Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Hayye- alal-Cihad

E Çevrimdışı

esat

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Cihad üstün bir çaba göstermek, uğraşmak, çalışmak gibi

manalardan türemiştir.Bu anlamda bütün müminler, kadın erkek yaşlı ya da genç, "Mücahid"dir.Mesela Rasulullah

s.a.v. in buyurduğu gibi Ca-hidul kuffara (ev muşrikine) biemvalikum ve bienfusikum ve bielsinetikum...

Rasulullah(s.a.v) "Kafirlerle (ya da müşrikler diyordu) dillerinizle, mallarınızla ve canlarınızla cihad edin,diye

buyuruyor.o halde burada RAsulullah'ın s.a.v kullandığı Ca-hidu yani- cihad edin emrinin, çok geniş bir manada olduğu

(ALLAH yolunda olan her tür cehdi yani üstün ve yoğun çabayı -maddi, manevi herşey; yani sözlerle,malla,nefisle, vs.-olan cihadı fakat

aynı zamanda silahlı savaş ta bu kapsamın içinde açıkça görülür ve anlaşılır ki bu cihad ifadesinin tam anlamıyla eksiksiz yerini bulmasıdır

çünkü Qıtal yani ALLAH yolunda olan silahlı savaşın içinde,maddi, manevi, bedenen vs. her tür çabanın(yani cihadın) artık en üstün halini görürüz.)

Tevbe suresinde geçen ALLAH'ın buyruğunda: Qatilihum yuazzibhumullahu bieydikum.. diye başlayan 14. ayet - Qaa-tilu-hum yani onlarla savaşın!

onlarla silahlarla savaşmaktan sözedilir ki bu asla birinci mana gibi geniş alınamaz (yani silahlı olması şarttır)burada ALLAH ca-hid(cihad et) ifadesini

kullanlmıyor bunun yerine Qaa-til!(yüzyüze savaş)...

O halde ALLAH yolunda savaşan silahlı Muqatil(savaşçı) aynı zamanda ve bütün manalarıyla "Mucahid'dir de".

Fakat ALLAH yolundaki her Mucahid, Muqatil(savaşçı, harb ustası) değildir.

En başında da söylenildiği gibi kadın-erkek yaşlı-genç hasta-sağlıklı her "Mü'min" "Mücahid"dir ama her Mümin, Muqatil(savaşçı) değildir, olamaz da zaten

(özür bulunması gibi durumlar nedeniyle).

Fakat ALLAH yolunun her Muqatili(savaşçısı) aynı zamanda en üst düzeyde Mücahiddir.

ALLAH'ım sırf senin yolunda rızan için savaşan islam Mucahidlerinin yani İslam Savaşçılarının sayılarını,
ve yine sırf senin rızasını gözeten taraftarlarını artır..
ALLAH'ım onların sayılarını ve gücünü artır!!
ALLAH'ım onların sayılarını ve gücünü artır!!
ALLAH'ım onların sayılarını ve gücünü artır!!
ALLAH'ım onlara güç ver ,
ALLAH'ım onlara güç ver,
ALLAH'ım onlara güç, izzet,şeref zafer ver!!!
İmanlarında sebat ver, Ayaklarını senin yolunda sabit kıl!
ALLAHumme amin..
amin amin amin ...

ALLAH yolundaki Mücahidlere yani Muqatillere(savaşçı)
köstek olan ,
onlara kafirlerle birlikte cephe alan,
cihad manasının içinde (qıtal olmadığını)silah olmadığını yayan müslümanım
iddiasında bulunan şerefsizleri,
Rabbimiz ALLAH'a havale ediyoruz!

Onları kana bulanmış bebekler ve tecavüze uğrayan masum genç kızlar ALLAH'a şikayet edecek!!! ve ediyor da,
ALLAH ise aziz ve intkam sahibi değil midir!!...
ALLAH ise aziz ve intkam sahibi değil midir!!...
 
Üst Ana Sayfa Alt