öldürünüz" emri şiddetli dayaktan kinayedir.
5- Öldürme emri had değil, siyasettir. Devlet başkanı öldürmeyi maslahata uygun görürse öldürebilir.

Hanefi ulemasına göre, içki haddinde tedahul câridir. Yâni bir kimse muteaddit defalar içki içmiş olsa ve bunlardan dolayı had vurulmamışsa hepsi için sadece bir defa had vurulur. Ama had vurulduktan sonra, tekrar içerse yine had vurulur, Bu hal her içki içişte tekrarlanır. Çünkü ceza fayda vermemiş dernektir. Onun için tekrar cezalandırılır.
Hadisine mensuh diyorsun. Tamam. İstediği gibi içki içsin size ne. Niçin dayak cezası var ? Kur'an'ın hangi ayetinde içki içene dayak cezası veriyor ? İşid de aynıı şekilde sopa cezası veriyor. İşid=Hadis

Yazdığın yazılar beni tasdik ediyor.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Hadisine mensuh diyorsun. Tamam. İstediği gibi içki içsin size ne. Niçin dayak cezası var ? Kur'an'ın hangi ayetinde içki içene dayak cezası veriyor ? İşid de aynıı şekilde sopa cezası veriyor. İşid=Hadis

Yazdığın yazılar beni tasdik ediyor.
Benim dinimin kuralları seni ilgilendirmez! Bizim peygamberimiz postacı değil, Kur'an-ı yaşayarak tatbik eder, Kanun koyardı! (Âraf 157, Tevbe 29)

25742
 
Son düzenleme:

Muvahhîd!

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir!
Üye
Şimdi basit bir mantık yürütelim... Tarih bilimi geçmişteki olaylarla ve bu olayların zaman içindeki akışıyla ilgilenir değil mi? yani bizler tarihi olayları yazılı metinlerden, parşömenlerden, duvar yazılarından v.b kaynaklardan öğreniriz değil mi? aslında hadislerde birer tarihi kaynak değil midir? yani hadislerde geçen şahıslar bizlere peygamberlik iddiasında bulunan şahsın olay örgülerini aktaran metinler değil midir? yani hadisleri aktaran kişiler, aslında bizlere sözlerini ve eylemlerini aktardığı peygamberlik iddiasında bulunan kişinin gerçekte yaşamış olduğunu, doğru sözlü olduğunu, resûl olduğunu, mucizelerinin olduğunu, ahlaklı olduğunu v.b durumları bizlere aktarmazlar mı?

Bu hadis inkarcısına bu bağlamda şunu sormak istiyorum eğer hadisleri inkar ediyorsa Hz. Muhammed'in (ﷺ)
gerçekten yaşamış olduğunu, resul olduğunu, ahlaklı olduğunu v.b durumları nasıl kanıtlayacak?
Hz. Muhammed’in (ﷺ) peygamberliğinin kanıtlarını nasıl ispatlayacak?
 

azizakca

azizakca.com
İslam-TR Üyesi
Üye
Bu gibi zihniyetlerle oturup tartışmak zaman kaybı eğer gerçekten kafaları karışıyorsa adam akılı soru sorarlar ve cevabını alırlar yok illa ben burda tartışma ortamı ve kaos çıkarayım diyorsa şutlayın gitsin ha illa bizi öğreneceklerse etiket müslümanı değiliz bunu bilsinler

Yönetim:
Âşırı Tekfir Hastasının video linki kaldırıldı!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Benzer konular Forum Tarih
H Kırık Linkler 0 1K

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt