Her Haftaya 1 Hadis Terimi

EBU HANİFE

İyi Bilinen Üye
Üye
Haber:
Hadis anlamındadır. Hadis için yapılan tanım gözönünde bulundurularak nasıl tanımlanacağı da bilinmiş olur. Haberin Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem'e de, başkasına da isnad edilen rivayet olduğu da söylenmiştir. Bu durumda haber hadisten daha genel ve kapsamlı olur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Muzammil

İyi Bilinen Üye
Üye
Hadîs-i Maktû':
Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i kirâma kadar bilinip, Tâbiîn'den rivâyet olunan hadîs-i şerîfler. Tâbiîn'den rivâyet edilen, bildirilen maktû' hadîslerin sonraki râvîleri (nakledenleri) Ehl-i sünnet âlimlerinden iseler, bunlar hakîkaten hadîs-i maktû'dur. (İbn-i Kudâme-Buhârî)
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
Üye
-Hasen Hadis;
sahih ile zayıf hadis arasında yer alan, fakat sahihe daha yakın olan bir hadis türüdür.

Sahih hadisin şartı, ravilerinin sika olması; hasen hadisin şartı ise, ravileri sika olmasa bile, içlerinde yalancılıkla itham olunan birinin bulunmamasıdır.

Nitekim ibn Hacer’e (rahmetullahi aleyh) göre de hasen, ravisinin zabtında, reddedilmesine sebep olmayacak kadar az zayıflık bulunan bir hadistir.
 
Üst Alt