Çözüldü Bir Kadınla Yalnız Kalmak Câiz midir ?

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
YABANCI KADINLA HALVET HARAMDIR

Hadisi Şerif; "Bir kadınla erkek yalnız kaldığında üçüncüleri şeytan olur."

Kadının, kocasının akrabaları, kocasının kardeşleri, kocasının amca ve dayısı, hala ve teyze çocukları süt kardeşleri, yabancıdan daha tehlikeli dir, onlarla halvet edemez.

Hadiste;
"Sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım." Ensar’dan biri dedi ki; "Ya Rasululla h! Kocanın akrabalarına ne dersin?" Buyurdu ki; "Kocanın akrabaları ölüm (gibi kaçınılması gereken bir durum) dur."

Aişe R.A.dan; "Süt kardeşimle otururken Rasululla h sallallah u aleyhi ve sellem gördü ve kaşlarını çattı, yüzü değişti. “süt kardeşlerinize dikkat edin" buyurdu

Ümmü Seleme R.A. ile evlenmede n önce Nebi aleyhis selam onunla perde arkasından konuşurdu.

KADIN-ERKEK KARIŞIK OTURMAK MÜNAFIKLARIN İŞİDİR

Hadisler; "Namus gayreti (kıskançlık) imandan, Kadın-erkek bir arada oturmak münafıklıktandır."

"Bu günümden sonra bir adam beraberin de bir yada iki kişi olmadan kocası yanında olmayan kadının evine asla girmesin"

Bunun zahirinde n iki veya üç erkeğin bir kadının yanında bulunabil ir diye asla akla gelmesin. Nitekim bu hadisin şerhinde Nevevi ve Kadı Iyad şöyle derler; "Bu hadis ashab hakkında hususi hükümdür."

Abdullah Bin Cafer radıyallahu anh merfuan rivayet ediyor; “Müslüman bir kadının yanına buluğ çağına girmiş bir erkek giremez, ellerini göremez, kadın onun yanında sürmelenemez, çarşafını çıkaramaz. Kölesi veya mahremi olmayan yabancı erkekle beraber yemek yiyemez. Kim böyle yaparsa melekler onun yüzüne tükürür.”

Müslim(hac 1341) Tirmizi(2165) Nesai(3898) Ahmed(1/18,26) Hakim(1/114) Beyhaki Şuab(5454) Zeylai Nasbur Raye(4/249) Kunuzul hakayık(9537) Kenz(13042) Tergib(4/196) Ramuz(172/7) Tac(3/616) Tarhut Tesrib(7/40)
Buhari(nikah 11/1) Müslim(selam 20) Tirmizi(1171) Darimi(2645) Ahmed(4/149) İbnu Katan Kitabun Nazar(s198) Cemül Fevaid(4347) Tergib(4/195) Beyhaki(7/90) Beyhaki Şuab(5437) Tac(3/615) Fethul Kebir(4871) Deylemi(1551) Kunuz(2467) Kenz(13060) Makdisi Umdetul Ahkam(306) Nesai İşretün Nisa(338) Fethul Bari(9/330) İbni Cevzi Zadul Mesir(6/34) Nüzhetül Muttakin(2/339) Rıyazus Salihin(1630) Iraki Tarhut Tesrib(7/39)
Buhari(şehadet 3/150) Müslim(rıda 1455) Ebu Davud(2058) Nesai(3312) Ahmed(6/174) İbni Mace(1953)
İbni Sa'd(8/90)
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Hadiste;
"Sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım." Ensar’dan biri dedi ki; "Ya Rasululla h! Kocanın akrabalarına ne dersin?" Buyurdu ki; "Kocanın akrabaları ölüm (gibi kaçınılması gereken bir durum) dur."

yukarıda ki hadisin ravisi kim?


Ukbe b. Amir (r.anh)'den rivayete göre, Peygamber şöyle buyurmuştur:
"Kadınların yanına girmekten sakının"
"Ey ALLAH'ın Rasulu! kocanın erkek kardeşi için ne buyurursunuz?" diye sorulunca,
"Kayın birader ölümdür (ölüm gibidir)" buyurmuştur.

(Tirmizî, Radâ (Emzirme Bölümleri), 16; Buhari, Nikah: 112; Muslim, Selam: 8; Ahmed b. Hanbel, IV, 149, 153).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir defasında, "Kadınların bulunduğu yere girmekten sakının" buyurdu.
Ensardan bir zat, "Yâ Rasulallah, kayınlar (erkeğin akrabaları) hakkında ne buyurursunuz?" şeklinde sorması üzerine,
"Kayın ölümdür" buyurdular.

(Buharî, Nikah, III; Muslim, Selam, 20)


İlgili Konular:

Haremlik Selamlık
https://www.islam-tr.org/konu/haremlik-selamlik.8651/

Bir Erkek, Kendi Baldızına Mesâfesi Nasıl Olmalıdır ?
https://www.islam-tr.org/konu/bir-erkek-kendi-baldizina-mesafesi-nasil-olmalidir.25055/

Kocanın Amcası Namahrem midir?

https://www.islam-tr.org/konu/kocanin-amcasi-namahrem-midir.36200/
 
Son düzenleme:
Geri
Üst