Bir Ayet, Bir Hadis Ve Bir Söz

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Frm. Yöneticisi
Esselamu aleykum.

Bu başlıktaki mesajlarda, konusuna göre bir ayet, bir hadis ve bir söz birlikte paylaşılacak inşaAllah.

Bazen günün anlam ve önemine binaen, bazen de içinizden gelen bir konuda bu başlığı kullanabilirsiniz.

Allah'ım! Bize yararlı olanları öğret ve bize öğrettiğin şeylerden bizi yararlandır.

Konuyu ben açtığım için ilk ben yazayım.


Konu : İman


• Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve elçisine iman ettiler, sonra şüphe etmediler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte ( iman sözlerinde) doğru olanlar onlardır. ( Hucurat/15)

• İman yetmiş küsur şubedir. En yükseği La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayada imandan bir şubedir. ( Müslim)

• Bilinmelidir ki iman ile nitelendirilmek kolay bişey değildir. Çünkü bu iddiada bulunan herkes iddiasında sadık değildir. (İmam Kurtubi)
 

Firak

يا نافعا علمه! لك الجنة
Süper Moderatör
Konu: İhlas

● Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın... (Bakara Suresi, 264)


Hz. Ömer (Radıyallahu Anh)'den Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;

"Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey verilir. (Niyetine göre ecir ve sevap alır veya cezalanır.) Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulüne olur. (Böylece Allah'ın emrini yapmış, rızasını da kazanmıştır.) Kim de dünyalık kazanmak ve bir kadınla evlenmek maksadıyla hicret ediyorsa, onun da yapmış olduğu hicreti, hicret ettiği şeylere olur. (Dünya malını kazanır. İstediği kadına kavuşur, fakat Allah'ın rızasından mahrum kalır.)"
(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

"Selefi salihin yaptıkları amellerle gösteriş yapmazken şimdiki insanlar, yapmadıklarını yapmış gibi
göstererek riyakarlık ediyorlar."

-Fudayl b. İyad


 

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Frm. Yöneticisi
Konu: Şirk

• Şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür. (Lokman-13)

• Kim Allah'a birşeyi şirk koşarak ölürse cehenneme girer. Kim de Allah'a birşeyi şirk koşmayarak ölürse cennete girer. (Müslim)

• Tevhid en büyük ıslah olduğu gibi; şirkte en büyük fesattır. ( İbn Teymiyye)
 

RahmaninKulu

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
İbadet

Ayet:
En'am Suresi, 162. ayet: De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."

Hadis:
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi:
“Ey Abdullah! Filan kimse gibi olma, çünkü o gece ibadetine devam ederken, sonra geceleri ibadet etmeyi terketti.” Buhârî, Teheccüd 19; Müslim, Sıyâm 185

Söz:
Insanlar artık görünüşte ibadet, gerçekte adet olan amellere yönelmişlerdir. Imam gazali

Kissa:
Abdullah İbn-i Ömer dedi ki:
Hz Peygamberin sağlığında rüya görenler onu O’na anlatırlardı, ben de bir rüya görmek ve onu Hz. Peygambere anlatmayı diledim. O’nun zamanında bekar bir oğlandım ve mescidde uyurdum. Bir defasında rüyamda iki melek beni Cehenneme götürdüler. Baktım ki, o kuyu duvarı gibi örülmüş olup kuyunun ki gibi iki boynuzu vardı; o da ne, orada kendilerini tanıdığım insanlar vardı. Ben şöyle haykırdım: Cehennemden Allah’a sığınırım! Cehennemden Allah’a sığınırım! O sırada bir başka melek diğer iki meleğe katıldı ve bana şöyle dedi: Korkutulmayacaksın!
Ben bu rüyayı Hafsa’ya anlattım, Hafsa da onu Hz Peygamber’e anlattı. O bunun üzerine şöyle buyurdu: Abdullah ne güzel, ne iyi bir adamdır! Bir de geceleyin namaz kılmış olsaydı! Sâlim şunu ilave etti “ve o günden sonra Abdullah gecenin sadece az bir kısmında uyurdu.
Kaynak; Buhârî, Ashabu’n-Nebî, 19
 

RahmaninKulu

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Konu: ILIM

Ayet:
Fatir/28 .....Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.

Hadis:
"Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır." (Tirmizî, Zühd 14)

Kissa:
Ebû Eyyüb (radiyallahu anh) Mısır’da ikamet eden Ukbe b. Amir (r.a.)’e Allah Rasûlü’nden duyduğu bir hadisi sormak için gittiğinde ilk olarak Mısır emiri Mesleme b. Muhalled (r.a.)’in evine uğrar, Ukbe’ye Ebu Eyyüb’un geldiği haber verilince aceleyle çıkıp (eve varır) onunla kucaklaşır. Daha sonra: “Seni buraya kadar getiren sebep nedir?” diye sorar. Ebû Eyyüb: “Allah Rasûlü’nden dinlediğim, yeryüzünde ikimizden başka işiten kimsenin kalmadığı “müminin kusurunu örtmeyle” alakalı hadisi te’kiden (dinlemek için) geldim” der. Ukbe: “Evet Allah Rasûlü’nü şöyle derken işittim” deyip, hadisi rivayet eder: “Kim dünyada bir müminin günahını örterse, Allah da ahirette onun ayıbını örter.” Ebû Eyyüb: “Doğru söyledin” deyip, hiç vakit kaybetmeden bineğine yönelir ve Medine’ye hareket eder Ahmed, Müsned, V, 923-4;

Söz:
Alim önceden kendisi de cahil olduğu için cahili tanır. Cahil ise hicbir zaman alim olamadığı için alimi tanımaz. MecmuulFeteva 13/235

Atasözü:
bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu.
 

Firak

يا نافعا علمه! لك الجنة
Süper Moderatör
Şükür

"...Kullarımdan şükretmekte olanlar azdır"

Sebe, 13

Aişe -radıyallahu anha- onun bu durumun u şöyle anlatır Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem-, gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona

– Niçin böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resûlü? Oysa Allâh senin geçmiş ve gelecek hatâlarını bağışlamıştır, dediğimde:

-Şükreden bir kul olmayayım mı? buyurdu. (Buhârî, Tefsîr, 48/2)


Mesele zengin ya da fakir olmak değil, mesele çok sabredip çok şükretmek. -

Yahya bin Muaz
 

Juleybib

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Konu : Dua

Ayet = Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol.(Kehf-28)

Hadis = İbnu Ömer (r.a) naklediyor; Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

"Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. (Tirmizi)


Söz =Bazen tenha bir mescide giderdim. Toprağa yüzümü sürer ve Allah'a şöyle dua ederdim:

"Ey ibrahime ilim veren! Bana da ince anlayış ve ilim ver."

Ibni Teymiyye
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt