Bir Sureden 5 Ayet

xadex

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Aleykum Değerli Kardeşlerim

Bu konuda herkes kendinden sonraki kardeşten, "bir sureden 5 ayet yazmasını"
isteyecek ve konu bu şekilde devam edecek inşaAllah.

İlk ben istiyorum.

Araf suresi 1.-5. ayetler
 

laylay

Yeni Üye
Site Emektarı
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1. Elif. Lam. Mim. Sad.

2. (Bu), kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın.

3. Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

4. Nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geldi.

5. Azabımız onlara geldiğinde çağırışları, "Biz gerçekten zalim kişilermişiz" demelerinden başka bir şey olmadı.Kiyamet 36-40
 

_Vera_Nur_

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
36أَيَتْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى
37أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى
38ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
39فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
40أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُتْيِيَ الْمَوْتَى

36- İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?
37- Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?
38- Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'
39- Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.
40- (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?


AHZAB 7 VE 12
 

islamabagli

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
7. Hani Biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.
8. Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Allah'ın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azap hazırlamıştır.
9. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece Biz de onların üzerine, bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir.
10. Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi; gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında (birtakım) zanlarda bulunuyordunuz.
11. İşte orada, iman edenler, sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı.
12.Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı.

VAKIA 90_96
 

xadex

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Vakı´a:90-96

Rahman ve Rahim olan Allah adıyla

90- Eğer adam defteri sağdan verileceklerden ise,
91- Defterlerini sağdan alacak olan arkadaşlarının selâmı var sana.
92- Eğer adam sapık bir inkarcı ise,
93- O kaynar su sunularak ağırlanır.
94- Ve cehenneme atılır.
95- Bu kesin gerçektir.
96- Öyleyse yüce Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et.
kaynak:fızılalil kur'an


Zümer suresi:1-5. ayetler inşaAllah

 

_Vera_Nur_

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
1- (Bu) Kitab'ın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah (katın)dandır.
2- Şüphesiz, sana bu Kitab'ı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet et.
3- Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler: ) "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.
4- Eğer Allah, çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. O, Yücedir; O, bir olan, kahredici olan Allah'tır.
5- Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur.


Yunus Suresi 3-4-5-6-7
 

saadetullah

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADI İLE

Yunus 3:Oysa sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonrada işi idare ettiği arş üzerine istiva eden Allah’ tır.Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez.İşte Rabbiniz Allah budur.O halde O’na ibadet edin.Hiç düşünmüyor musunuz?

4:Allah’ın hak olan vaadi gereğince hepinizin dönüşü o’na dır.O evvela mahlukatı yaratır,sonrada iman edenleri ve iyi amelde bulunanları adaletle mükafatlandırmak için (öldükten sonra) tekrar yaratı.Küfredenlere ise,küfretmiş olmaları dolayısıyla kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

5:Güneşi ışık (kaynağı) ayı nur yapan senelerin sayısını ve hesabı bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O’dur.Allah bütün bunları ancak hak ile yaratmıştır.Ayetleri,bilen kimselere (işte böyle) uzun uzun beyan eder.

6:Gece ve gündüzün birbiri arkasından gelmesin de Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan kimseler için deliller vardır

7:Bize kavuşmayı ummayanlar dünya hayatından hoşnut olup onunla yetinenler ve ayetlerimizden de gafil Olanlar.
Yusuf:1,2,3,4,5,6..
 

laylay

Yeni Üye
Site Emektarı
1. Elif. Lam. Ra. İşte bunlar hikmet dolu Kitab'ın ayetleridir.

2. İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kafirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?

3. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz! *


4. Allah'ın gerçek bir vadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O, mahlukatı önce (yoktan) yaratır, sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için (onları huzuruna) geri çevirir. Kafir olanlara gelince, inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır.


5. Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır.


6. Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkar etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır!Fetih 25-26-27-28-29

 

xadex

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Rahman ve Rahim olan Allah adıyla

Fetih 25-26-27-28-29

25- Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mü'min erkekler ve kadınları bilmeyerek eziyet etmenizi önlemek için, Allah savaşı önledi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılsaydı elbette onlardan inkar edenleri, elemli bir azaba çarptırırdık.

26- O zaman inkar edenler, kalplerine öfke ve gayretin cahiliyye çağının öfke ve gayretini koymuşlardı. Allah da elçisine ve mü'minlere huzur ve güveni indirdi; onları takva sözüne tutunmalarını sağladı. Onlar, bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilmektedir.

27-.Andolsun ki Allah, Peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınız kısaltılmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Size bundan başka, yakın zamanda bir zafer verecektir.

28- Resulünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki o hak dini, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah yeter.

29- Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidirler. Onların, rüku ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Onların, Tevrat'taki vasıfları ve İncil'deki vasıfları da şöyledir: Filizini çıkarmış onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah böylece bunları çoğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcıları öfkelendirir. Allah, inanıp yararlı işler yapanlara mağfiret ve
büyük mükafat va'detmiştir.


saffat suresi 54-55-56-57-58
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt