Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Fâtiha Sûresinin Fazileti

E Çevrimdışı

ematullah

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Fâtiha Sûresinin Fazileti


Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayette, kendisi Resûlullah (s.a.s.)’den şöyle buyurduğunu işitmiştir:

“Allah (c.c.) buyurdu ki: “Ben, namazı kulumla kendi aramda iki kısma ayırdım. İs­tekte bulunduğu kısım kuluma aittir. Kul

“el-Hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn” dedi­ğinde, Allah Azze ve Celle:

“Kulum bana hamd etti.” buyurur. Kul:

“er-Rahmâni’r-rahim” dediğinde Al­lah (c.c.):

“Kulum beni senâ etti (övdü).” buyurur. Kul:

“Mâliki yevmi’d-dîn” dediğinde Allah:

“Kulum beni temcîd etti (yüceltti).” buyurur. Bir rivayette de:

“Kul: “İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn” dediğinde Allah (c.c.):

“Bu benimle kulum ara­sındadır ve istekte bulunduğu kısım kulumundu r.” diye buyu­rur. Kul:

“İhdinas-sırâta’l-mustekîm, sırâta’l-lezîne en’amte aley­him, ğayri’l-mağdûbi aleyhim vela’d-dâllîn” dediğinde,

“Burası kulumundu r. İstekte bulunduğu kulumundu r (kuluma istediği vardır).” diye buyurur.[1]

Yüce Allah’ın (c.c.) “Ben, namazı kulumla aramda iki kısma ayırdım.” sözü hakkında âlimler şöyle derler: “Na­maz’dan maksat burada Fâtiha sûresidir. Namaz Fâtiha sûresi diye isimlen­dirilmiştir. Çünkü namaz, ancak Fâtiha ile sahih olur.” Allah (c.c.) en iyisini bilendir.[1] Müslim (395).
 
Üst Ana Sayfa Alt