"EL-AZİR" KİMDİR?

TUVEYLİB

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"TASHİH" (Yanlış bilinen bir kavram hakkında)
Günümüzde bazı zaman ve mekanlarda dile getirilen ve üzerinde tartışılan kavramlardan birisi de "EL-AZİR" kavramıdır...
Arapça olması ve şer-i bir kavram olması hasebiyle yaşamış olduğumuz ülkede yanlış anlaşılan ve kullanılan kavramlardan birisidir.
Genel olarak bu kavramı kullananlar "EL-AZİR" kavramının CEHALETİ MAZERET olarak yani şirki ve küfrün önünde tekfire engel olarak kullanmaktadır. Bu kavram hakiki anlamında kullanılmadığı, yanlış bir şekilde kullanıldığı için de birçok hüküm ve bilgilerde yanlış olmaktadır. Hatta bu yüzden birçok Müslüman haksız yere tekfir edilmektedir...
"EL-AZİR" kavramı Arapça da ve şer-i olarak "AZERA" (ÖZÜRLÜ/MAZERETLİ gördü) fiilinden türetilmiş isim failidir...Özürlü gören kimsedir yani özürlü gördüğü için küfre/şirke düştüğü iddia edilen kimseyi mazeretli gördüğü için bu kişiyi tekfir etmeyen kimsedir...
-Dolayısıyla "EL-AZİR" karşıdaki kimseyi:
-Hata,
-İkrah,
-Tevil,
-İslama yeni girmiş olması,
-Meselenin hafi mesele olması,
-Kişinin kendisinin bilgi sahibi olmama ve karşıdaki kimseyi hakız yere tekfir etmeme, şüphesinin olması vb,
-Aklı baliğ olmayla ilgili,
-Delilik vb engeller,
-Ceheleti mazeret görmesi.
"EL-AZİR" olarak bilinen kimse kendisi küfrü ve şirki işlemeyen ancak ikinci şahıs olan yani küfür ve şirki işlediği iddia edilen kimseyi yukarıda engellerden bir engelden ötürü tekfir etmeyen kimsedir.
"EL-AZİR" kimse öne sürmüş olduğu şüphe ve engelleri muteber yahut muteber de olmayabilir. Yani küfre ve şirke düştüğü iddia edilen kimse hakikatte hatası, ikrah durumu, tevili, islama yeni girip girmemesi yahut diğer akıl baliğ olma veya cahilliği muteber bir engelde olmayabilir. Ama bu kişi "EL-AZİR" KÜFRE VE ŞİRKE DÜŞMÜŞ OLAN KİMSEYİ BU TÜR SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ TEKFİR ETMEMİŞ KİMSEDİR.
Halbuki ülkemizde insanlar bu kavramı sadece CEHALETİ ÖZÜR GÖRDÜĞÜ için küfre ve şirke düşen kimseyi tekfir etmeyen kimse olarak bilmektedirler. Bu büyük bir hatadır. Bu ise kuşkusuz çok yanlış hükümlerin ve anlayışların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Nitekim birçok insan haksız yere tekfir edilmektedir. Oysa "EL-AZİR" kimse kendisi küfrü gerektiren hiçbir küfrü işlemezken diğer taraftan küfre ve şirke düştüğü iddia edilen kimseyi tekfirin engellerinden bir engel gördüğü için tekfir etmeyip tekfirin engellerinden bir engel sebebiyle mazeretli gören kimsedir. Burada dikkat edilmesi gereken bu kişi yani "EL-AZİR" kendisi küfrü/şirki işlememiştir. Bu husus oldukça önemlidir.
Görüldü gibi lügavi ve şer-i kullanım olarak şu yaşamış olduğumuz ülkede bu kelimenin kullanılmış olduğu anlamlar arasında büyük fark vardır...
Şer-i ve lügavi olarak "EL-AZİR" demek: HERHANGİ BİR MAZERETTEN ÖTÜRÜ, KÜFÜR/ŞİRKE DÜŞMÜŞ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİMSEYİ TEKFİR ETMEYEN DEMEKTİR.
Ancak yukarıda da belirtmeye çalıştığımız gibi ülkemizde ise sadece cehaleti mazeret gören ve bu yüzden küfre/şirke düştüğü iddia edilen kimseyi tekfir etmeyen kimse hakkında kullanılmaktadır.
BU BÜYÜK BİR HATADIR...
Allah en doğrusunu bilendir...
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt