Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Fatiha'nın Sonunda Bayanların Sesli Amin Demesi Câiz midir?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
1697669148573.png

Rasulullah (s.a.v.), çeşitli rivâyetlerde duanın sonunda “amin” denilmesini tavsiye etmiştir. (Muslim, Salat, 62, 87; Buhari, Ezan, 111; İbn Mâce, İkâme, 14)

Hanefi ve Mâliki mezheblerine göre ; dua sure / ayetlerinden olan Fatiha’nın sonunda “amin” kelimesinin gizli söylenilmesi sünnettir.
Bu konuda imam, cemaat ve yalnız başına kılan erkekler veya kadınlar arasında herhangi bir fark yoktur. Yine kıraatin gizli veya açıktan yapılması arasında da bir fark yoktur. Her durumda gizli söylemek sünnettir.
(İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, I, 475-476; Ebu Abdillah el-Hureşi, Şerhu Muhtasarı Halil, 1/282; Ahmed Meyare, ed-Durrur's-Semin, 1/299)

Şafii ve Hanbeli mezheblerine göre ; namazda “amin” demenin hükmü kıraatin gizli veya açıktan yapılmasıyla ilgilidir. Gizli okunan yerlerde “amin” kelimesi de gizli söylenir; açıktan okunan yerlerde de “amin” kelimesi açıktan söylenir. (Ebu İshak eş - Şirazi, el-Muhezzeb, I, 245; Ebu Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed İbn Kudame , el-Muğni, II, 162)

Kadınların Fatiha'nın sonunda “amin” demeleri;

Kadınlar, sadece kadınlardan oluşan bir cemaatle namaz kılıyorlar veya yalnızca kocalarıyla ya da sırf mahrâmi olan erkeklerle birlikte namaz kılıyorlar ise, açıktan okunan yerlerde de “amin” kelimesini açıktan söylemelerinde sakınca yoktur.
Kendilerine nikah düşen erkeklerin bulunduğu yerlerde “amin” kelimesini açıktan söylemezler. (Ebi Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref en - Nevevi, Mecmu, 3/371, 390; Ebu Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed İbn Kudame, Muğni, 3/38)
 
Üst Ana Sayfa Alt