Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Bereketli Bir Gün

A Çevrimdışı

Al Muwahhida

Üye
İslam-TR Üyesi
“ALLAH, İnananlara Firavun’un karısını Misal Gösterdi..”
66 / 11

tashahud1.jpg


Bir Musibet Geldiği Zaman Sabret, ALLAH onun da bir çaresini getirir..

Sabah Namazını Kıldığın Zaman, huşu içinde oturmayı, on onbeş dakika Kıbleye yönelmeyi, çokca zikretmeyi we dua etmeyi dene. ALLAH’tan güzel hoş bereketli mutlu; İçinde başarı, iyilik we Kurtuluş Bulunan, felaket, kriz we problem bulunmayan birgün iste..

Çünkü Sevinç we neşe ALLAH’tan istenir. Rızık ALLAH’tan İstenir. İyilik ALLAH’tan İstenir. Böyle Bir Oturuş ALLAH’ın izniyle temiz bereketli we faydalı bir güne hazırlanmak için garantidir..

Tavsiye Edilen şeylerden birisi de, Bir iş yaparlen veya otururken banttan veya radyoda güzel sesle, içtenlikle we huşu içinde ALLAH’ın kitabını okuyan we sana ALLAH’ın ayetlerini İşittiren Birini Dinlemektir. Onu Dinlerken Hiçbir şey Konuşmaz we Huşu içinde Onu dinlersin. Böylece Kalbindeki Bulanıklık, şek we şüphe yıkanmış olur. Hal we zihin olarak daha güzel bir duruma Dönersin. Gönlün Öncekinden Daha geniş we Ferah olur..

"Yapamayacağın Şeyleri Düşünme. Bunun Yerine Vaktini, Güzelleştirebileceğin Şeyleri Güzelleştirmeye çalışmakla Geçir.."--------------

Aiz Al Karni / Dünyanın En Mutlu Kadını
 

Benzer konular

Üst