Esmâ'ul Hüsna - Hatırlatma

Muwahhide Tevhid

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
الله ALLAH

Bildiğimiz ve bilemediğimiz, görebildiğimiz ve de göremediğimiz bütün alemlerin ve din gününün sahibi olan, kainatı yaratıp yöneten, tüm övgülere ve ibadet edilmeye tek layık olan Yüceler Yücesi Rabbimizin, 99 isminin bütün özelliklerini kendinde toplayan en kapsamlı ve özel adıdır. Bu isim, sadece Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus olup, başka hiçbir varlığa isim olmamıştır. Hiç bir dilde de tam karşılığı yoktur!

"De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir." ( En’am/162 )


 

Muwahhide Tevhid

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
الرحمن er-RAHMÂN

Özünde rahmet sahibi, dünyada, iyi de olsa, kötü de olsa, mü'min de olsa, kâfir de olsa, hiç bir ayırım yapmadan, nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren.

"Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahmân'dır ve Rahim'dir.." ( Fatiha/2-3 )
"Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır.." (A'raf/156)
 

Muwahhide Tevhid

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
الرحم er-RAHÎM

Daima merhamet eden, en büyük rahmetin sahibi olan. Acıyıcı, bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere ahiret hayatında merhametiyle ihsan ve ikrâm eden.

"(Rasulüm) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir." ( Hicr/49_50 )
 

Muwahhide Tevhid

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
الملك el-MELİK

Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı. Herşeyin hakimi, mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

" De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
insanların İlahına." ( Nâs/1-3)
" Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder." ( Cuma/1 )
 

Muwahhide Tevhid

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
القدوس el-KUDDÛS

Zâtında, sıfatında, fiillerinde, isimlerinde, hükümlerinde her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak, pek temiz.

"O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır." ( Haşr/23 )
" Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder." ( Cuma/1 )
 
Son düzenleme:

Tihame

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Es-Selâm:Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ı Hakk'ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir za'fa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir.
 

Tihame

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
el-MÜ'MİN

Gönüllerde îman ışığı yakan, uyandıran;

Kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran...

Allah Teâlâ, kalblere îman ve hidâyet bağışlayarak oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır.

Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır.


“O, ...Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir.”
(Haşr, 59/23)
 

Havîn

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
El Müheymin

Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza eden.

Allah'tan başka ilah yoktur. O mülkünde dilediği gibi tasarruf edendir, Kuddüs'tür, Selam'dır, O Müheymin'dir, kudreti daima üstündür, dilediğini yaptırandır, büyüklük ve yücelik ona aittir. O müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir.
(Haşr,59)
 

hamza01

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ad3P1g.jpg yEpbl9.jpg
 

hamza01

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
GB4LkN.jpg
 

Berkant Dinçkaya

Sanatlı bir eser, sanatkârı icab eder.
İslam-TR Üyesi
Rahman.png
Er-Rahman: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden...

Yüce Allah'ın rahmeti, sadece bir iyilik duygusundan ibâret değildir. O'nun rahmeti, insanlara iyilik dilemesi ve sayılamayacak kadar nimetler vermesidir. Her gün karşılaştığımız ve içinde bulunduğumuz nimetler, aslında bize Rahman' ın en güzel açıklamasıdır. O hâlde "Rahman" ismini iyice anlamak gerekir.

ALLAH-u Teâla dünyada bütün mahlûkata merhamet eder. Bunun delillerinden biri de yağmurların yağması ve ALLAH' a inanmayan kâfirlerin zevk ve sefa sürmeleridir; hem de hiç istemedikleri kadar... Çünkü o RAHMAN' dır, merhamet sahibidir...

Âlemlerin rabbi olan ALLAH, bu dünyadaki bütün mahlukâtına merhamet ediyor değil mi? Yani, iyi de olsa kötü de olsa, mü'min de olsa, hatta müşrik bile olsa hiçbir ayrım gözetmeksizin merhametini ve nimetlerini kullarından esirgemiyor. Neden? Çünkü o RAHMAN' dır, merhamet sahibidir...

De ki: 'Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin.' (Âl-i İmrân Suresi 26. Ayet)

"Hani Rabbiniz size, andolsun ki nîmetlerime şükrederseniz arttırırım ve andolsun ki nankörlük ederseniz şüphe yok ki azâbım pek çetindir diye hükmünü bildirmişti."
(İbrahim Suresi 7. Ayet)


İnsanların ahmakça yaptığı davranışlardan biri de ben her şeyi bilirim düşüncesidir:

"Kibir, hakkı inkar etmek ve insanları hafife alıp onları hor görmektir."
(Müslim, Tirmizi)

"...Kim Allah ve Rasul’üne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır." (Enfal Suresi 13. Ayet)

Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. (İsra Suresi 37. Ayet)

"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez." (Lokman Suresi 18. Ayet)

"Ey insanlar! Allah’ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın." (Fatır Suresi 5. Ayet)

Şimdi...

"Kibirlenmek" ile alakâlı hepimizin dikkatinde olması gereken çok önemli bir husus var.
Şanı en yüce olan ALLAH, bu dünyadaki bütün kullarına karşı merhamet sahibiyse, ALLAH' ın yaratmış olduğu bir insan, yani "OL" demeseydi asla olamayacak olan bir beşer, nasıl olurda kendini birşey sanıp yeryüzünde böbürlenerek yürüyebilir? İnsanları küçümseyerek onlardan yüz çevirebilir? Kaba ve çirkin sözleriyle nasıl olurda zehirli bir yılan misali insanların duygu ve düşüncelerini zedeleyebilir ?

KULUZ KUL ! Gerisi yalan... "OL" demeseydi olmayacaktın neyin havası bu!?
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt