Göz (nazar) Değmesindeki Tedavi Usulü

Ebu Muhammed Eymen

Bir adım öteside, Bin adım öteside toprak..
Frm. Yöneticisi
Üye
GÖZ (NAZAR) DEĞMESİNDEKİ TEDAVİ USULÜ

İbn Abbas'dan Rasulullah şöyle buyurmuştur;
'Göz (Nazar) haktır, eğer bir şey kaderi geçse idi, onu göz geçerdi.'

Müslim, 5687

İbn Tavus, babasından merfu olarak şöyle rivayet etmiştir; 'Göz (Nazar) haktır, eğer bir şey kaderi geçse idi, onu göz geçerdi. Birinizden (bu iş için) gusül etmesi istenirse, gusül etsin.'

AbdurRezzak, Musannef, 19770

Zuhri şöyle demiştir; Büyük bir su kabı getirilir, göz eden elini içine daldırır bir avuç su alır, ağzını çalkalar sonra onu kabın içine boşaltır. Yüzünüde kabın içine yıkar. Sonra sol elini kabın içine daldırır, suyu kabın içinde sağ dizinin üzerine döker. Sonra sağ elini daldırır, bu seferde sol dizinin üzerine döker. Sonra izarın sağ ucunu yıkar. Su kabı yere konulmaz, sonrada göz değen insanın üzerine arkasından birden bire dökülür.

Beyhaki, Sünen el'Kübra, 9/352

*Göz ikidir: İnsan ve cin gözü.

Ümmü Seleme'den gelen hadiste, Rasulullah onun evinde nazar değmiş
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt