Besmele,i Şerifei Demenin Fazileti Ve Faydalari

seleme islam

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
BESMELE-İ ŞERİF- RUHUL FURKAN TEFSİRİ

HER KİM"Besmele-i Şerife’yi okursa, Onun için her harfine karşılık
Dörtbin sevap yazılır, Dörtbin günahı silinir ve kendisi dörtbin derece yükseltilir.”
Tefsir köşemizde ilk olarak her kişinin başında söylemesi gereken Besmele-i Şerif’in tefsiri ile başlıyoruz. Bi iznihi sübha nehri Teala surelerin başındaki besmelenin ayet olduğunda ittifak vardır.
Şöyle ki: Hanefilere göre “besmele” başlı başına bir ayet olup surelerin arasını ayırmak için bir kere indirilmiş ve her surenin başında tekrarlanmıştır. O surelerden bir ayet değildir. Şafilere göre ise, her surenin başındaki bes-mele, o surenin ayetidir.114 sure ile beraber 114 kere inmiştir, denilmiştir.
Nesefi tefsirinde zikrolunduğuna göre Medine, Basra ve Şam Kıraat Alimleri ve Fıkıh Alimleri Besmele’nin ne Fatiha’dan ne de diğer surelerden ayet olmadığına ittifak etmişler. Lakin Neml Suresi’nin 30.Ayet-i Celile’sin de ki Besmele müstesna.
Ancak surelerin başındaki Besmele-i Şerife’ler sureleri birbirinden ayırsın ve kendileriyle başlanılarak teberrük edilsin diye yayılmıştır. İmam-ı Azam’ın (Rahımehullah) ve O’na uyanların mezhebi budur.
Her işe Besmele ile başlamalıdır.
Hatta Cibril (Aleyhisselam) Rasulullah'a vahiy getirince ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim derdi.(1)
Rasulullah (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdu. Her hayırlı işe Besmele ile başlanmaz ise o işten hayır gelmez.(2)
Herhangi bir yazar kalemi eline alırken Bismillah dedimi 'ın (Celle Celalühu) adının yardımı ile yazıyorum, sofraya oturan kişi Bismillah dedimi . (Celle Celalühu) isminin yardımı ile yiyorum demektir. Bunun gibi herhangi bir işin başlangıcında Besmele okunduğu zaman o işe uygun olan fiili de ifade etmiş olur.
Mevlid-i Şerif’i yazan Süleyman Çelebi başlarken . (Celle Celalühu) adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle iş de her Kula, (Celle Celalühu) adın her kim ol evvel ana, her işi asan ider (Celle Celalühü) ona.
Kitabına hem (Celle Celalühu) İsmi Şerif’i ile başlamış hem de bunun ehemmiyetini ifade etmiştir.
Her işte evvela ’ın (Celle Celalühu) ismi ile başlamak vacip oldu diyor. Efendi kardeşlerim bunu iyi anlamak lazım, çok iyi idrak etmek lazım. Kainatın Halikı hayat nizamı olan Hz. Kur'an-ı indirirken ilk emir olarak "Oku" buyurmuş, ilmi teşvik etmiş amma nasıl okursan oku değil. Yaratan Rabb’i nin adıyla oku! buyurmuştur. Besmele’nin olmadığı, 'ın (Celle Celalühu) anılmadığı bir ilimden kesinlikle fayda görmek mümkün değildir. Hadis-i Şerif’te ifade buyurulduğu üzere, o işten hayır gelmez. Besmelesiz bir eğitim sistemiyle yetişen bir talebeden ne vatana, ne millete fayda değil; zarar gelir. Bu terör, cinayetler, soygunlar, rüşvetler... Kendi askerine silah çekmeler nasıl bir eğitimin ürünüdür.
Kurban Bayramı’nda helal paran ile aldığın Kurban, Hz. 'ın (Celle Celalühu) emri olduğu halde Besmele çekmeden kesersen o mübarek hayvanı mundar edersin değil mi? Diğer işleride böyle düşün ve iyi anla...
Tabi ki her işde Besmele derken, hayırlı olan her işde. Yoksa haram iş
yaparken Besmele çekilmez, haramdır.
Bir adam kumara Besmele ile başlarsa Besmele çekip zina etse, içki içse, sakal kesse Nauzübillah İman'ın tehlikeye sokar. Sen Mevla (Cele Celalühu) ile dalgamı geçiyorsun. .'ın (Celle Celalühu) adının yardımı ile bu haramı işliyorum. Demektir ki,
Rabb'im şuursuzca ve gafilce söz söylemekten ve amel etmekten cümlemizi muha- faza buyursun.
Sadece Kur'an-ı Kerim’e başlarken değil tüm hayırlı işlerin başında Besmele mutlaka zikrolunmalı.
Kelime manası: Bismillahi .'ın (Celle Celalühu) ismi ile (başlıyorum) demektir. İsmin Cemisi Esma’dır. Mevla’ya (Celle Celalühu) dua edin (Kendinizden uydurupta taktığınız işlerle değil). (Celle Celalühu) isminin yerini hiçbir isim tutmaz, yerine geçemez, cemilenemez. Mevla’nın(Celle Celalühu) öz Zatı Pakı Sübhaniyesine delalet eder. Cenab-ı Hakk'ın Zatı’nı, sıfatlarını, fiillerini cemi olan (içine alan, hepsini birden ifade eden) Lafza-i Celal’dir. Bütün Kemal sıfatlar O’ndadır. Hak ve Batıl mabutlara itlak edilen kullanılan ve cemirlenen “Tanrı“ kelimesi (Celle Celalühu) lafzının yerini tutmaz. Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder.
Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla'ya (Celle Celalühu) delalet eder. isminde Elif’i kaldırsan, “lillah” olur. Lam’ı kaldırsan “illah” olur. İkisini de kaldırsan “Lehu”. Yine Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder.
Tüm canlılar yaşamak için bu isme muhtaçtır. Nasıl yani?
Nefes alıp verirken “Hu” demiyor musun? Nefes almadan kaç dakika yaşayabilirsin?
Mevla (Celle Celalühu) canlıların yaşamasını kendi isminin söylenmesine indekslemiş.Amma kafirler bilinçsiz dediği için ecirleri olmaz. Öyle ki (Celle Celalühu), Er rahman olan dünyada, mü’min münafık ayırd etmeden tüm insanlara, hatta tüm canlılara hakiki ve nihayetsiz rızık verici.
'(Celle Celalühu) inanmayan, inkar eden bir dinsiz, Rahman (Celle Celalühu) sıfatının hürmetine aç kalmamakta ve Rabb’imizin nimetlerinden istifade edebilmektedirler. Lakin ahirette böyle olmayacak, Mevla(Celle Celalühu) Rahim sıfatı ile muamele yapacaktır.Yine öyle ki (Celle Celalühu) Er-rahim: Ahirette yalnız ve yalnızca mü’minlere hakiki ve nihayetsiz rızık verici olan Hz. Celalühu).
Rabb’im cümlemizi ahiretin ebedi nimetlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin.
Besmele-i Şerif hakkında birçok Hadis-i Şerif’ler varid olmuştur. Biz bazısını burada zikredelim. İbn-i Abbas (Radıyu Anh) dan rivayet edilmiştir.
"O (Besmele) . (Celle Celalühu)'ın isimlerinden bir isimdir. O'nunla 'ın (Celle Celalühu) en büyük ismi (İsmi Azam) arasında ancak, gözün siyahıyla beyazı arasındaki kadar yakınlık vardır." (3)
İbn-i Mesut (Radıyu Anh)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir.
"Her kim, (Celle Celalühu) 'ın ondokuz zebanisinden kendisini kurtarmak istiyorsa, Besmele okusun ki, (Celle Celalühu) onun için Besmele’nin her bir harfinden ondokuz meleğin her birine kalkan yapsın." (4)
Safvan İbn-i; Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cinler insanların eşya ve elbiselerini kullanırlar. Sizden hanginiz bir elbise alır veya koyarsa Besmele çeksin zira 'ın (Celle Celalühu) ismi mühürdür." (5)
İbn-i Mesud (Radıy.u Anh)'dan rivayet olundu ki, Efendimiz (Sallu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: (6)
Hz.Enes (Radıyu Anh) dan rivayete göre Efendimiz (Sallu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu.
"Her kim, kendisinde Besmele bulunan bir kağıdı çiğnenmesin diye, tazimen (hürmetle) yerden kaldırırsa,'ın(Celle Celalühu) indinde Sıddıklar (en doğru kullar)’dan sayılır. Ve anne babası kafirde olsalar azapları hafifletilir." (7)
Zikrolunan Hadis-i Şerif’lerden de anlaşılıyor ki Besmele’nin faliyeti, esrarı, hikmeti çok büyüktür. Onu terketmek akıl karı değildir. Besmele İslam’ın bir sembolü, her iyiliğin anahtarı ve ’ın kullarına bir ihsanıdır.
" Her işe başlamalı BİSMİLLAH ile,
Asla zor gelmesin İSMULLAH dile,
ın (Celle Celalühu) elçisi RUHULLAH bile,
Vahiy öncesinde derdi BİSMİLLAH."

 

sirati mustakim

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
bunu ilk defa duydum Hz.kuran :(

ın (Celle Celalühu)
bunu da ilk kez duydum :(

HER KİM"Besmele-i Şerife’yi okursa, Onun için her harfine karşılık
Dörtbin sevap yazılır, Dörtbin günahı silinir ve kendisi dörtbin derece yükseltilir.”
delilini de verirmisin


bu yazidan bayagi bi felsefe kokusu geliyo
benim icin bismillehin sunnet olmasi yeterli :tekbir
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt