Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Deveye Binen Arap Kadınların En Hayırlıları Kureyş Kadınları Hadisi Sahih mi?

Yasir El-Qureyşi Çevrimdışı

Yasir El-Qureyşi

Hasbunallahu Ve Nimel Vekil
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleykum.

Ben bir arkadaşım şu hadisin senedini soruyor:

"Öte yandan kadın neslini her bakımdan aşağı gördüğü halde, Kureyşli kadınları diğer kadınlara nazaran üstün saymıştır."

(Kaynak : bkz. Buhârî, Sahîh (Kitâbu'n Nikâh) Bap 12; Kitâb Mafakat, Bap 10.)


bu hadisin senedi var mıdır ve bu hadis sahih midir?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Aleykum selam we rahmetullah;


ـ4532 ـ3ـ وعن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ ا“بِلَ، أحْنَاهُ على طِفْلٍ فِي صِغَرِهِ،وَأرْعَاهُ عَلى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَكَانَ أبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطُّ . أخرجه الشيخان.»أحْنَاهُ« مِنَ الْحُنَوِّ، وَهُوَ العَطْفُ وَالشَّفَقَةُ.و»أرْعَاهُ« مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَالْحفْظِ وَاِحْتِيَاطِ وَالرِّفْقِ بِهِ وَتَخْفِيفُ الْكلف وا‘ثقال عنه.و» ذَاتُ يَدِهِ « مَا يَمْلكُ مِنْ مَالٍ وَغَيْرُهُ
3. (4532)- Ebu Hurayra (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kurayş kadınları, deveye binen kadınların en hayırlılarıdır: Onlar küçük çocuklara karşı daha şefkatli, kocalarının mallarına karşı daha muhafızlardır."

Ebu Hurayra (radıyallahu anh): "Meryem Bintu İmran hiçbir zaman deveye binmedi" derdi."
(Buhari, Enbiya , Bab 48, Hadis no: 105, Nefahat 10; Muslim, Fezailu's-Sahabe 10, (2529)
Hadis sahihdir.

AÇIKLAMA:


1- Rasulullah bu hadisi, evlenme teklif ettiği zaman "çocuklarım olmasaydı sizinle evlenmekten pek memnun olurdum" diye, ölen kocasından kalan beş altı tane çocuğu sebebiyle bu mutlu teklife musbet cevab veremeyen Sevde [veya Ummu Hânî Bintu Ebi Talib] adında bir kadının sözü üzerine takdiren irad etmiştir.

2- Hadiste deveye binenlerle "Arablar" kastedilmiştir. Çünkü , o devirde deveye çoklukla Arablar binmekte idiler. Şu halde hadis: "Arab kadınlarının en hayırlıları Kurayş'e mensub olanlardır" demiş olmaktadır.

3- Daha şefkatli diye tercüme ettiğimiz ahna kelimesi, haniye'nin ism-i tafdilidir. Bunu, Nevevî, "Yetimlik halinde, çocuğu büyüyünceye kadar evlenmeyen kadın" olarak açıklar ve bu durumda evlenene anha denmeyeceğini belirtir. Kocası ölen bir kadının, küçük çocuğu olduğu halde evlenmesi, çocuk için bir felakettir. Çünkü, annenin üzerinden hidane hakkı düştüğü gibi, yeni koca, kadının eski kocasından yetim kalan çocuğun, ailesine girmesini kabul etmeyebilir.
Böylece anne himayesinden de olan çocuk, yabancı ellerde kalır ve terbiyesi ciddi şekilde aksar. Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm), yetim çocuğu varken evlenmemeyi ananeleştirmiş olan Kurayşli kadınları takdir ve tafdil etmekle, bu adeti teşvik etmiş olmaktadır.
Kurayşli kadınların vasfı olarak takdir ve tebcil edilen kadınlara mahsus ikinci bir vasıf, kocanın malını tasarrufta dikkatli olmak, israftan, saçıb savurmaktan kaçınmaktır.
Bu hadiste eşraf olanlarla ve bahusus Kurayşli olan kadınlarla evlenmeye teşvik mevcuddur. Bundan hareketle, evlenmelerde nesebce yüksek olanı aramanın mustehab olduğu söylenmiştir. Hadisten, nikahta itibar edilmesi gereken denklik'i (kufuv olmayı), öncelikle nesebde aramak gerektiği, diğer kadınların bu hususta Kurayşî olanlara yetişemeyecekleri hükmü de çıkarılmıştır.
Rivayet, çocuklara karşı şefkatli ve merhametli olmayı, onlara yakın ilgi gösterib bizzat anne tarafından terbiye edilmelerini, kocanın malının korunub idareli ve ölçülü harcanmasını tafdil etmektedir.

Bize Abdullah ibn Tâvûs, babası Tâvûs ibn Keysân'dan ve Ebu'z-Zinâd'dan; o da el-A'rec'den; o da Ebû Hurayra (r.anh)'den tahdîs etti ki;
Rasûlullah (s.a.v.): "Kadınların hayırlısı deve binen Kurayş kadınlarıdır" buyurmuştur.

Diğer râvî olan İbn Tâvûs şöyle rivayet etti:
"Kurayş kadınlarının iyisi çocuğa küçüklüğünde en şefkatli olanı ve kocası üzerine elindeki malları hususunda en muhafaza edicisidir".

Muâviye ibn Ebî Sufyân'dan ve İbn Abbâs'tan; onlar da Peygamber'den olmak üzere, İbn Tâvûs'un hadîsi tarzında zikrolunuyor.
(Buhari, Nafaka, Bab 9, Hadis no: 15)


Bize Ebu'z-Zinâd, el-A'rec'den; o da Ebû Hurayra (r.anh)'den olmak üzere tahdîs etti ki;
Peygamber (s.a.v.): "Kadınların hayırlıları, deve binen Arah kadınlarıdır. Kurayş kadınlarının en iyileri ise küçüklüğünde çocuğu üzerine en şefkatlisi, kocasına karşı da onun elindeki malını korumak hususuna en iyi riâyet edenleridir" buyurmuştur.
(Buhari, Nikah, bab 12, Hadis no: 19)


Hadîste çocuklara şefkatin, onların terbiyelerini güzel yapmanın, işlerini görmenin, malı, emâneti ve tedbîrleri hususunda koca hakkını gözetmenin fazîleti vardır.
"Deve binen kadınlar" sözüyle Meryem dışarıya çıkmıştır. Bu hadîsin bir rivayeti Peygamberler Kitâbı'nın sonlarında Meryem'in zikri hakkında geçmişti. Ebû Hurayra orada: Meryem asla deveye binmedi, demiştir. O, bu sözüyle Meryem'i bu tafdîlden çıkarmak istemiş gibidir. Buna göre hadîste Kurayş kadınları Meryem üzerine faziletli olmaz.

Hadîsin başlığa uygunluğu birinci ve ikinci nevi' kadınlarda açıktır. Üçüncüye gelince, bu, lüzum yoluyla sabit olur. Çünkü Kurayş kadınları, kadınların hayırlıları olunca, onlardan evlenen nutfeleri için hayırlısını seçmiş olur... (Kastallânî)

 
Üst Ana Sayfa Alt