Çözüldü Hem Vahy, Hem Şeytan Düdüğünün Zil Sesiyle Gelme Hadisi Nasıl İzah Edilir?

mentesd

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleykum kardeşlerim. Kafirler İslam'a her alanda saldırmaya ve kendi beyinsiz akıllarıyla açıklar aramaya devam ediyor. şu zındığın videosunda geçenlere zerre inanmıyorum. Fakat o beyinsizlerin getirdiği bu şüpheye cevap vermenizi talep ediyorum. Buhari'de geçen hadis; Peygamberin vahyi bazen zil sesi ile geldiğini haber veriyor. Müslim hadisi ise zil sesinin şeytan sesi olduğunu söylüyor. Bu iki hadisi toplu şekilde açıklamanızı istiyorum. Allah swt şimdiden razı olsun.
Zındığın getirdiği şüphe linkte
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah;

Ebû Hurayra'dan naklen rivayet etti ki:
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Çan, şeytanın düdükleridir» buyurmuşlar.
(Muslim, Libas, Bab 27, Hadis no: 104 (2114); Ebu Davud, Cihad, Bab 46, Hadis no: 2556)

Âişe'den haber verdi ki (şöyle demiştir) :
Haris ibn Hişâm, Rasûlullah (s.a.v.)'dan: “Yâ RasûlAllah, sana vahy nasıl gelir?” diye sordu.
Rasûlullah: "Bâzı vakitlerde bana çıngırak sesi gibi gelir ki, bana en ağır geleni de budur. Benden o hâl gider gitmez, (meleğin) bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan olarak temessul eder, benimle konuşur, ben de söylediğimi iyice bellerim" buyurdu.
(Buhari, Bedu’l-Vahy, Bab 1, Hadis no: 2; Muslim, Fedail, 87)Çan, zil gibi şeyler, meleklerin bu gibi şeylerden nefret etmeleri bazı ulemaya göre kilise çanına benzedikleri içindir. Bir takımları çirkinliğinden dolayı meleklerin nefret ettiğini söylemişlerdir. Nitekim:
«
Çan, şeytanın düdükleridir.» rivayeti de bu kavli te'yîd etmektedir. Buradaki kerahet, kerahet-i tenzihiyyedir. Şam'ın eski ulemâsından bir cemâat büyük çanın mekruh olduğunu, küçüğünün mekruh sayılmadığını söylemişlerdir.

Sâlim (r.anh) babasından rivâyetle şöyle demiştir:
Melekler çıngırak bulunan kafileye arkadaşlık etmezler.
(Nesai, Zinet, Bab 55, Hadis no : 5126; Muslim, Libas, Bab 27; Ahmed bin Hanbel, Musned, II, 263, 311, 327, 343, 385, 392, 414, 444, 476; VI, 242, 327, 426, 4580; Tirmizi, Cihad, Bab 25, Hadis no: 1703 ; Dârimi, İsti'zân, 44)


***

Zil sesi, şeytanın sesine benzetilmesinin gerekçesi, özellikle kervanların yolculuğu esnasında, hayvanların boynuna takılı olduğu zaman, yol boyunca ses çıkarmaya devam eder. Ses çıkardığında ise, eşkıya, yol kesici ve benzeri düşmanlar kervanı fark eder ve onlara kötülük edebilir.

Buradaki benzetmenin durumu şöyledir:
“Şeytan insanlara zarar verdiği gibi, yolculuk esnasında hayvanların boynuna takılan çıngırak/zilin çıkardığı ses de onun gibi zarar verir.”

Vahiy esnasında duyulan çıngırak/zil sesine benzer bir ses ise, alçak, hafif, bir tonla başlayıp, gittikçe yüksek bir tona ulaşan sestir.
Buradaki benzetme, sesin peş peşe devam etmesiyle ilgilidir.

İbn Hâcer el Askâlani aynı mesele hakkında şunları zikretmiştir:
“Bir benzetme sanatında, benzeyen ile benzetilen arasında her yönüyle tam bir benzerliğin olması gerekmez. Bir veya birkaç yönden benzemeleri yeterlidir. Muhatabların yakından bildiği bir alet olmasından dolayı, Peygamber (s.a.v.), bu farklı olayları anlatırken ikisinde de aynı aleti “Zil sesini” misal vermiştir.

Her bir sesin iki yönü vardır; biri, sesin kuvvet yönü, diğer ise, sesin nağmeli yönüdür. Zil sesi de, kuvvet yönüyle vahiy getiren meleğin sesine; nağmeli yönüyle de şeytanın sesine benzetilmiştir. (İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, 1/20; Nevevi, 15/88)

Anlaşılıyor ki bu iki ses birbirine benzemediği gibi, Vahyin ilk başlangıcından itibaren, Allah (c.c.); Peygamber (s.a.v.)’in kalbinde, gelenin ilahi vahiy olduğunu kesin olarak bildiren, tatmin eden bir şuur yaratır. Kalbi tatmin olur. Konu hakkında detaylı bilgi aşağıdaki linktedir.İlgili Konu:

"Çan, Çıngırak Bulunan Yere Melekler Gelmez" Hadisin Sıhhati ve Bisiklette Bulunan Zilin Hükmü Nedir?
https://www.islam-tr.org/konu/can-cingirak-bulunan-yere-melekler-gelmez-hadisin-sihhati-ve-bisiklette-bulunan-zilin-hukmu-nedi.31997/
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt