Çözüldü Ayan-ı Sabite Nedir ?

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Her şey, ister mevcud olsun, ister mâdum olsun, Allah’ın ezeli ve ebedi ilminde sabit ve daimdir ki, buna ayan-ı sabite denir.

Her şeyin ve her mevcudun iki cebhesi vardır. Birisi, mahiyet ve zatı; diğeri ise, hariçteki vücudu ve suretidir. Yani, cismani boyutudur. Her şeyin aslını ve özünü teşkil eden ise, zatı ve mahiyetidir. Bu da Allah’ın ezeli ve ebedi ilminde manevi ve ilmi olarak mevcuttur. Buna vücud-u ilmi de denir. Şayet, Cenab-ı Hak, ezeli irade ve kudreti ile, ilminde sabit olan bu mahiyetlere ve asıllara harici bir vücut verirse, o zaman âlem-i ilim ve âlem-i maneviden mahlukat ve şehadet alemine intikal etmiş olur. Bazıların “Âyân-ı sabite vucudun kokusunu bile almamıştır” (Merkezu’l-Ebhasi’l-Akadiye) demeleri, onların bulundukları o vucud-u ilmiyedeki halleri itibariyledir; yoksa bunlardan bazılarının daha sonra Allah’ın yaratmasıyla harici vucut giymeyecekleri anlamına gelmez.


“Âyan-ı sabite” tâbirini, daha çok filozoflar ve ehl-i tasavvuf kullanmıştır. Ehl-i sünnetin akidesinde Âyan-ı sabite terimi bulunmamaktadır. Buna rağmen Allah’ın her şeyi kapsayan muhit ve de ezeli bir ilminin varlığını kabul etmek, imanın temel esaslarındandır. Yine, Allah’ın ilminin her şeyi ihata ettiği de ayetlerle de sabittir..
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt