CÂHİL'İN KUR'ANI OKURKEN YAPTIĞI SAPKIN BİD'AT

VEYSEL7

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
EYYY DİN KARDEŞLERİM.


Guranı Kerimde 2807 yerde Allah lafzı geçiyor. 2803 yerde lah,lahi,lullah,furullah,tullah,ullah,curullah diye okunuyor.


Allah lafzını okutmayan tecvidin lafzatullah kuralıdır. Allah lafzındaki ELİFİ okutmuyor. Allah lafzındaki Elif okunmayınca böyle değişik manalarda şeyler çıkıyor.


Allah'ın emrettiği okuyuş tertil üzeredir. ne demek
TERTİL: Her bir harfin haggını vererek, açık açık tane tane atlamadan yutmadan okuyun.
Tecvid: Kulağa güzel getirmek süslemek püslemek.Bu sefer süsleyip püsleyince Guranı hakiymin okunuşunda bozukluklar oluyor.bismilLAHirrahmanirrahiym(tecvidli)Bİ İSMİ ALLAHİ ELRAHMANİ ELRAHİYMİ(EMİR OLUNAN TERTİL ÜZERE OKUYUŞ)Bakın besmelede Allah çıkmıyor ağzımızdan. Nebizişan efendimiz ne diyor hadisde: KALP İLE İMAN DİL İLE TASDİK.

İçinden Allahın'ın ismi ile diyecen. Ama dilinden bismilLAH çıkacak. Hani yokki burada Allah söylerken.

Ama Bİ İSMİ ALLAHİ dersen. işde hem içinden hem dilinden Allah demiş oluyorsun. ve hadise uymuş oluyorsun.tecvid hakkında ne bir AYET ne bir HADİS vardır. bidattır

Emir tertil üzeredir.

Allah lafzındaki Elifi okuyun din kardeşlerim. HANGİ kural ENNNN ÖZEL İSMİ ALLAH LAFZINI lah lahi diye okutabilir. Allah'ın lah lahi diye bir ismi varmı.

Tecvid kelimesi ilk defa hicri 3.yy da geçiyor. asrı saadet zamanında tecvid yok tertil var.

Araplar bile günlük konuşma dilinden tecvidli konuşamıyor. sırf Guranın okuyuşunu bozmak için çıkarılmış ağızdan bozuk bozuk kelimeler çıkaran bir bidattr.

GURANI HAKİYMİ ENNN tehlikeli süslemedir.Fatihanın sonunda dahi veleddallin diye bitiriyor. veled: çocuk, bir ananın doğurduğu çocuk. dallin:dalalete düşen. ne demiş oluyorsun veleddallin derken . yarabbi bizi dalalet evlatları demiş oluyorsun.
DOĞRUSU: VE LA EL DALLİYNA: Yarabbi bizi dalalet ehli eyleme.


bismilLAHirrahmanirrahiym değil Bİ İSMİ ALLAHİ EL RAHMANİ EL RAHİYMİ
la ilaha illalLAH Muhammeden rasuluLAH değil LA İLAHA İLLA ALLAH MUHAMMEDEN RASULU ALLAHİ
subhanalLAH değil SUBHANA ALLAHU
elhamdulilLAH değil EL HAMDU Lİ ALLAHİ
 

JuNDuLLAH

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
EYYY DİN KARDEŞLERİM.


Guranı Kerimde 2807 yerde Allah lafzı geçiyor. 2803 yerde lah,lahi,lullah,furullah,tullah,ullah,curullah diye okunuyor.


Allah lafzını okutmayan tecvidin lafzatullah kuralıdır. Allah lafzındaki ELİFİ okutmuyor. Allah lafzındaki Elif okunmayınca böyle değişik manalarda şeyler çıkıyor.


Allah'ın emrettiği okuyuş tertil üzeredir. ne demek
TERTİL: Her bir harfin haggını vererek, açık açık tane tane atlamadan yutmadan okuyun.
Tecvid: Kulağa güzel getirmek süslemek püslemek.Bu sefer süsleyip püsleyince Guranı hakiymin okunuşunda bozukluklar oluyor.bismilLAHirrahmanirrahiym(tecvidli)Bİ İSMİ ALLAHİ ELRAHMANİ ELRAHİYMİ(EMİR OLUNAN TERTİL ÜZERE OKUYUŞ)Bakın besmelede Allah çıkmıyor ağzımızdan. Nebizişan efendimiz ne diyor hadisde: KALP İLE İMAN DİL İLE TASDİK.

İçinden Allahın'ın ismi ile diyecen. Ama dilinden bismilLAH çıkacak. Hani yokki burada Allah söylerken.

Ama Bİ İSMİ ALLAHİ dersen. işde hem içinden hem dilinden Allah demiş oluyorsun. ve hadise uymuş oluyorsun.tecvid hakkında ne bir AYET ne bir HADİS vardır. bidattır

Emir tertil üzeredir.

Allah lafzındaki Elifi okuyun din kardeşlerim. HANGİ kural ENNNN ÖZEL İSMİ ALLAH LAFZINI lah lahi diye okutabilir. Allah'ın lah lahi diye bir ismi varmı.

Tecvid kelimesi ilk defa hicri 3.yy da geçiyor. asrı saadet zamanında tecvid yok tertil var.

Araplar bile günlük konuşma dilinden tecvidli konuşamıyor. sırf Guranın okuyuşunu bozmak için çıkarılmış ağızdan bozuk bozuk kelimeler çıkaran bir bidattr.

GURANI HAKİYMİ ENNN tehlikeli süslemedir.Fatihanın sonunda dahi veleddallin diye bitiriyor. veled: çocuk, bir ananın doğurduğu çocuk. dallin:dalalete düşen. ne demiş oluyorsun veleddallin derken . yarabbi bizi dalalet evlatları demiş oluyorsun.
DOĞRUSU: VE LA EL DALLİYNA: Yarabbi bizi dalalet ehli eyleme.


bismilLAHirrahmanirrahiym değil Bİ İSMİ ALLAHİ EL RAHMANİ EL RAHİYMİ
la ilaha illalLAH Muhammeden rasuluLAH değil LA İLAHA İLLA ALLAH MUHAMMEDEN RASULU ALLAHİ
subhanalLAH değil SUBHANA ALLAHU
elhamdulilLAH değil EL HAMDU Lİ ALLAHİ
Su yazdıkların ne kadar doğru bilmem ama bana kulakları duymayan bir arkadasımızın yazmaya çalıştıgı mesajı anımsattı

Ben var geliyor akşam tamam
Yarın gel ben burada
Bu araba guzel tamam al bilir sen
Der gibi vs. O değil cocuk bızım turkceyı anlama seklımızı de bozdu onun yazılarını okuyunca herkezin mesajı artık öyle gelmeye başlıyor.

Arapça bilgin olmadığı da aşikar sanırım.
Yada harbı harbı bizbilmiyoz.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Allah lafzını okutmayan tecvidin lafzatullah kuralıdır.
Tecvid kaidesi neden çıkmıştır?
Yâni hangi Arab bir dil âlimi buradaki gibi iddialarda bulunmuştur? Yahud sizin Arabca hocanız otorite kişi kimdir?


Tecvid kelimesi ilk defa hicri 3.yy da geçiyor. asrı saadet zamanında tecvid yok tertil var.
Demişsin , Oysa Tecvid ilminin konusunu teşkil eden harflerle bunların mahreç ve sıfatları Arab dilcileriyle kıraat âlimlerinin ilgi alanına girdiğinden onlar tarafından da işlenmiş, tecvid mustakil bir ilim haline gelmeden önce bazı tecvid meseleleri Arabca dil bilgisi ve kıraat kitablarında ele alınmıştır. Nitekim Sîbeveyhi el-Kitâb’ında harflerin mahreç ve sıfatları, vasıl ve vakfın kuralları, imâle, idgam vb. hususlar üzerinde durmuştur. Öte yandan muhtevasında idgam, izhar, kalb, med ve kasır, vakıf ve vasıl, fetih ve imâle, sekte gibi birçok tecvid konusunun yer aldığı kıraat kitablarının telifine Yahyâ b. Yâmer’le (ö. 89/708) başlandığı rivayeti dikkate alınırsa (Sezgin, I, 5) bu ilmin şifahî naklin yanı sıra I. (VII.) yüzyıldan itibaren kitablara da girdiğini söylemek mümkündür. Fakat tecvidin mustakil bir ilim halinde ortaya çıkışı, dediğin gibi III. (IX.) yüzyılın ikinci yarısı ile IV. (X.) yüzyılın ilk yarısında yaşayan âlimlerin yazdığı eserlerle gerçekleşmiştir. Bu alandaki eserlerin geç yazılmış olması tecvid ilminin teşekkülünün de geç dönemlere rastladığını göstermez.!!! Çünkü Kur’an tecvid kurallarıyla birlikte öğretile gelmiş, kıraat tedrisinin de ilk basamağını teşkil etmiştir.

Fatihanın sonunda dahi veleddallin diye bitiriyor. veled: çocuk, bir ananın doğurduğu çocuk. dallin:dalalete düşen. ne demiş oluyorsun veleddallin derken . yarabbi bizi dalalet evlatları demiş oluyorsun.
DOĞRUSU: VE LA EL DALLİYNA: Yarabbi bizi dalalet ehli eyleme.
Fatiha suresi bitişinde veleddallin diyorsun, veled çocuk demek diyorsun, dolayısıyla "dalalet evlatlar" deniyor.
Kardeşim bu ne cehalettir.
Fatiha suresinde velâd'Daaaallin denir ki orada veled çocuk demek dediğin yerde
Veled
د dal harfiyledir. Fatihadaki ise ض Dat harfidir.
Ayrıca birinde
وَلَ (ve le) diğerinde وَلَا ا (ve lâ) ile farklı yazım ve okunuşlardadır. Bu da konuyu cahilce uzatman halinde saplantının delili sayılır.

وَلَدٌ : Veled / çocuk وَلَا الضَّٓالّٖينَ : veled'Daaaallin / dalâlete sapmışlar
 

Nazenin34

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
SubhanAllah bunu da yeni duydum. Besmeleyi bu şekilde okumak.... Kardeş kimsenin yanında böyle söylemeyin yapmayın bidat vs demeyin bizi dillere düşürüp alay konusu etmeyin. Selefiler/ vahhabiler diye anılıp zaten meşhuruz hele de içimizdeki cahiller sebebiyle... Bir de bunu yayarsaniz arapça da bilmiyorlar kuran okumayı da bilmiyorlar diyecekler. Hatta bunu değil bu sefer "Kur'an'ı da kabul etmiyorlar " diyecekler. Onların dediği önemli değil de bu kadar olmasın yani
Mahreç kıraat tecvid arapça bunlar önemli. Kafanızdan akıl yürütmeyin.
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
EYYY DİN KARDEŞLERİM.


Guranı Kerimde 2807 yerde Allah lafzı geçiyor. 2803 yerde lah,lahi,lullah,furullah,tullah,ullah,curullah diye okunuyor.


Allah lafzını okutmayan tecvidin lafzatullah kuralıdır. Allah lafzındaki ELİFİ okutmuyor. Allah lafzındaki Elif okunmayınca böyle değişik manalarda şeyler çıkıyor.


Allah'ın emrettiği okuyuş tertil üzeredir. ne demek
TERTİL: Her bir harfin haggını vererek, açık açık tane tane atlamadan yutmadan okuyun.
Tecvid: Kulağa güzel getirmek süslemek püslemek.Bu sefer süsleyip püsleyince Guranı hakiymin okunuşunda bozukluklar oluyor.bismilLAHirrahmanirrahiym(tecvidli)Bİ İSMİ ALLAHİ ELRAHMANİ ELRAHİYMİ(EMİR OLUNAN TERTİL ÜZERE OKUYUŞ)Bakın besmelede Allah çıkmıyor ağzımızdan. Nebizişan efendimiz ne diyor hadisde: KALP İLE İMAN DİL İLE TASDİK.

İçinden Allahın'ın ismi ile diyecen. Ama dilinden bismilLAH çıkacak. Hani yokki burada Allah söylerken.

Ama Bİ İSMİ ALLAHİ dersen. işde hem içinden hem dilinden Allah demiş oluyorsun. ve hadise uymuş oluyorsun.tecvid hakkında ne bir AYET ne bir HADİS vardır. bidattır

Emir tertil üzeredir.

Allah lafzındaki Elifi okuyun din kardeşlerim. HANGİ kural ENNNN ÖZEL İSMİ ALLAH LAFZINI lah lahi diye okutabilir. Allah'ın lah lahi diye bir ismi varmı.

Tecvid kelimesi ilk defa hicri 3.yy da geçiyor. asrı saadet zamanında tecvid yok tertil var.

Araplar bile günlük konuşma dilinden tecvidli konuşamıyor. sırf Guranın okuyuşunu bozmak için çıkarılmış ağızdan bozuk bozuk kelimeler çıkaran bir bidattr.

GURANI HAKİYMİ ENNN tehlikeli süslemedir.Fatihanın sonunda dahi veleddallin diye bitiriyor. veled: çocuk, bir ananın doğurduğu çocuk. dallin:dalalete düşen. ne demiş oluyorsun veleddallin derken . yarabbi bizi dalalet evlatları demiş oluyorsun.
DOĞRUSU: VE LA EL DALLİYNA: Yarabbi bizi dalalet ehli eyleme.


bismilLAHirrahmanirrahiym değil Bİ İSMİ ALLAHİ EL RAHMANİ EL RAHİYMİ
la ilaha illalLAH Muhammeden rasuluLAH değil LA İLAHA İLLA ALLAH MUHAMMEDEN RASULU ALLAHİ
subhanalLAH değil SUBHANA ALLAHU
elhamdulilLAH değil EL HAMDU Lİ ALLAHİ
Daha neler duyacağız neler.! :) Demekki neymiş arap dil bilimciler nahivciler bile yanlış okuyormuş.!
 

Lavandula19

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Ben bu tipleri geçen sene YouTube'da görmüştüm Allahu alem. Arab dili eğitimi almamış olsam bile var olan az bilgimle bunların trajikomik cehaletlerine gülmüştüm. Bu ne hastalıklı bir bakış açısı diye. Tekrar forumda göreceğim hiç aklıma gelmezdi ya güldürdü beni yine acı acı. Neler neler çıktı Ya Rabbi.
 

Haitham

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
SubhanAllah! Tek bir dînî otorite yahut Halife olmayınca isteyen istediğini diyor. Alim olmak için yapmanız gereken herhangi bir sosyal medya hesabı açmak ve nasara fiilini çekebilmek, çoğu durumlarda buna da ihtiyaç yok!
 

VEYSEL7

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
din kardeşim sana diyoruzki. Allah yazan yerde lah lahi lullah furullah tullah ullah deme ya. Allah de ya. Guran'ın okuyuşuyla ilgili kesin bir bilgi vereyim sana. Tecvit bidattir. Allah lafzını bozuk okutturuyor. Ve Guran'da nice yerleri bozuk okutturuyor.
tecvit:Kulağa güzel getirmek süslemek püslemek
tertil: Her bir harfin Haggını vererek okumak. açık açık atlamadan yutmadan okumak demek.
Allah'ın kitabında kaç defa ağzından Allah çıkıyor din kardeşim.
 

VEYSEL7

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Gıraat imamların öncesi biliniyormu. Bak Anlatalım ne zaman çıkdığını. 674 Yılında sahabe efendilerimiz İstanbulu fetih etmeye gidince geride bir sahabe kalmıyor. Düşün eyüp el ensari hazretleri dahi 90 küsür yaşlarında fetih Hadisine mazhar olabilmek için gitti. Geride bir sahabe kalmayınca, geride kalanlara bazı ajanlar münafıklar Kuran böyle okunur. Böyle okumak kuraldır farzdır diye bu tecvit fitnesini yaydılar. Yav takke ile ilgili delikleri serçe parmağından kalın olmayacak diye hadis var, tecvit hakkında NE BİR AYET NE BİR HADİS var. hz.Hüseyin Efendimiz niye kerbelada savaşdı zannediyorsun. Dedem bismilLAH demiyordu. Bİ İSMİ ALLAHİ diyordu diye savaşdı. Allah'ın kitabında kaç defa ağzından Allah çıkıyor saydınmı. koskaca kitapta 4 defa Allah diyorsun,geri kalan yerlerde lah lahi lullah furullah turullah curullah diyorsun.
KALP İLE İMAN DİL İLE TASDİK.


SON İMAM ÜVEYSİ EMİR SELAHADDİN EL-SİVASİ EL-DAİY HAZRETLERİ ANLATIYOR
 

VEYSEL7

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ben bu tipleri geçen sene YouTube'da görmüştüm Allahu alem. Arab dili eğitimi almamış olsam bile var olan az bilgimle bunların trajikomik cehaletlerine gülmüştüm. Bu ne hastalıklı bir bakış açısı diye. Tekrar forumda göreceğim hiç aklıma gelmezdi ya güldürdü beni yine acı acı. Neler neler çıktı Ya Rabbi.
Lah'a değil , Allah'a iman edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
 

VEYSEL7

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
SubhanAllah! Tek bir dînî otorite yahut Halife olmayınca isteyen istediğini diyor. Alim olmak için yapmanız gereken herhangi bir sosyal medya hesabı açmak ve nasara fiilini çekebilmek, çoğu durumlarda buna da ihtiyaç yok!
SUBHANA ALLAHU.
SON İMAM ÜVEYSİ EMİR SELAHADDİN EL-SİVASİ EL-DAİY HAZRETLERİ UYARIYOR.
 

VEYSEL7

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Fatiha suresi bitişinde veleddallin diyorsun, veled çocuk demek diyorsun, dolayısıyla "dalalet evlatlar" deniyor.
Kardeşim bu ne cehalettir.
Fatiha suresinde velâd'Daaaallin denir ki orada veled çocuk demek dediğin yerde
Veled
د dal harfiyledir. Fatihadaki ise ض Dat harfidir.
Ayrıca birinde
وَلَ (ve le) diğerinde وَلَا ا (ve lâ) ile farklı yazım ve okunuşlardadır. Bu da konuyu cahilce uzatman halinde saplantının delili sayılır.

وَلَدٌ : Veled / çocuk وَلَا الضَّٓالّٖينَ : veled'Daaaallin / dalâlete sapmışlar
Veled ister dal ister dad ister te istersende tı ile söyle. Hangisiyle söylersen veled ediyor, evlad ediyor evlad.
LA İLAHA İLLA ALLAH
Buradaki LA nın manasını biliyorsun değilmi.
Hah o Fatiha'nın son ayetinde de var. açıp bakabilirsin.
Yarabbi bizi dalalet ehli eyleme demek için VE LA EL DALLİYNA DEMEN LAZIM
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Veled ister dal ister dad ister te istersende tı ile söyle. Hangisiyle söylersen veled ediyor, evlad ediyor evlad.
LA İLAHA İLLA ALLAH
Buradaki LA nın manasını biliyorsun değilmi.
Hah o Fatiha'nın son ayetinde de var. açıp bakabilirsin.
Yarabbi bizi dalalet ehli eyleme demek için VE LA EL DALLİYNA DEMEN LAZIM
Senin gibi câhiller iflah olması çok zor. Çünkü sizin gibi ilimsiz basiretsiz mahrum bedbaht kişiler Arabi harflerin mahreçlerini Türkçe telaffuzdaki gibi tümünü dudaklarının ucuyla çıkardıklarından farksızca konuşur, çıkarırsınız.
ﺙ ﺹ ﺙ

ﺕ‎ ﻁ

ﻕ ﻙ

ذ ﺰ
Üstteki Arab alfabesindeki harfler, farklı mahreç yerlerinden farklı telaffuzlarda çıkmakta iken, Türk alfabesinde bunların 2 veya 3 harfin yerine sabit tek harf vardır ve hepsi de dudakdan okuduğun için sizin gibi beyni ve kalbi kördüğümle kitlenmişler için dat ve dal harfiyle okunmasının farkını görmez, Arabları kâdim arabcasının kural ve gramerinde hatalı görmektesiniz. Rabb'im ıslah etsin. Bu son uyarımızdır. Hala aynı sapkın bâtıl yanlışlarında ısrar ederek yazmaya çalışırsan engelleneceğini bilesin!


30049
 

Alketa

Bindiğim dalı keserken boşluğu sevip kuş oldum.
İslam-TR Üyesi
Veysel yorma kimseyi birader.
Zaten her şeye zam gelmiş.
 

Salim Suheyb

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Üveysi zikri diye bir konu açan arkadaş vardı.bu o galiba.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt