Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Hediyenize Baktınız mı ..?

GuLYaRaSi Çevrimdışı

GuLYaRaSi

VuSLaTa HaSReT
Admin
iMaN eDiP SaLiH aMeLLeR iSLeYeNLeR iSe CeNNeTLiKLeRDiR. oNLaR oRaDa eBeDi KaLaCaKLaRDiR.


BaKaRa - 82
 
GuLYaRaSi Çevrimdışı

GuLYaRaSi

VuSLaTa HaSReT
Admin
"Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü'minler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.

İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.

Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.

Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.
"Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter" denilecektir.

Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz."
Isra, 9-16
 
dua sadık Çevrimdışı

dua sadık

Üye
İslam-TR Üyesi
"Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.

Onu beklemediği yerden rızıklandırır.

Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur." (talak 2,3)

zor durumda, darda sıkıntı da olanlar...
hangi hal ve durum içinde olursanız olun Allahın razı olmadığı şeylerden sakının... sabredin, takvalı olmada sebat edin... işte o zaman Allah'ın yardımı gelecektir...


Abdullah ibni Abbas (ra.) anlatıyor:

Bir gün Hz. Peygamber beni binitinin terkisine almıştı.

Bana “çocuğum” dedi.

“Sana bazı ilkeler öğreteyim”

“Sen Allah’ın buyruklarını gözet, Allah’ta seni gözetip korusun.”

“Sen Allah’ın rızasını her işte önde tut; işte o zaman Allah’ı önünde bulursun.”

“Bir şey isteyeceksen Allah tan iste.”

“Yardım dileyeceksen Allah’tan dile”

“Şunu iyi bil: Bütün insanlar toplanıp sana faydalı olmaya çalışsalar, ancak Allah’ın senin için yazdığı faydayı sağlayabilirler.”

“Bütün insanlar sana zarar, vermeye kalksalar, ancak Allah’ın senin hakkında yazdığı zararı verebilirler. ”

“Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş ve yazdığı yazılar değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. ”

(Tirmizi, Kıyamet 59)
 
eL_Muhacir Çevrimiçi

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
Enes ibni Mâlik (r.a)'den:

Resûlü Ekrem (sav) şöyle buyurdu:

"Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki, cennet ahalisi her cuma günü oraya gelir. O sırada şimâl rüzgarı eser de onların yüzlerine ve elbiselerine ilişir. Bu sûretle cemâlleri ve güzellikleri artar da, güzellikleri ve cemâlleri artmış olarak ailelerinin yanlarına dönerler. Aileleri kendilerine:

-Vallahi sizlerin, bizden sonra güzellikler ve cemâliniz daha da artmıştır, derler. Onlar da:
-Vallahi sizler de öylesiniz, yemin olsun ki bizden sonra sizin de güzellik ve cemaliniz artmıştır, derler" (Müslim)
 
Pulcet Çevrimdışı

Pulcet

Forumun Bekçisi
Site Emektarı
“Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.” Allah şöyle dedi: “Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.”

(A'Raf Suresi 156)
 
CAHİLUS Çevrimdışı

CAHİLUS

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Sizden her kim Allah rızası için harcar,

yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsa

o en güzel kelimeyi yani "kelime-i tevhîd"i tasdik eder ve doğrularsa

işte ona kolay olanı (cennete giden yolu) kolaylaştıracağız.

Sizden her kim de malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder

ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa,

kelimei tevhîd-i yalanlarsa

ona da zor olanı (cehenneme giden yolu) kolaylaştıracağız.

92 Leyl / 5-10
 
Enfal.571 Çevrimdışı

Enfal.571

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar var ya işte onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecektir de. Yaptıklarına karşılık onlar cennetin ashabıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır.”
(Ahkaf 13)
 
Nevfelah Çevrimdışı

Nevfelah

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"İslâm’ı yaşayan müslüman erkeklerle, İslâm’ı yaşayan müslüman kadınlar; mü’min erkeklerle mü’min kadınlar; samimiyetle itaat eden, uzun uzun kıyamda durarak sorumluluk şuuruyla namaz kılan, dinî, insanî ve vicdanî sorumluluklarını yerine getiren saygılı erkeklerle, samimiyetle itaat eden, uzun uzun kıyamda durarak sorumluluk şuuruyla namaz kılan, dinî, insanî ve vicdanî sorumluluklarını yerine getiren saygılı, kocalarına karşılık vermeyen kadınlar; imanda, İslâm’da sadakat sahibi erkeklerle, imanda, İslâm’da sadakat sahibi kadınlar; sabırla mücadeleye devam eden, kendilerini eğiterek sıkıntılara katlanan, kötülüğü engelleyerek iyilik yapan erkeklerle, sabırla, mücadeleye devam eden, kendilerini eğiterek sıkıntılara katlanan, kötülüğü engelleyerek iyilik yapan kadınlar; tam bir samimiyetle Allah’a imanın, kulluk ve itaatin şuuruna eren saygılı erkeklerle, saygılı kadınlar; imanda sadâkatlerinin ve kemâllerinin ifadesi olan sadakayı, zekâtı veren, malî mükellefiyetleri yerine getiren erkeklerle, imanda sadâkatlerinin ve kemâllerinin ifadesi olan sadakayı, zekâtı veren, malî mükellefiyetleri yerine getiren kadınlar; oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar; ırzlarını, namuslarını koruyan, bellerine sahip olan erkeklerle, ırzlarını namuslarını koruyan, bellerine sahip olan kadınlar; Allah’ı çok çok zikreden, İslâm’ı tebliğe devam eden erkeklerle, Allah’ı çok çok zikreden, İslâm’ı tebliğe devam eden kadınlar; işte onlar için Allah koruma kalkanı, bağışlama ve büyük mükâfatlar hazırlamıştır." AHZÂB - 35
 
Nevfelah Çevrimdışı

Nevfelah

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Ey iman nimetine kavuşanlar, bir kavim, diğer bir kavimle küçümseyerek alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da, kadınları küçümseyerek alaya almasınlar, hakarette bulunmasınlar, ayıpları, kusurları rencide ederek, işaret ederek söylemesinler. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi dilinize dolayarak, işaretleşerek yaralamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın, kötü lakaplarla anmayın. İman dairesine girdikten sonra âsi, mantıksız fâsık adını almak ne kötü bir damgadır. Tevbe etmeyenler, günah işlemekten vazgeçmeyip Allah’a itaate yönelmeyenler, işte onlar isyanda, günahta ısrar eden zâlimlerin ta kendileridir." 49. HUCURÂT-11

"Ey iman nimetine kavuşanlar, zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı, yersiz zanna dayalı yapılan davranışlar, bilerek günah işlemek sayılır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Herhangi biriniz, diğerini arkasından çekiştirmesin, hoşa gitmeyecek bir şeyle gereksiz yere anmasın. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan iğrenirsiniz. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Allah insanları tevbeye, itaate sevkeder, tevbeleri kabul eder, engin merhamet sahibidir." 49. HUCURÂT-12

 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
İnsanlar, (sadece) “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? (Ankebut Suresi, 2)
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
“Göğün boşluğunda onun emrine Boyun eğdirilmiş olan kuşlara Bakmadılar mı?
Onları Allah’dan başka tutan kimdir?

Şübhesiz bunda inanan Bir Kavim için Ayetler (Allah’ın Büyüklüğüne işaretler) vardır.”
(Nahl–79)

2191_0_1.jpg


“Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan Kuşları görmüyorlar mı?
Onları (havada) Rahmandan başkası tutmuyor.

Doğrusu O, her şeyi görmektedir.”
(Mülk–19)

 
Nevfelah Çevrimdışı

Nevfelah

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
22 Hacc/60: Koyduğumuz kurallar çok açık: Kim kendisine yapılan saldırıya aynı ile karşılık verir de, sonra yine kendisine zulüm yapılırsa, elbette Allah mazluma yardım eder. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.
 
Ömer2 Çevrimdışı

Ömer2

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
güncel
 
Benzer konular Forum Tarih
islamıyaşamak Geri Dönüşüm 10 3K

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt