Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Falcılık Ve Büyücülüğün Hükmü Nedir?

deli Çevrimdışı

deli

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Falcılık büyücülük nedir


Sual: Kâhinlik, falcılık, büyücülük nedir? Bunlara inanmanın hükmü nedir?

CEVAP
Kâhinlik, cinden bir arkadaş edinip, olmuş şeyleri ona sorup, ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir.Cin ile tanışan falcılar, (Yıldızname)ye bakıp, sorulan her şeye cevap verenler böyledir.

Bunlara ve büyücülere gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfürdür. (Hadika)

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Uğursuzluğa inanan, kâhinlik yapan, kâhine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir, Kur'an-ı kerime inanmamış olur.) [Bezzar]


İbni Ebi Zeyd hazretleri diyor ki:

(Cinci tarikatçıya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek caiz değildir. Büyü çözene de para vermek caiz değildir.)


(Birgivi Vasiyetnamesi)nde, (Bir kimse, ben çalınanları, kaybolanları bilirim dese, diyen de, buna inanan da kâfir olur. “Bana cin haber veriyor, onun için biliyorum” derse, yine kâfir olur. Çünkü cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allah bilir) buyuruluyor.


Gaybı cin de bilmez
Kadızade, burayı şöyle açıklıyor:

(Gaybı, Allahü teâlânın vahy ve ilham ettikleri de bilir. Cin gaybı bilmez. Fakat cin, ben evliyadan duydum ki şöyle imiş derse, küfür olmaz. Ancak cinler yalan söyledikleri için onlar biz duyduk deseler de inanmamalıdır. Allahü teâlâ vahy yolu ile Peygamberlere gaybı bildirdiği gibi, ilham yolu ile de evliyaya ve müminlere de bildirir.)


İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:

(Büyü; ilme, fenne uymayan, gizli sebepler kullanarak, garip işler yapmayı sağlayan ilimdir. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır.) [R.Muhtar]Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek [büyü çözmek için büyü yapmak] caiz değildir. (Hadika)


İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Büyü yapmak, küfre en yakın olan, en kötü haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra büyü tesir eder.) [c.3, m.41]İmam-ı Nevevi hazretleri buyuruyor ki:

(Büyü yaparken, küfre sebep olan kelime ve iş olursa, küfürdür. Böyle bir kelime ve iş olmazsa, büyük günahtır.)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Helake sürükleyen yedi şeyden biri büyüdür.) [Buhari]


(İpe üfleyip düğüm atan kimse, büyü yapmış olur. Büyü yapan da Allah’a şirk koşmuş olur.) [Nesai]


(Falcıya, büyücüye, kâhine giderek, onların söylediklerine inanan, Kur'an-ı kerime inanmamış olur.) [Taberani]


(Büyücüye inanan kimse, Cennete giremez.) [İ.Hibban]


(Gaibden haber vermek maksadı ile yıldız ilmi ile uğraşan kimse, büyücü gibi günaha girer.) [İ.Mace]


(Falcıya fal baktıran, onun sözüne inanmasa bile, kırk gün kıldığı namaz kabul olmaz.) [Müslim]


(Fal bakmak, yazı ve çizgi ile gelecekten haber vermek, puta tapmak gibidir.) [Ebu Davud]


(Karı-kocayı birbirine düşüren Allah’ın lanetine uğrar.) [El-Envar]


(Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun.) [İ.Mace]


(Kâhinlik yaparak alınan para haramdır.) [Buhari]


Büyü, insanları hasta eder. Sevgi veya nefrete sebep olur. Yani cesede ve ruha tesir eder.

Büyü, kadınlara ve çocuklara daha çok etki eder. Büyünün tesiri kesin değildir. İlacın tesiri gibi olup, Allahü teâlâ dilerse tesirini yaratır. Dilerse tesirini yaratmaz.Şu halde, (Büyücü, büyü ile istediğini şüphesiz yapar, büyü muhakkak tesir eder) diyen ve inanan kâfir olur. (Allahü teâlâ takdir etmişse, büyü tesir edebilir) demelidir!Sual: Büyü, sihir etki etmez diye inanıyorum. Doğru mu?

CEVAP
Yanlış. Büyü etki edebilir, mutlaka etki eder demek yanlıştır. Büyü ilaç gibidir. Bazen etki edebilir, insanı hastalandırır. Her ilaç da her zaman etkisini göstermez, göstermediği de olur. Yani ilaca da büyüye de tesir kuvvetini veren Allah’tır. Vermezse, ilaç da, büyü de tesir etmez.


Sual: Cin insana geçmişte olan olayları bildirebilir mi?

CEVAP

Cin gördüklerini anlatabilir, gaibden haber veremez. İnsanlar da gördüklerini anlatırlar. Cinlerden görmediklerini söyleyenler çıkabilir. Kibirli yalancı olanları vardır, onlara güvenilmez.Sual: Cinci hocaya büyü çözdüğü için para vermek günah mıdır?

CEVAP

Cinci hocaya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek caiz değildir. Büyü çözene de para vermek caiz değildir.Sual: Âyetler okunup ipliğe düğüm atılıyor. Kötülerin şerrinden korunmak için dua ediliyor. Büyüye girer mi, caiz mi?

CEVAP

Büyüye girer, caiz değildir.Sual: Bazı insanlar bio enerji denilen bir güçle bazı şeyler yapıyorlarmış. Televizyon kanallarını aletsiz değiştirmek gibi. Bunlar istidraç mıdır?

CEVAP
Rusya’da daha çok yapılıyormuş, tekniğini bilmiyoruz. Bir tekniğe dayanıyorsa mesele yok. Tekniğe dayanmıyorsa sihir olur.Sual: Bir cinci hocaya gittim, benden kesilmiş tırnak parçalarımı istedi, vereyim mi?

CEVAP
Öyle yerlere gitmeyin ve vermeyin. Kesilen tırnakları gömmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Saç ve tırnağınızı toprağa gömün, büyücüler onlarla sihir yapmasın!) [Deylemi]Sual: Sihir nedir?

CEVAP
İnsanların bütün işleri, âdet-i ilahiyye içinde meydana gelir. Allahü teâlâ, sevdiği insanlara ikram olmak için, âdetini bozarak, sebepsiz şeyler yaratır. Bunlar enbiyadan meydana gelirse Mucize, evliyadan meydana gelirse Keramet, diğer müminlerden meydana gelirse Firaset, fasıklardan meydana gelirse İstidraç, kâfirlerden zuhur ederse Sihir denir.Iraklı bazı kimselerin ağızlarına ateş almalarına, avurtlarına şiş sokmalarına keramet diyenler çıkıyor. Allahü teâlâ, böyle kimselerin Hz. Musa zamanında da bulunduğunu, bunların sihir olduğunu bildiriyor. Böyle göz boyamak haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Bir kişinin havada uçtuğunu, denizde yürüdüğünü veya ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat dine uymayan bir iş yapsa, keramet ehliyim dese de, onu büyücü, yalancı, sapık ve doğru yoldan saptırıcı bilin!) [El-Münire]Sual: TVde gördük. Efsun yapılanı akrep sokmuyormuş. Efsun nedir?

CEVAP

Efsun, fen yolu ile tecrübe edilmemiş, manası bilinmeyen veya küfre sebep olan şeyi, hasta olmamak veya hastalığı tedavi için okuyup üflemek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Efsun yapan tevekkül etmemiş olur.) [Nesai]

Efsunun büyüye, yani sihre benzeyen tarafı vardır. Bunlarla uğraşmak caiz değildir.
Kaynaklar: Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye

Dini Sözlük (Türkiye Gazetesi)

Mehmet Oruç Makleleri

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fal, gelecekteki olaylar hakkında olumlu veya olumsuz bilgi edinebilmek için başvurulan bir işlemdir. Falın Arapça karşılığı kâhinliktir. Hangi isim altında olursa olsun bu işlemi, İslâm ve ilim kökünden rededer.

Kur'an-ı Kerim'de içki ve kumarı haram kılan âyette "fal okları" ile hareket etmenin de haram olduğu bildirilmektedir:
"Ey inananlar, şüphesiz kumar, dikili taşlar, fal okları (çekmek ve bunlar göre hareket etmek) şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Maide Suresi 90)
"Fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı; bunlar fasıklıktır." (Maide Suresi 9)

Geleceği ancak Allah bilir. Kur'an-ı Kerim bunu bir çok yerinde vurgulamıştır.
"Gaybı bilmek ancak Allah'a aittir." (Yunus Suresi 20)
"De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başkası bilemez." (Neml Suresi 65)
"Gaybın anahtarları Allah katındadır. Onları ancak O bilir." (En'am Suresi 59)

Allah Resulü buyuruyor:
"Bir falcıya gidip ona soru soran ve söylediklerini tasdik eden kimse, Muhammed'e indirilen şeyi inkar etmiş olur."
"Yapan veya falcıya başvurup ondan haber soran kişi bizden değildir."
Allah Resulü falcılara gitmeyi kesinlikle yasaklamış ve falcıların cennete giremiyeceklerini bildirmiştir.

Günümüzde kahve falı, kitap açma, suya bakma, tütsülem gazetelerdeki yıldız falları ve benzeri bütün işler Kur'an da bahsedilen fal oklarıdır. Bunların hepsi İslam'da haramdır, yasaklanmıştır. Fala inanan kâfir olur, dinden çıkar.Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt