Bayram Gününün Adabı

Muaz ibni Cebel

İyi Bilinen Üye
Üye
Bayram Gününün Adabı

(426) Nafi şöyle dedi:
“İbni Ömer (Radiyallahu Anh) ramazan bayramı günü musallaya gitmeden önce gusül abdesti alırdı.”
Malik (1/177/2) Abdurrezzak (5753) İbni Ebi Şeybe (2/86/3) Begavi (2/167)

(427) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Şüphesiz ki ben ramazan bayramı ve kurban bayramı için gusül abdesti alırım.”
Abdurrezzak (5756) İbni Ebi Şeybe (2/86/4)

(428) İbni Bureyde babasından rivayet ederek şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan bayramı günü bir şey yemeden namaza çıkmazdı. Kurban bayramı günü ise evine dönene kadar bir şey yemezdi.”
İbnu’l-Munzir (2106 Evsad) İbni Huzeyme (1426) İbni Mace (1756) İbni Hibban (2812) Tirmizi (542) Hakim (1088) Ahmed (5/360)

(429) Cabir bin Semure (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ramazan bayramı günü bayram namazına gitmeden önce mutlaka birkaç tane hurma yerdi.”
Tabarani (2039 Mucemu’l-Kebir) İbni Hibban (2814) Hâkim (1089) Albânî (4865 Cami)

(430) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram günü bayram namazına herhangi bir yoldan çıktığı vakit yolunu değiştirerek o yoldan başka bir yoldan evine dönerdi.”
Tirmizi (541) Ebu Davud (1156) Hakim (1/296) İbni Mace (1299) Begavi (1108) İbni Huzeyme (1468) İbni Hibban (2815) Beyhaki (3/308) Darimi (1/378) Ahmed (2/338) Albânî (3/105 İrva)

(431) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram günü namaza çıktığı vakit dönüşte gittiği yola muhalefet eder başka yoldan dönerdi.”
Buhari (941) Albânî (637 İrva)

(432) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle haber verdi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ramazan bayramı günü evinden çıktığı andan musallaya gelinceye kadar tekbir getirirdi.”
Darekutni (2/44/) Hâkim (1105) Beyhaki (3/298)

(433) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) ramazan ve kurban bayramı günü musallaya giderken oraya varıncaya kadar tekbir getirir ve onu açıktan söylerdi. Sonra orada imam gelinceye kadar tekbir getirmeye devam ederdi.
İbni Ebi Şeybe (2/70/1) Darekutni (2/45/8) Albânî (650 İrva)

(434) İbni Mesud (Radiyallahu Anh)’ın teşrik günlerinin tekbirleri şu sözlerle sabittir. O teşrik günlerinde şöyle tekbir getiriyordu:
“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lailahe İllallahu Vallahu Ekber Allahu Ekber Velillahilhamd.”
İbni Ebi Şeybe (2/7374) Beyhaki (3/315) Albânî (3/125 İrva)

(435) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) Arefe günü sabah namazından sonra teşrik günlerinin son günü ikindi namazına kadar tekbir getirirdi. Son günün ikindi namazının akabinde de yine tekbir getirirdi.”
İbni Ebi Şeybe (2/72/1) Beyhaki (3/314) Albânî (3/125 İrva)

(436) İbni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) Teşrik günlerinde Zilhicce ayının 10-11-12-13’de Pazar yerlerine gider, tekbir getirirlerdi. İnsanlar da onların tekbirlerine iştirak ederek tekbir getirirlerdi.”
Buhari (926 Ta’lîkan)
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
ALLAH razı olsun muaz ahi
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt