Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Çözüldü Hayızdan Öğleden Önce Temizlenenin Orucu ve Fercten Alınan Fitilin Guslu Gerektirmesi?

kanepe21 Çevrimdışı

kanepe21

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Selamu aleykum.
1- Bir bayan,yatsı vakti geçtikten sonra hayızı bitiyor,ertesi gün öğlenden önce gusul alıyor,aynı gün de sahura kalkmış ve oruca niyetlenmiş.orucu geçerli midir ?
2- Bayan,hastalık sebebiyle fercden fitil kullanıyor,her kullanışdan sonra tek tek gusul alması gerekiyor mu ?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Selamu aleykum.
1- Bir bayan,yatsı vakti geçtikten sonra hayızı bitiyor,ertesi gün öğlenden önce gusul alıyor, aynı gün de sahura kalkmış ve oruca niyetlenmiş.orucu geçerli midir ?
2- Bayan, hastalık sebebiyle fercden fitil kullanıyor, her kullanışdan sonra tek tek gusul alması gerekiyor mu ?

Aleykum selam we rahmetullah ;

1-Hayızlı olarak veya cunub olarak sabahlayan bir kişinin orucu (güneşin doğuşundan önce gusul almak şartıyla) sahih olur. Zira Hanefi, Şafi ve Hanbelî mezhebine göre kaba kuşluk vaktine kadar oruca niyet edilebilir.
“Ramadan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruclar için niyetin vakti, güneşin batışından başlayarak Dahve-i Kubra (kaba kuşluğa) kadar devam eder. Bu zaman içinde niyet edilebilir.

(Kaba kuşluk : Oruç muddetinin yarısı. Yaklaşık öğleden bir saat evvelki vakit. Şer’i gündüz muddetinin, yani imsaktan -oruca başlama vaktinden- güneş batana kadar olan surenin ortası. Ezani imsak vaktinin yarısı, bu vakti gösterir. Dahve vakti, Ramadan orucuna niyetin son vaktidir.)

Bununla beraber istiva zamanına kadar böyle niyet edilebilmesi, ikinci fecirden sonra yiyip içmek gibi orucu bozan haller bulunmadığı takdirdedir. Böyle orucu bozan bir şey, kasten veya sehven yapılacak olsa, artık niyet caiz olmaz.
Malikî'lere göre, nafile oruç için böyle gün ortasına kadar niyet edilemez. Çünkü sabahleyin niyet edilmeyince, o gün iftar etmek kararlaşmış olur. Bir günün hem oruca, hem de iftara ihtimali olamaz.
Hayızlı olan bir kadın, oruca niyet etmiş olsa, sonra da fecrin tuluundan (güneşin doğuşu) önce temizlenmiş bulunsa, o kadının orucu sahih olur.” (Feteva-yı Hindiyye)

Ez cumle ;
Ayhali bulunan Kadın henuz temizlenmeden geceden oruca niyet eder, fecir doğmadan temizlenirse, bu niyet muteber sayılır. Tutacağı oruc ta sahih kabul edilir. (Siracu'l-Vehhac - Fetâvâ-yi Hindiyye; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/204)

Fecir doğduktan sonra kaza orucuna getirilen niyet muteber değildir. Ancak böyle bir niyetle oruc tutacak olursa, tuttuğu oruc nafile yerine geçer, bozacak olursa kazası gerekir. (Ez-Zahîre - Burhaneddin Mahmud ; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/204)2- Kullanılan fitil tarzı ilaçtan dolayı (şehvet duymaması) durumunda gusul gerektirmez. Fakat (varsa) oruc bozulur.


İlgili Konu :

Ramadan Ayında İhtilam Olma Durumunda Orucun Durumu

Niyet Zamanına Göre İki Türlü Oruc


https://www.islam-tr.org/konu/ramaz...ariniz-gunluk-yanitlanacaktir-insallah.27387/
 
kanepe21 Çevrimdışı

kanepe21

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Selam aleykum.

1- Ayhali bulunan kadın,henüz temizlenmeden,ramazan gibi farz ya da nafile orucu tutmaya niyet ediyor ve (fecir)güneş doğumundan önce gusul alıyor ise niyeti sahih oluyor.Eğer tutacağı oruç farz değilse,fecirin doğuşundan sonra niyet etse bu niyet tutmuyor,sahih olmuyor.Ama tutacağı oruç ramazanınki ise niyeti tutuyor.
2- Hastalıktan dolayı,fitil kullanıyorsa ve kullanırken şehvet duyuyorsa,gusul almayı gerekiyor,orucu da varsa bozuluyor.Ama fitil kullanırken şehvet duymuyorsa,gusul alması gerekmiyor,fakat varsa orucu bozuluyor.

Doğru mu anlamışım?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Selam aleykum.

1- Ayhali bulunan kadın,henüz temizlenmeden,ramazan gibi farz ya da nafile orucu tutmaya niyet ediyor ve (fecir)güneş doğumundan önce gusul alıyor ise niyeti sahih oluyor.Eğer tutacağı oruç farz değilse,fecirin doğuşundan sonra niyet etse bu niyet tutmuyor,sahih olmuyor.Ama tutacağı oruç ramazanınki ise niyeti tutuyor.
2- Hastalıktan dolayı,fitil kullanıyorsa ve kullanırken şehvet duyuyorsa,gusul almayı gerekiyor,orucu da varsa bozuluyor.Ama fitil kullanırken şehvet duymuyorsa,gusul alması gerekmiyor,fakat varsa orucu bozuluyor.

Doğru mu anlamışım?
Aleykum selam we rahmetullah;

Aynen doğru anlamışsın kardeşim .
 
Üst