Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Büyüklerden De Büyük Günahlar Hangileridir?

U Çevrimdışı

uksimu

İyi Bilinen Üye
Frm. Yöneticisi
Allah'ın Kitabı'ndan :

"Ey Muhammed! Sana da, senden öncekilere de; And olsun ki, eğer Allah'a ortak koşarsan amelin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun. diye vahyolundu." (Zümer 65)

BÜYÜKLERDEN DE BÜYÜK GÜNAHLAR HANGİLERİDİR?

Abdurrahman İbn-ü Ebu Bekre(r) Allah'ın Resulünün (s) (sahabilere öğretmek gayesiyle) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
- Size büyüklerden de büyük olan günahları açıklayayım mı?
- Evet ya Resulellah!
a- Allah'a şirk; ortak koşmak,
b- Anaya babaya asi olmak; onlara gereken ilgi ve yardımı göstermemek,
c- Haksız yere bir insanı öldürmek,
d- Yalan söylemek, yalan şahitlik etmek. (1)

Allah'a Ortak Koşmak Nedir?

Allah'a şirk koşmak bağışlanmayan yegane ve en büyük günahdır. Kişiyi kafirlerden ve ebedi cehennemliklerden kılan en büyük günah da odur. Bütün hayırlı amelleri de gideren bu en büyük günah Allah'ın varlığına ve birliğine inanmamanın dışında bir kafirlik şeklidir. Zira Kuran ve Sünnette geçen "Allah'a şirk koşmak","O'na şirk koşmamak" gibi tabirlerde belirlendiği üzere açıkça Allah'a şirk koşan kişi tevhid esaslarına uygun olmasa da Allah'ın varlığına inanan kişidir. Ancak o, Allah'ın dışındaki varlıklarda veya varlığı tasavvur olunanlarda yaradıcı ve yönetici güç gören ve böylece onları yaradanın ilahlığına ortak koşan kişidir.
Kuran ve Sünnet açıklamalarına göre şirk iki kısımdır.
"Büyük Zulüm" olarak vasıflandırılan şirk asıl şirk dir. Allah'ın affetmiyeceğini açıkladığı ebedi azaba uğratacak şirk budur.
"Küçük şirk" olarak nitelenen şirk ise riyadır.

Kur'an ifadesiyle büyük şirk olarak açıklanan ve konumuzu teşkil eden şirkin ise muhtelif şekilleri vardır. Bunları şöylece özetleyebiliriz.

1- Taşlardan, ağaçlardan ve madenlerden yapılan putlarda, kutsallaştırılan hayvanlarda, güneş, ay ve yıldızlarda veya melekler gibi semavi varlıklarda Allahın irade ve halk gücü gibi dilemek ve yaratmak gücü olduğuna inanmak.
Bu nevi inanç bu varlıkları ilahlık vasfında Allah'a eş koşmakdır.

2- Muhtelif tarihi ve asri inanç ekollerinde görüldüğü gibi hayır ve şer, nur ve zulmet gibi tasavvur olunan güçlerde kainatı, dünyayı ve tabii olayları yönetme kuvveti görmek.
Böylesine bir görüş de Allah'a şirk koşmakdır.

3- Kişiliği ne derece gelişmiş olursa olsun bir insanın, tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayanı gerçekleştirici olduğunu, hatasız bulunduğunu, yanılgıya düşmeyeceğini, buyruklarına mutlak anlamda itaat olunması lüzumunu kabul etmek.
Bu tür kabul de insanı ilahlaştırmak ve onu ilahlıkda Allaha eş tutmaktır. Pek tabi ki küfürdür.

4- İnsanların ferdi, ailevi ve sosyal hayatlarını düzenleyecek yasaları koyma hakkının Allah'da bulunmadığına, bu gibi yasalara ihtiyaç da olmadığına yönetmek hakkının ancak ve ancak krallar veya parlamentolar tarafından kullanılması lüzumuna inanmak.
Allah (cc) seçtiği ve vazifelendirdiği peygamberleri aracılığı ile emirleri ve yasaklarını bildirerek insanları yönetmek hakkını kullanırken ve bu hakkın yalnız kendisine ait olduğunu açıklarken fertleri ve kurumları bu hakka mücehhez görmek şüphesiz onları ilahlıkta Allah'a eş koşmaktır.


(1) İ. Kesir, 1/482. S. Tirmizi K. Tefsirli Kur'an ve Min Suretin-Nisa Hn. 3021-2.+6
 
Üst Ana Sayfa Alt