Boşlukları Dolduralım Kardeşler!!!

Ümmü Beyruha

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
E.A!

Kardeşler;
yazacağımız ayet,hadis,hikmetli sözlerde can alıcı noktaları boş bırakıp,kardeşlerin doldurmasını isteyelim,dolduran kardeşde yeni bir tane yazıp oyunu devam ettirsin inş........

İlk ben başlayayım inş..Size bir hadis:

"Ademoğlunun gaflet ettiği iki şey vardır.
Bunlar:
1-........................
2-........................"

Hadi bakalım kolay gele... :güldüm

E.A!
 

aksamıuzak

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
vealeykümüsselam vr vb.

"Ademoğlunun gaflet ettiği iki şey vardır.
Bunlar:
1. gençlik
2. sağlık
doğrudur inş.

"Ey insan!Sana gelen her iyilik .................... .Başına gelen her fenalık ise ............................. .Ey Rasulüm seni bütün insanlara elçi gönderdik.Allah'ın buna şahid olması yeterde artar." sureyide bulup yazalım inş.
 

ematullah

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
"Ey insan!Sana gelen her iyilik .................... .Başına gelen her fenalık ise ............................. .Ey Rasulüm seni bütün insanlara elçi gönderdik.Allah'ın buna şahid olması yeterde artar." sureyide bulup yazalım inş

"Ey insan!Sana gelen her iyilik... Allah’tandır...Başına gelen her fenalık ise ..kendindendir....Ey Rasulüm seni bütün insanlara elçi gönderdik.Allah'ın buna şahid olması yeterde artar." nisa süresi 79 ayet

Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size .............................. ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. kolay bir boşluk doldurma hadi kolay gelsin
 

Ümmü Beyruha

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
aksamıuzak ' Alıntı:
vealeykümüsselam vr vb.

"Ademoğlunun gaflet ettiği iki şey vardır.
Bunlar:
1. gençlik
2. sağlık
doğrudur inş.

"Ey insan!Sana gelen her iyilik .................... .Başına gelen her fenalık ise ............................. .Ey Rasulüm seni bütün insanlara elçi gönderdik.Allah'ın buna şahid olması yeterde artar." sureyide bulup yazalım inş.
E.a!

kardeşim sağlık doğru ama diğeri BOŞ VAKİT OLACAKTI...

Allah RAZI OLSUN!!!

E.A!
 

Ümmü Beyruha

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ematullah ' Alıntı:
"Ey insan!Sana gelen her iyilik .................... .Başına gelen her fenalık ise ............................. .Ey Rasulüm seni bütün insanlara elçi gönderdik.Allah'ın buna şahid olması yeterde artar." sureyide bulup yazalım inş

"Ey insan!Sana gelen her iyilik... Allah’tandır...Başına gelen her fenalık ise ..kendindendir....Ey Rasulüm seni bütün insanlara elçi gönderdik.Allah'ın buna şahid olması yeterde artar." nisa süresi 79 ayet

Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size .............................. ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. kolay bir boşluk doldurma hadi kolay gelsin
Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size ......FURKAN(HAKLA BATILI AYIRDEDECEK YETİ) VERİR........................ ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. ENFAL 29

OLDUMU KARDEŞİM?

"Sürgünüm ........................
Hapsedilmem.....................
Öldürülmem........................"
........................

Yukardaki sözdeki boşlukları doldurup kime ait olduğunu yazın kardeşler...
Kolay gele!!!

E.A!
 

hak_yolcusu

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ümmü Beyruha ' Alıntı:
"Sürgünüm ........................
Hapsedilmem.....................
Öldürülmem........................"
........................

Yukardaki sözdeki boşlukları doldurup kime ait olduğunu yazın kardeşler...
Kolay gele!!! :güldüm

E.A!
a.s s.a
SÜRGÜNÜM:HİCRET
HAPSEDİLMEM:HALVET
ÖLDÜRÜLMEM:ŞEHADETTİR.
İMAM İBNİ TEYMİYYE
[DÜŞMANLARIM BANA NE YAPABİLİRLERKİ ÖLDÜRÜLMEM ŞEHADET HAPS

EDİLMEM HALVET SÜRGÜNÜM HİCRETTİR ( İMAM İBN-İ TEYMİYYE )
/color]
MADEM ................GELECEK ,O DA NEDEN ..........OLMASIN...
BPŞLUĞU DOLDURUN VE KİME AİT BİR SÖZ..
S.A
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
Aleykum selam

Cevap: "Madem ki ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın." Şehid (inşallah)Abdullah Azzam r.a

Yeni soru: "Ey ademoğlu!, benim malım, benim malım dersin. O maldan senin olan ....." Hadis-i Şerif'inin tamamı nedir?

 

Suraka

Jihad today, Jannah tomorrow...
İslam-TR Üyesi
Cevap:...Halbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır."
Kaynak: Müslim, Zühd 3, 4, (2958)


Soru: "Ademoğlunun şu üç şey dışında (temel) hakkı yoktur:......


Bu üç şey nedir?(hadis)
 

VeraŞehadet

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Cevap:Ademoğlunun şu üç şey dışında (temel) hakkı yoktur:
İkamet edeceği bir Ev, Avretini örteceği bir Elbise, katıksız Ekmek ve Su." Tirmizi, zühd 30, (2342)

Soru: Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:
“Muhakkak ki Allah, sizin dış görünüşünüze ve kalıbınıza bakmaz. ...................................”

Hadisin dewamı nedir?
 

Muaz ibni Cebel

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi


Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Muhakkak ki Allah, sizin dış görünüşünüze ve kalıbınıza bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” (Müslim, İbn-i
Mace, Ahmed b. Hanbel)


***


Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edildiğine göre, Rasûlüllah (sav) şöyle buyurdu:


"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey.......

(Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8.) 

fatman

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır:Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.


İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur.......
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
"İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir."

Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107 .

____________________________________


" Sana verdiği musibetten beni ....... ve yarattıklarının bir çoğundan .............. Allah’a hamd olsun. " hadisindeki boşlukları tamamlayın ve kaynağını ekleyin.

 

laslan565

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
"İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir."

Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107 .

____________________________________


" Sana verdiği musibetten beni ....... ve yarattıklarının bir çoğundan .............. Allah’a hamd olsun. " hadisindeki boşlukları tamamlayın ve kaynağını ekleyin." Sana verdiği musibetten beni KORUYAN ve yarattıklarının bir çoğundan ÜSTÜN KILAN Allah’a hamd olsun. " (Tirmizî, De’avât, 38; İbn Mâce, Dua, 22)


"Eğer bir topluluktan............duyarsan, .............. bağlı kalmayacağını aynı şekilde sen de onlara bildir. Allah, .......... edenleri ........." .

Boşlukları doldurup, kaynak belirtin.
 

Ebu Eymen

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Eğer bir topluluktan hıyanet kuşkusu duyarsan, antlaşmaya bağlı kalmayacağını aynı şekilde sen de onlara bildir. Allah, hainlik edenleri sevmez.

(Enfal-58)


Allah müminlerden, _________ ve ________, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda __________, ___________________. (Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah'tan daha __________________ kim vardır! O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük __________.
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla

"Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır." Tevbe: 111
"Eğer siz ..........................., Allah sizi ............ eder ve yerinize, günah ................................ eden kullar yaratırdı."

Bu hadisteki boşlukları tamamlayın ve kaynağını ekleyin.
 

Away

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyen ve ardından tevbe eden kullar yaratırdı."

Allahualem.Ebu Eyyub el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:


“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki; Eğer siz, günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder günah işleyen bir halkı yaratırdı. Onlar istiğfar ederler, Allah da onların günahlarını bağışlardı’ buyurdu.”

Müslim 2748, 2749şuan bir sorum yok, cevap yazayım dedim sadece :D
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt