Çözüldü Hz. Adem'in Boyu 40 Metre miydi?

SerpentLord Çevrimdışı

SerpentLord

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
selamın aleyküm öncelikle herkese. hz. adem'in boyu 40 metre midir? eğer öyleyse dünyaya gelince normal insan boyutuna mı gelmiştir? geçmişte dev insanların yaşadığına dair bi kalıntı yok çünkü.
 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah ;

Bize Abdurrazzâk, Mâmer ibn Râşid'den; o da Hemmâm ibn Munebbih'ten; o da Ebû Hurayra (r.anh)'den tahdîs etti ki;
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah, Âdem'i yarattı. Boyunun uzunluğu altmış zira' idi.

(Yaratılması tamamlandıktan) sonra Allah, Âdem'e: Haydi, meleklerden şunların yanlarına git de onlara selâm ver! Ve onların senin selâmım nasıl karşıladıklarını iyi dinle, işit. Çünkü bu, hem senin, hem de senden sonra zurriyetinin selâmlaşmasıdır, buyurdu.
Bunun üzerine Âdem, meleklere: — Es-selâmu aleykum (-Selâm üzerinize olsun), dedi.

Onlar da: — es-Selâmu aleyke ve rahmetu'llâhi ( = Esenlik ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun), diye karşıladılar.
Ve selâmlarına "Ve rahmetu'ilâhi" kısmını ziyâde ettiler
(ki, bu selamlaşmanın ilk meşrû'iyyeti ve bu sözle söylenişidir).

Âdem, beşerin büyük atası olduğu için, cennete her giren kişi Âdem'in bu güzel suretinde girecektir. Âdem'in (sonra gelen) torunları, onun güzelliğinden ve uzunluğundan eksilmeye devam eder. Nihayet (bu eksiliş) şimdi (bu ummette) sona erdi"
(Buhari, Enbiya, bab 1, Hadis no: 1; Muslim, Cennet, Bab 11- 16, Hadis no: 16 - 28)

Cennete Girecek Mûminlerin Boyu
Ebû Hurayra (r.anh) şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Cennete ilk girecek olan zumre, yüzleri ayın ondördüncü gecesindeki parlak sureti üzere girerler. Sonra bunların arkasından girecek olanlar da gökte en parlak ışık neşreden yıldızın parlaklığı üzeredirler. Cennetlikler orada işemezler, dışkı çıkarmazlar, tükürmezler, sümkürmezler. Onların cennetteki tarakları altın, terleri misk, buhurdanlıklarının yakacığı el-Uluvvetu ve el-Uncâcu denilen güzel kokulu çubuktur. Onların zevceleri el-Hûru'l- Iyn denilen iri ve şahin gözlü dilberlerdir. Onlar bir tek adamın hilkati, babaları Âdem'in yükseklikte altmış zira' olan sureti üzeredirler"
(Buhari, Enbiya, bab 1, Hadis no: 2)

Hadîsdeki arşından murad; bizim arşınımızdır. Âdem (a.s.)'in uzunluğu altmış arşın olduğu gibi, genişliğinin de yedi arşın olduğu rivayet olunmuştur.

Kurtubî (rahimehullah) diyor ki : «Allah Teâlâ cennetlikleri asılları olan Âdem (Aleyhisselâm)'in hilkatine iade edecek, cennette onun sıfatında ve onun uzunluğunda olacaklardır.» Yâni; cennete giren bahtiyarlar boy pos güzelliği itibariyle Âdem kılığında olacaklar dünyadaki sakatlık ve kusurlarından eser kalmayacaktır.
Anlaşılıyor ki: Âdem (Aleyhisselâm)'ın zurriyeti asırlar boyunca kısala kısala bugünkü hâle gelmişlerdir.Zirâ:
Arşın veya zirâ isim ve uzunlukları, zaman ve mekâna göre çeşitlilik arzettiği gibi ölçülen nesnelerin cinsine göre de farklılık göstermekte ve dolayısıyla uzunluklarının tesbiti hususunda zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Zirâu’l-amel (iş arşını) = 11313 el arşını = büyük Hâşimî arşını = zirâu’l-misâha (yüzölçümü arşını) = 61,6 cm.

ez-Zirâu’r-reşşâşiyye = kara arşın = 50,692 cm. Mağrib ve Endülüs’te kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür.

ez-Zirâu’l-belediyye = marangoz arşını = 11414 eski Mısır arşını = 11414 × 46,2 = 57,75 cm.

ez-Zirâu’l-mi‘mâriyye (mimar arşını) = 11313 ez-zirâu’l-belediyye = 11313 × 57,75 = 77 cm.

Zirâu’l-hindâse (endâze ?) = 63,5 veya 65,6 cm.; genellikle Hint kumaşlarının ölçümünde kullanılırdı.

Zirâu’l-kirbâs = 6 (veya 7) kabza = 46,2 cm. (veya 53,9 cm.).

Zirâu’l-hadîd (demir arşını) = 28 parmak = 28 × 1,925 = 53,9 cm.; veya 11313 el arşını = 11313 × 46,2 = 53,9 cm. XV. yüzyılda Mısır ve Hicaz’da kumaş ölçümünde kullanılırdı.

Zirâu mikyâsi’n-Nîl (Nil ölçüm arşını) = 50,692 cm. Ravza adasında (Kahire) Nil nehri su yüksekliğinin ölçümünde kullanılırdı. İlk zamanlar kara arşına eşit olmakla birlikte daha sonra yapılan değişiklikler sebebiyle sürekli bir standarda sahip olamamıştır.

Bunlardan başka Ortadoğu ticaretinde “pik” adıyla anılmakta olup zaman ve mekâna göre farklılıklar arzeden çeşitli kumaş arşınları da (zirâu’l-bez) bulunmaktadır.

İstanbul kumaş arşını (veya İstanbul arşını) = 2612 inç = 67,3 cm. XIX. yüzyılda 68,579 santimetreye ulaşmış, 1920’den itibaren Mısır’da Avrupa kumaşlarının ölçümünde kullanılmıştır.

Kahire kumaş arşını = el arşını + 4 parmak = 11616 el arşını = 116 × 46,2 = 53,9 cm.

İskenderiye kumaş arşını = Kahire kumaş arşını = 53,9 cm.

Bağdat kumaş arşını = XVI. yüzyılda 82,9 cm. XIX. yüzyılda ise 80,26 cm.

Şam kumaş arşını = 1112112 Kahire kumaş arşını = 1112112 × 53,9 = 58,39 cm.

Halep kumaş arşını = 11616 Kahire kumaş arşını = 11616 × 53,9 = 62,88 cm.

Trablusşam kumaş arşını = 1110110 Kahire kumaş arşını = 1110110 × 53,9 = 59,29 cm.

Kudüs kumaş arşını = 251212 inç = 64,77 cm. (XIX. yüzyıl).
 
Geri
Üst Alt