Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Dünya ve Ahiret Saadetinin Yolu TAKVA!

ruveyda Çevrimdışı

ruveyda

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Dünya ve Ahiret Saadetinin Yolu TAKVA!

"Hayatta en büyük rütbe, en büyük şeref nedir?" diye sorsalar, "Allah'a iman ve O'na kul olmaktır" cevabını verebiliriz. Çünkü diğer bütün rütbeler, şerefler ne kadar büyük ve yüksek olsalar da kabir kapısına kadardırlar. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Yoksa Biz, iman edip de iyi işler (salih ameller) yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız?" (38 Sad, 2 8 )
Zehirle panzehir, iyiyle kötü bir tutulmadığı gibi, iman edip iyilik yapan insanlarla isyan eden, yakan, yıkan, geçimini göz yaşından, alınteri sömürmekle temin edenler bir tutulmaz. İyiler cennete konur, kötüler cehennemde cezalandırılır.
"Şu da muhakkak ki, takva sahipleri (ınüttakiler) için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.
Öyle ya, (Allah) teslimiyet gösteren (müslüman) leri, o günahkarlar (mücrimler) gibi tutar mıyız hiç?" (68 Kalem, 34-35)
Müttakiler cennete alınırlar. Çünkü temiz insanlar, temiz yerlere layıktırlar. Müttakiler, seçkin insanlardır ve çok gayretlidirler. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Hayırlı işferde cevvaliyet ümmetimin seçkinlerinde bulunan bir özelliktir." (1) Başka bir hadis-i şerif'te ise şu müjdeyi vermişlerdir:
"Üç şey gerçektir, asla şüphe götürmez:
1- Allah, İslam'dan nasibini alıp yararlı işler yapanı, İslam'dan nasibini almayan (onu yaşamayan) gafiller gibi kılmaz.
2- Allah, kendisine itaat ederek yaklaşan ve dost olan kulunu başkasına kul etmez.
3- Kişi ahirette mutlaka sevdiği kimselerle haşrolunur." (2)
Takva sahiplerinin diğer bazı özellikleri ise hadis-i şerifler'de şöyle belirtilmiştir:
"Allah'ın yasaklarından sakınan kişi güçlü olarak yaşar ve memleketinde emin olarak yürür, emin olur." (3)
"Allah, kendisinden korkanların heybetini her şeyin kalbine koyar. Allah'tan korkmayanları ise her şeye karşı korkak yapar." (4)
Abdullah İbni Mesud (r.a.) anlatır: Rasülullah (s.a.v.): "Kime dört şey verilmişse, ona dört şey daha verilmiş demektir." buyurdular. Sonra da bu sözünü Allah'ın Kitabı'ndan ayetlerle açıkladı.
Şöyle buyurdu:
"Kime Allah'ı zikretme nasip edilmişse, Allah da onu anar. Çünkü Allah Kur'an'da: "Beni zikredin ki, Ben de sizi rahmetimle anayım." buyuruyor. (2 Bakara, 152)
"Kime dua yapmak nasip edilmişse, kendisine cevap verilecektir. Çünkü Allah Kur'an'da "Bana dua edin, size cevap vereyim." buyuruyor. (Mü'min, 60).
"Kime verilen nimetlere şükretme nasib edilmişse, fazlası verilecek demektir. Çünkü Allah Kur'an'da, "Şükrederseniz daha çok veririm." buyuruyor. (İbrahim, 7).
"Kime istiğfar etmek nasip edilmişse, o bağışlanacak demektir. Çünkü Allah Kur'an'da, "Rabbinizden af dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır." buyuruyor. (Nuh, 10) (5).
Öyleyse kulluğumuzu güzelleştirelim, salih amellerimizi artıralım, imanımızı kuvvetlendirelim. Zira: "Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınanları (takva sahipleri) Allah her şeyden korur." (6) Dünya ve ahiretin saadeti, ancak takva ile elde edilir.
Dipnotlar:
1- Münavi, Feyzul-Kadir, 9/250 (3312).
2- Münziri, Et-Terğib vet-Terhib, 4/27; Heysemi, MecmauzZevaid, 10/280; Taberuni, Mu'cemur Sağır, 2/296.
3- Münavi, a.g.e., 6/27 (8297).
4- Mürıavi, a.g.e., 6/27 (8299).
5- Taberaııi, a.g.e., 2/404 (703).
6- Münavi, a.g.e., 6/27 (8301).
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Rabbim teala bizleri takva sahiplerine önder kılsın..!!!amin...
 
Üst Ana Sayfa Alt